Brak zgłoszenia do VAT-UE przed zakupem

Podatnicy VAT, którzy handlują z kontrahentami pochodzącymi z krajów Unii Europejskiej, podlegają obowiązkowi rejestracji do VAT-UE. Co ważne, dokonać tego należy przed wykonaniem pierwszego zakupu lub pierwszej sprzedaży na rzecz podatnika z UE. Jakie mogą być konsekwencje braku zgłoszenia do VAT-UE przed pierwszą transakcją zakupu?

Brak rejestracji do VAT-UE – sprzedawca naliczy VAT

Brak zgłoszenia do VAT-UE przed dokonaniem zakupu (WNT lub importu usług) od podatnika z kraju członkowskiego Unii Europejskiej może rodzić negatywne konsekwencje zarówno po stronie polskiego nabywcy, jak i zagranicznego sprzedawcy. Przede wszystkim, jeżeli kontrahent z UE ustali, że numer NIP nabywcy nie jest aktywny w systemie VIES, nie będzie mógł zastosować do danej dostawy preferencyjnej stawki 0% (lub pominąć VAT w przypadku usług opodatkowanych w kraju nabywcy).

Biuro Rachunkowe – dedykowana księgowa Brak zgłoszenia do VAT-UE przed zakupem

Oznacza to, że polski nabywca zostanie obciążony VAT według stawki obowiązującej w państwie dostawcy. Warto przy tym zaznaczyć, że procedura zwrotu podatku zapłaconego w innych krajach unijnych jest skomplikowana i często trwa nawet kilka miesięcy.

Faktura od kontrahenta z UE z naliczonym VAT – jak księgować?

Co polski podatnik powinien zrobić z taką fakturą? Brak zgłoszenia do VAT-UE nie zwalnia z obowiązku właściwego rozliczenia takiej transakcji. Jest on nadal zobligowany do naliczenia VAT według polskiej stawki. Co ważne, w takim wypadku podstawą opodatkowania będzie wartość brutto z faktury. Czyli razem z VAT naliczonym przez sprzedawcę z UE.

Księgowość Internetowa – 3 miesiące za darmo Brak zgłoszenia do VAT-UE przed zakupem

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż brak rejestracji na cele transakcji wewnątrzwspólnotowych nie skutkuje brakiem możliwości odliczenia VAT naliczonego od takiego zakupu (pod warunkiem, że jest on związany z działalnością opodatkowaną).

Brak zgłoszenia do VAT-UE a informacja podsumowująca

Podatnicy VAT czynni, którzy dokonają WNT bez wcześniejszego zgłoszenia do VAT-UE, są zobligowani do złożenia informacji podsumowującej VAT-UE i wykazania w niej wspomnianego zakupu. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia. Jeśli całkowita wartość WNT w pierwszym i drugim miesiącu kwartału nie przekroczyła 50 tys. PLN, nie muszą oni składać VAT-UE.

Program do faktur – Darmowe konto Brak zgłoszenia do VAT-UE przed zakupem

Brak zgłoszenia do VAT-UE – inne konsekwencje

Brak zgłoszenia do VAT-UE przed dokonaniem pierwszego zakupu może także skutkować konsekwencjami karnymi skarbowymi. Zgodnie bowiem z Kodeksem karnym skarbowym, podatnik, który nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, popełnia wykroczenie podlegające karze grzywny.

Czy wiesz, że również w przypadku transakcji z podmiotami spoza UE możesz mieć obowiązek rejestracji do VAT-UE? Kliknij i dowiedz się więcej!
 

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Dzielimy się wiedzą nie tylko na blogu

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI