Polski ład

KRUS a działalność gospodarcza 2022

KRUS a składka zdrowotna 2022

Opłacasz składki w KRUS? Sprawdź, w jaki sposób będzie opłacana składka w 2022 roku.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) zajmuje się ubezpieczenia rolników, członków ich rodzin i pomocników. Zasady rozliczania składek KRUS różnią się znacząco od tych obowiązujących w ZUS. Do KRUS opłacane są zarówno ubezpieczenia społeczne, jak i zdrowotne. W dzisiejszej publikacji przyjrzymy się, jak będzie wyglądało rozliczenie w KRUS w przypadku rolnika prowadzącego działalność gospodarczą w 2022 roku.

Ubezpieczenia społeczne rolnika w KRUS

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie rolników to przepisy, które je regulują wynikają z odrębnych od ZUS regulacji. Ustawa o ubezpieczeniach społecznych rolników obejmuje rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników oraz pomocników rolnika. Rolnicy, domownicy i pomocnicy objęci są następującymi ubezpieczeniami:

 • emerytalno-rentowym,
 • wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Zgodnie z tą ustawą jeżeli rolnik lub pomocnik rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej podlega nadal pod ubezpieczenie KRUS, jeżeli spełnia następujące warunki:

 1. Złoży oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 2. Prowadzi działalność rolniczą lub pracuje w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha.
 3. jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym.
 4. Nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty lub do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
 5. Kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 3.723 zł w 2022 roku. Corocznie kwota ta jest publikowana w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2021 rok wynosiła 3.604 zł. Jeżeli rolnik w złożonym oświadczeniu 31.05.2022 r. napisze, że:

 • kwota ta nie została przekroczona w dalszym ciągu w 2022 roku może opłacać składki społeczne w KRUS,
 • kwota została przekroczona od dnia 31.05.2022 r. zostaje wyłączony z KRUS i opłaca składki ZUS na takich samych zasadach, jak pozostali przedsiębiorcy.

Wymiar kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne rolnika prowadzącego działalność gospodarczą jest publikowana w okresach kwartalnych na stronie KRUS. Za III kwartał 2022 roku składki kształtują się następująco:

Rolnik/współmałżonek prowadzący działalność gospodarczą i działalność rolniczą
Składka kwartalna za jednego ubezpieczonego
do 50 ha
828 zł
pomiędzy 50 a 100 ha
1.218 zł
pomiędzy 100 a 150 ha
1.608 zł
pomiędzy 150 a 300 ha
1.998 zł
powyżej 300 ha
2.391 zł
Domownik rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (w każdej kategorii obszarowej)
828 zł

Ubezpieczenie zdrowotne rolnika

Polski Ład wprowadził diametralne zmiany jeżeli chodzi o zasady obliczania i zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wielu rolników może się zastanawiać, czy oni również są objęci tymi regulacjami. Zasady podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne rolników i członków ich rodzin zostały uregulowane w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają:

 1. Rolnicy, którzy:
  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników zarówno z mocy ustawy jak i na wniosek,
  • nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników ani ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu i prowadzą działalność rolniczą w
  • gospodarstwie rolnym o powierzchni równej 1 lub poniżej 1 hektara przeliczeniowego użytków rolnych.
 2. Domownicy rolnika.
 3. Osoby pobierające emeryturę rolniczą lub rentę rolniczą.
 4. Członkowie rodzin rolników, domowników, emerytów i rencistów.
 5. Pomocnicy rolnika.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego składa się do Oddziału Regionalnego KRUS na druku według obowiązującego wzoru. Na zgłoszeniu należy wymienić wszystkie osoby, które mają być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

KRUS a działalność gospodarcza 2022

Rolnicy, którzy podlegają pod ubezpieczenie w KRUS przez okres 3 lat i rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej mogą opłacać składki społeczne i składkę zdrowotną według zupełnie innych zasad niż pozostali przedsiębiorcy. Jednak ustawodawca ograniczył możliwość skorzystania z KRUS powyżej określonej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy, wysokość tej kwoty zmienia się co roku i jest publikowana w Monitorze Polskim. Jeżeli rolnik opłaca składki społeczne w KRUS ma prawo do zapłaty składek zdrowotnych na preferencyjnych zasadach opisanych w artykule. Po utracie prawa do opłacania składek KRUS obowiązkowe do zapłaty stają się składki ZUS, które rolnik zaczyna opłacać na takich samych zasadach, jak pozostali przedsiębiorcy. W takiej sytuacji również składka zdrowotna będzie opłacana według zasad wprowadzonych przez Polski Ład.

KRUS a działalność gospodarcza 2022

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Jak ubezpieczenie w KRUS wpływa na składkę zdrowotną?

  Rolnicy, którzy podlegają pod ubezpieczenie w KRUS przez okres 3 lat i rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej mogą opłacać składki społeczne i składkę zdrowotną według zupełnie innych zasad niż pozostali przedsiębiorcy.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

2 komentarze

 1. Wioletta

  Dzień dobry opłacam KRUS dopiero od tego roku. rok temu zamknęłam działalność gospodarczą. Czy jeżeli otworzę znowu działalność gospodarczą to utracę prawa do KRUS I znowu będę opłacać składki ZUS?

 2. Czytelnik

  Czy osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą odprowadzająca składki do KRUS płaci składkę zdrowotną? Jeśli tak to na jakich zasadach?

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość