Blog ifirma.pl

Jak wypełnić formularz SD-Z2 krok po kroku

|
|
4 minut czytania
Co do zasady każda darowizna musi być zgłoszona do właściwego urzędu skarbowego przez osobę obdarowaną. Dotyczy to również członków najbliższej rodziny. Niedopełnienie tego obowiązku w terminie może przynieść przykre konsekwencje prawne i finansowe. Na szczęście dokonanie takiego zgłoszenia nie jest trudne, zwłaszcza że można go zrobić również online. Gdzie można znaleźć druk SDZ2, jak wypełnić formularz i co zawrzeć w poszczególnych jego częściach?
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Formularz SD-Z2 jak wypełnić druk, aby nie zrobić w nim błędu?

Polskie prawo przewiduje szereg zwolnień podatkowych dla osób należących do I (oraz 0) grupy podatkowej. To członkowie najbliższej rodziny (wstępni i zstępni), rodzeństwo oraz pasierb, pasierbica, macocha i ojczym.

Bezwzględnym warunkiem uzyskania takiego zwolnienia w przypadku otrzymania darowizny jest zgłoszenie tego faktu do urzędu skarbowego. Zgłoszenia dokonuje się osobiście w formie papierowej lub elektronicznej, przy czym drugi sposób wymaga posiadania profilu zaufanego lub wykorzystania narzędzi dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy darowizna ma formę aktu notarialnego (np. darowizna nieruchomości) – wtedy zgłoszenia dokonuje notariusz.

Zanim przejdziesz do dalszej części tekstu, sprawdź też nasze artykuły:

Druk SD-Z2 – kiedy obowiązuje?

Formularzem, który należy złożyć w US, jest druk SD-Z2, czyli zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Wypełnienie druku będzie wymagało przygotowania danych osobowych obdarowanego i darczyńcy, a także informacji o nabytej rzeczy (ruchomości, nieruchomości). Składają go osoby znajdujące się w I grupie podatkowej, ponieważ na formularzu zaznacza się między innymi stopień pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Zgłoszenie otrzymania darowizny do US jest konieczne, jeśli łączna kwota sum uzyskanych w ten sposób w ciągu 5 lat przekroczy 9 637 zł.

Zgłoszenie otrzymania darowizny pieniężnej – konieczne udokumentowanie

Najczęściej zgłoszenia dotyczą darowizn w formie pieniężnej, uzyskanych w ramach prezentów ślubnych. Taka darowizna jednak musi być udokumentowana np. przelewem bankowym, przelewem do SKOK lub przekazem pocztowym, aby podlegała uldze podatkowej. Termin na złożenie druku to 6 miesięcy od chwili otrzymania pieniędzy, a szczegółowe informacje o tym, jak wypełnić druk SD-Z2 – darowizna pieniężna znajdują się w części I formularza SD-Z2.

Jak wypełnić druk SD-Z2 – dane identyfikacyjne stron umowy o darowiznę

Wypełnianie formularza zaczyna się od podania swojego identyfikatora podatkowego, czyli numeru PESEL i określenia daty powstania obowiązku podatkowego (najczęściej otrzymania darowizny). Należy pamiętać, że jeśli przekroczy się termin pół roku od powstania tego obowiązku, zwolnienie z zapłaty podatku nie będzie obowiązywało. Następnie w części A uzupełnieniu podlegają cel złożenia druku (złożenie zgłoszenia lub korekta zgłoszenia) oraz wybranie odpowiedniego urzędu skarbowego. Wypełniając zgłoszenie otrzymania darowizny online można bezpośrednio wybrać urząd z dostępnej w formularzu listy.

SD-Z2 część A  

Część B i C wymagają uzupełniania danych osobowych obdarowanego i darczyńcy. W przypadku tego drugiego trzeba będzie podać też jego PESEL.

SD-Z2 część B

 

SD-Z2 część C

 

W części H natomiast określa się stopień pokrewieństwa (kim dla darczyńcy jest obdarowana osoba).

SD-Z2 część H

 

Informacje o przedmiocie darowizny

W części D należy zaznaczyć tytuł otrzymania praw do nabytej rzeczy (darowizna), natomiast część E pozostawia się pustą, chyba że doszło do nieodpłatnego zniesienia współwłasności (np. przekazania w formie darowizny swojej części nieruchomości, co dzieje się najczęściej w przypadku darowizn pospadkowych).

SD-Z2 część d i e

 

Następnie w formularzu uzupełnia się informacje o dokumencie (część F), na którego podstawie otrzymało się darowiznę (umowa lub inny dokument, którym może być wyciąg bankowy). Dostarczanie urzędowi skarbowemu kopii nie jest konieczne, chyba że zostanie się wezwanym do wyjaśnień w razie jakichś wątpliwości. 

SD-Z2 część F

 

Szczegółowe dane o nabytej darowiźnie

Zgłoszenie otrzymania darowizny do urzędu skarbowego najwięcej problemów sprawia w części G, gdzie trzeba podać bardzo dokładne informacje o nabywanych rzeczach. Na jednym formularzu można dokonać zgłoszenia kilku różnych typów darowizn od jednej osoby, np. darowiznę pieniężną połączoną z darowizną ruchomości (pojazdu). W tym drugim przypadku trzeba dodatkowo określić jej średnią wartość rynkową liczoną na dzień otrzymania darowizny. Zabronione jest celowe zaniżanie tej wartości. Na końcu wpisuje się też udział we własności, gdzie 1/1 to własność całkowita. Rubryk dotyczących darowizn mieszkań czy praw własnościowych najczęściej się nie wypełnia – umowa darowizny w ich przypadku jest sporządzona notarialnie i to notariusz dokonuje wtedy zgłoszenia.

SD-Z2 część G

 

Formularz SD-Z2 – szczególny rodzaj darowizny pieniężnej

Otrzymane pieniądze są specyficznym typem darowizny, ponieważ rządzą się pewnymi dodatkowymi zasadami. Jak wyżej wspomniano, aby podlegały uldze podatkowej i zwolnieniu z zapłaty podatku od spadku i darowizn, muszą być przekazane formalnie, a więc przelewem bankowym lub przekazem. Na dokumencie potwierdzającym przelew muszą więc widnieć dane darczyńcy i obdarowanego. Nie jest możliwe np. otrzymanie gotówki do ręki, wpłacenie jej na konto i przedstawienie tego dowodu wpłaty jako dowodu darowizny. Taka forma darowizny, mimo że od najbliższej rodziny, nie będzie podlegała zwolnieniu podatkowemu. W części I formularza należy dokładnie wskazać sposób przekazania pieniędzy. 

SD-Z2 cześć I  

Jak wypełnić druk SD-Z2 – formalności końcowe

Gotowe zgłoszenie otrzymania darowizny na formularzu SD-Z2 należy obowiązkowo podpisać oraz uzupełnić datą zgłoszenia wniosku. Dotyczy to formy papierowej; w przypadku zgłoszenia online podpisem jest profil zaufany lub wysłanie dokumentu za pośrednictwem portalu podatkowego na stronie Ministerstwa Finansów i zatwierdzenie wniosku danymi weryfikacyjnymi.

SD-Z2 część K

 

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Jak zgłosić otrzymanie darowizny?

   Darowiznę zgłasza się osobiście w Urzędzie Skarbowym lub w formie online na stronie Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl) wypełniając odpowiedni formularz.
  2. Co do jest formularz SD-Z2?

   To druk służący do zgłaszania darowizny otrzymanej od najbliższych członków rodziny (wstępni, zstępni, pasierbowie, macocha, ojczym, rodzeństwo), który pozwala na uniknięcie obowiązku płacenia podatku od darowizny.
  3. Kto składa druk SD-Z2?

   Druk składa osoba obdarowana. Wyjątkiem jest darowizna nieruchomości zawarta w akcie notarialnym, którego zgłoszenia dokonuje notariusz.
  4. Jak zapłacić podatek od nieruchomości przez internet?

   Zwykłym przelewem bankowym na rachunek właściwego urzędu gminy.
  Komentarze czytelników
  1. 12 maja 2021 o 00:12
   Mini

   Przytrafiła mi się zagwozdka w US.
   Został podważona informacja kto jest darczyńcą.
   Otrzymałem darowiznę pieniężną od rodziców (mają wspólność majątkową) a w cześć “C” formularza SD-Z2 wypisałem jednego rodzica (bo tylko jest miejsce na jednego darczyńcę). Sporządzoną umowę mam z obydwoma rodzicami.
   I tu się przyczepili że kombinuję.
   Czy muszę złożyć dwa osobne SD-Z2 gdzie niby otrzymuję po 1/2 kwoty per rodzic?
   Krew mnie zalewa że latam i się tłumaczę z opodatkowanych już pieniędzy rodziców.

  2. 22 października 2021 o 19:19
   rafal

   Super pomocny artykuł, tak powinno wyglądać merytoryczne pomaganie

  3. 17 stycznia 2022 o 20:57
   Alex

   Co mam wpisać w NIP/PESEL darczyńcy, jeżeli jest to cudzoziemiec i ani jednego ani drugiego nie posiada?

   Z góry dziękuję

  4. 17 stycznia 2022 o 21:41
   Alex

   Co wpisać zamiast NIP / PESEL w przypadku darczyńcy z zagranicy? Nie posiada NIP ani PESEL

   ?
   Nie mogą Państwo odpowiedzieć na pytanie, to łatwiej po prostu usunąć, tak?

  5. 21 stycznia 2022 o 13:31
   Ifirma

   Komentarz nie zawsze pojawiają się przy wpisie tego samego dnia. Czasem trzeba chwilę dłużej poczekać na ich zatwierdzenie. Czytelników zachęcamy do dyskusji na forum, niestety nie na każde pytanie znajduje się wprost odpowiedź w tekście.

  6. 24 lutego 2022 o 09:29
   Halina

   Czy otrzymując darowiznę od mamy ….moj stosunek osobisty do niej jest zstępny czy wstępny?

  7. 1 marca 2022 o 21:19
   Paweł

   Wstępni:

   Wstępnymi są dla osoby fizycznej, te osoby od których się wywodzi – jego rodzice, dziadkowie , pradziadkowie. Jeśli kodeks nie stwierdza inaczej (np. zawężając określoną instytucję do tylko rodziców, lub tylko dziadków) – oznacza wszystkie takie osoby.
   Zstępni:

   Zstępnymi są potomkowie danej osoby fizycznej (dzieci, wnuki, prawnuki ). Podobnie jak w przypadku wstępnych, zstępni są zbiorczym określeniem i należy go używać do wszystkich potomków (chyba, że ponownie, ustawa ogranicza to do określonej grupy zstępnych).

  8. 27 marca 2022 o 15:26
   Andrzej

   Jeśli darowizna na zakup mieszkania (określona w umowie kwota) została wysłana bezpośrednio z konta Darczyńcy na konto Spółdzielni Mieszkaniowej a w tytule przelewu wyraźnie zaznaczone zostało, że to na zakup mieszkania i wpłata w imieniu Obdarowanego, czy nie będzie z tym problemu? Czytałem ,że nie powinno być skoro wcześniej została sporządzona umowa, w której Darczyńca zobligował się wpłacić pieniądze w imieniu Obdarowanego bezpośrednio na konto SM i jest też potwierdzenie wpłaty, ale chciałbym się jeszcze upewnić.

  9. 25 kwietnia 2022 o 19:55
   Piotrek

   A co jak w formularzu np. SD-Z2 na stronie 3/4 zabraknie miejsca na wyszczególnienie rzeczy nabytych np. w spadku? Czy dołączamy identyczne strony 3/4 (z taką samą numeracją, czy może musimy złożyć kilka zeznań? Dziwnym trafem nikt tego nie wyjaśnia…

  10. 5 maja 2022 o 16:53
   dudek

   Wtedy to co nie zmieści się na stronie idzie na własność Urzędu Skarbowego 😀

  11. 31 maja 2022 o 10:49
   damian

   Dzień dobry. Dostałem w spadku udział w nieruchomości gruntowej na podstawie APD (1/4 udziału), z działkami o numerach (tu 4 różne numery) z księgą wieczystą o nr (tu numer). Na jednej z działek jest dom, kilka budynków gospodarskich. Dom nie ma osobnej kw. Mam 3 pytania dotyczące zgłoszenia sdz-2, jak to wpisać.

   1. Czy muszę wykazać ten dom i budynki gospodarskie czy wystarczy wpisać samą nieruchomość gruntową i jej KW plus wielkość w ha?

   2. Czy mogę wpisać tą nieruchomość gruntową w osobnej pozycji nr 9 formularza (czyli samemu opisać rzeczy i prawa majątkowe) czy muszę z kolei skorzystać z podanych pozycji 1-8? A jeśli ta druga wersja, to czy ma być to pozycja nr 4: Nieruchomość o powierzchni gruntu m 2 (własność) zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni… czy inna pozycja?

   3. Czy jeśli część działek jest orna (powyżej 1 ha), to jest to już gospodarstwo rolne? Jak podzielić takie wpisy w sdz-2 wtedy?

  12. 3 czerwca 2022 o 13:24
   POŁOWA RUCHOMOŚCI

   JAKĄ WARTOŚĆ RUCHOMOŚCI PODAĆ JEŻELI 1/2 JEST JUŻ MOJĄ WŁASNOŚCI A PRZEJMUJE DRUGĄ POŁOWĘ?

  13. 28 grudnia 2022 o 23:53
   Daniel

   Dane nieruchomości można znaleźć online w archiwum ksiąg wieczystych, np https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/

   To pomage odnaleźć metraż, adres i rodzaj własności.

   Trzeba znać dokładny numer KW.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie