Polski ład

Kto może otrzymać zwrot VAT w terminie 15 dni?

zwrot VAT w 15 dni

Jesteś czynnym podatnikiem VAT i chcesz otrzymać zwrot w terminie 15 dni? Sprawdź, kiedy to będzie możliwe.

Część przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT mają określone prawa i obowiązki. Jednym z takich praw jest możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT. W dzisiejszej publikacji odpowiemy na pytanie kto od 2022 roku będzie mógł otrzymać zwrot podatku VAT w terminie 15 dni.

Kiedy powstaje zwrot w podatku VAT?

Przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani, jako podatnicy VAT mają obowiązek naliczania podatku VAT przy dokonywaniu sprzedaży towarów i usług. Jednocześnie, jeżeli spełniają warunki wynikające z ustawy, mogą odliczać podatek VAT naliczony od faktur zakupowych. W sytuacji, gdy kwota podatku VAT naliczonego jest wyższa od kwoty podatku VAT należnego można kwotę nadwyżki przenieść na następny okres rozliczeniowy lub wykazać w pliku JPK_V7 kwotę do zwrotu na rachunek bankowy.

Kto może się ubiegać o zwrot podatku VAT w terminie 15 dni?

15-dniowy termin zwrotu jest terminem nowym, który obowiązuje w stosunku do zwrotów powstałych po 1 stycznia 2022 roku. Jest to bardzo atrakcyjna propozycja, która jednak jest skierowana do określonej grupy przedsiębiorców. Mianowicie chodzi o tzw. Podatnika Bezgotówkowego. Za takiego uznaje się podatnika, który większość przeprowadzanych transakcji realizuje w systemie cashless, a więc bezgotówkowo.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby otrzymać zwrot w terminie 15 dni?

Warunków ustawowych do spełnienia jest dużo, a należą do nich między innymi:

 1. Za okres trzech kolejnych miesięcy w przypadku firm rozliczających się w VAT miesięcznego i jednego kwartału przy VAT kwartalnym łączna wartość brutto sprzedaży zaewidencjonowana na kasie fiskalnej nie może wynosić mniej niż 80% w całkowitej sprzedaży brutto.
 2. W okresie trzech miesięcy i jednego kwartału poprzedzającego okres, za który dokonywany jest zwrot, płatności za sprzedaż na kasie fiskalnej muszą być dokonane w przeważającej części z wykorzystaniem instrumentów płatniczych. Będzie to potwierdzone adnotacją na paragonie, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu. Procentowy udział takich płatności w łącznej sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej musi wynosić:
  • 65% w latach 2022-2023,
  • 80% od 1 stycznia 2024 roku.
 3. Wartość sprzedaży brutto odnotowana na kasie fiskalnej przez okres 12 miesięcy w żadnym okresie rozliczeniowym nie może być niższa niż 50.000 zł.
 4. Kwota podatku naliczonego lub podatek VAT nierozliczony w poprzednich okresach i wykazany w deklaracji nie może przekraczać 3.000 zł.
 5. Kwota zwrotu podatku nie może przekraczać dwukrotnej wysokości podatku wynikającego ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 6. Przedsiębiorca przez okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zwrotu był:
  • zarejestrowany, jako czynny podatnik VAT,
  • składał pliki JPK_V7,
  • prowadził ewidencję sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej online.
 7. Przez okres trzech miesięcy poprzedzających okres, za który ma nastąpić zwrot, przedsiębiorca posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek współdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, który znajduje się na białej liście podatników.

 

zwrot VAT w terminie 15 dni infografika

 

Deklaracja, z której będzie wynikała kwota zwrotu w terminie 15 dni musi być złożona w ustawowym terminie, chyba że dotyczy to korekty pliku JPK_V7. Termin 15 dni liczony jest od dnia, w którym upłynął termin do złożenia deklaracji, a w przypadku korekty od dnia jej złożenia.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl
Dodaj komentarz

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie