Pracownicy

wolna niedziela

Prawo pracownika do wolnej niedzieli według przepisów prawa pracy

Co do zasady, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Zasada ta nie ma jednak zastosowania do pracowników weekendowych. Co więcej, zdarza się, że praca w niedziele stanowi stałą praktykę, która jest dopuszczalna w niektórych rodzajach działalności (zakładach pracy).
Czytaj dalej
obowiązki pracownika w świetle przepisów prawa pracy

Obowiązki pracownika w świetle przepisów prawa pracy

Przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy określają w szczegółowy sposób obowiązki pracownika. Zasadniczym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy sumiennie i starannie oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy. Co istotne obowiązki te nie mogą pozostawać w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa bądź samą umową o pracę.
Czytaj dalej
elastyczna organizacja pracy

Elastyczna organizacja pracy – czym jest nowe rozwiązanie dla pracowników?

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy projektodawca przewiduje szereg różnych zmian aktualnie obowiązujących przepisach prawa. Wśród nich wyróżnić należy możliwość skorzystania z elastycznej organizacji pracy dla pracowników będących rodzicami lub opiekunów, co wynika z należnej do wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.Urz. UE L Nr 188, s. 79, dalej jako Dyrektywa 2019/1158/UE).
Czytaj dalej

Czy wiesz, że:

91% biur rachunkowych planuje
podnieść ceny w przyszłym roku?
(niezależne badanie serwisu pit.pl)

W czasie galopujących cen postaw na stabilne Biuro Rachunkowe

Pomagamy w przenoszeniu i formalnościach

Zostaw swój numer!

Oddzwonimy ze szczegółami:

  księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
  Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

  O księgowości wiemy wszystko,
  żebyś Ty nie musiał

  Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

  Romek

  z ifirma.pl

  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami

  Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

  Nowoczesna

  Rzetelna

  Księgowość