Co się stanie ze składką zdrowotną w przypadku korekty zeznania za 2022 rok?

Zastanawiasz się co się stanie ze składką zdrowotną w sytuacji, gdy zostanie złożona korekta zeznanie rocznego za 2022 rok? Przeczytaj artykuł na ten temat.

Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład na przedsiębiorców zostało nałożonych sporo dodatkowych obowiązków. Nas będzie interesowało rozliczanie składki zdrowotnej na nowych zasadach. Obecnie poza miesięcznymi deklaracjami składami do ZUS trzeba będzie jeszcze składać roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. W dzisiejszej publikacji zastanowimy się, co się stanie z rozliczeniem składki zdrowotnej w przypadku korekty zeznania za 2022 rok.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej jest dokonywane po raz pierwszy za 2022 rok, nic więc dziwnego, że budzi tyle emocji. Po raz pierwszy przedsiębiorcy będą dokonywać obliczania rocznej składki zdrowotnej i przekazywać je do ZUS. Ile powinna wynosić roczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej można w szczegółach dowiedzieć się z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W zależności od tego, jaką formę opodatkowania wybraliśmy, według takich zasad będzie też obliczana składka zdrowotna.

Roczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej:
Podatek według skali podatkowej i podatek liniowy – dochód osiągnięty z tytułu prowadzonej działalności z uwzględnieniem różnic wynikających z przepisów
Zryczałtowany podatek dochodowy – iloczyn miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej 60%; 100% i 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku w zależności od kwoty osiągniętych przychodów

Żeby tego było mało, jeszcze za 2022 rok przedsiębiorca może podjąć decyzję o wstecznej zmianie formy opodatkowania i ma na to czas do upływu złożenia zeznania rocznego za 2022 rok, w 2023 roku jest to 2 maja.

 
W jaki sposób przygotować się do zmiany formy opodatkowania za 2022 rok szczegółowo zostało to opisane w publikacjach:
 1. Zmiana formy opodatkowania z podatku liniowego na podatek według skali – link.
 2. Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na podatek według skali – link.
 

Decyzja o zmianie formy opodatkowania wstecznie nie pozostaje bez wpływu na rozliczenie roczne składki zdrowotnej.  

Ważne!

Termin na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej upływa 22 maja 2023 r. (20 maja sobota). Rozliczenie jest wykazywane w dokumentach ZUS DRA (ZUS RCA) za miesiąc kwiecień 2023 r.
 

Czy można szybciej rozliczyć roczną składkę zdrowotną?

Jeżeli chodzi o wcześniejsze rozliczenie rocznej składki zdrowotnej, to ustawodawca nie daje nam tutaj wielkiego wyboru. Rozliczenie jest ujmowane w deklaracji ZUS DRA/RCA za kwiecień, a więc nie można tego zrobić wcześniej ani później niż za ten okres. Dopiero w momencie, jak będzie przygotowana kompletna deklaracja wykażemy w niej dochód całoroczny do składki zdrowotnej (skala podatkowa, podatek liniowy) lub przychód na ryczałcie. Termin na zwrot nadpłaty zaczyna biec od 1 czerwca 2023 r., więc i tak go nie przyspieszymy. Pamiętajmy o zatwierdzeniu i przesłaniu wniosku o taki zwrot w granicznym terminie do 01.06.2023 r., w przeciwnym razie nadpłata pozostanie na koncie płatnika składek do wykorzystania na bieżące zobowiązania.

Korekta zeznania rocznego z działalności gospodarczej

Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa przedsiębiorca ma prawo dokonać korekty rozliczenia rocznego do upływu terminu przedawnienia.

 
Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W przypadku rozliczeń za 2022 rok składanych w 2023 roku okres przedawnienia upływa z końcem 2028 roku.
 

Oznacza to, że w każdym momencie przedsiębiorca ma prawo skorzystać z prawa do skorygowania wcześniej złożonego zeznania rocznego. Jak już wcześniej zostało to napisane za 2022 rok można zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową w zeznaniu rocznym. Jednak korekty zeznania za 2022 rok składane po 2 maja 2023 r. w ciągu ustawowych 5 lat nie mogą dotyczyć zmiany formy opodatkowania. Dokonanie takiej zmiany jest możliwe tylko do 2 maja 2023 r.

Co się stanie ze składką zdrowotną w przypadku korekty zeznania za 2022 rok?

W przepisach ZUS dotyczących rocznego rozliczania składki zdrowotnej mamy jasny zapis o terminie rozliczenia jest to miesiąc, w którym upływa termin złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym. Co do korekty rozliczenia składki zdrowotnej, to można jej dokonać, ale jest na to bardzo krótki okres.

 
Przedsiębiorcy, którzy ustalają za każdy miesiąc podstawę wymiaru oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne, mogą składać korektę danych dotyczących składki zdrowotnej nie później niż do 30 czerwca następnego roku. Taka informacja znajduje się również w aktualnym poradniku ZUS dotyczącym m.in. korygowania dokumentów rozliczeniowych. Na infolinii ZUS można uzyskać taką samą informację.
 

Na stronie ZUS w ostatnio zamieszczonych materiałach informacyjnych można przeczytać jeszcze dodatkowe informacje, że dokonując korekty zeznania rocznego w zakresie osiągniętego przychodu lub dochodu za dany rok przedsiębiorca powinien również skorygować roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, przekazane w dokumentach ZUS DRA/RCA za kwiecień danego roku. Taką korektę można złożyć w terminie 5 lat od dnia, w którym upłynął termin na ich opłacenie.

 
Ważne!
​​​​​​​Każda roczna korekta przekazana do ZUS po 30 czerwca danego roku zawsze musi być sprawdzona i wyjaśniona z Krajową Administracją Skarbową (KAS). Oznacza to, że korekta składki zdrowotnej będzie objęta postępowaniem prowadzonym wspólnie z KAS. Korekta rocznego rozliczenia powinna być spójna z korektą zeznania podatkowego złożonego w urzędzie skarbowym.
 

Rozliczenie składki zdrowotnej w podatku dochodowym po złożonej korekcie zeznania

W wyniku korekty może powstać zarówno zaległość lub nadpłata w składce zdrowotnej. Na chwilę obecną jest za wcześnie, żeby jednoznacznie wskazać, w jaki sposób ZUS będzie przeprowadzał postępowania w sprawie korekty składki zdrowotnej za lata ubiegłe. Czy w decyzji będzie wskazana kwota nadpłaty do zwrotu, czy może będzie ona podlegała zaliczeniu na bieżące zobowiązania składkowe. Jak udało się ustalić na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) złożenie korekty zeznania rocznego wraz ze skorygowaną składką zdrowotną będzie miało wpływ na bieżące rozliczenia w podatku dochodowym, które powinny być przeprowadzone w następujący sposób:

Nadpłata składki zdrowotnej
Zwrot nadpłaty
W przypadku nadpłaty, jeżeli ZUS dokona zwrotu, należy otrzymaną kwotę doliczyć do przychodu w bieżącym okresie rozliczeniowym, tj. w dacie otrzymania zwrotu.
 • Opodatkowanie według skali podatkowej – przedsiębiorca nie ma prawa do odliczenia składki zdrowotnej. Jeśli więc zostanie złożona korekta zeznania za okres, w którym rozliczał się na skali podatkowej, to wydaje się, że w oparciu o art. 45 ust. 3a ustawy o PIT, nie musi takiego zwrotu doliczać do przychodów bieżącego okresu,
 • Opodatkowanie ryczałtem i podatkiem liniowym – przedsiębiorca ma prawo do odliczenia składki zdrowotnej. A to oznacza, że zwrot należy zaliczyć do przychodów bieżącego okresu i go opodatkować.
 • Zaliczenie nadpłaty na bieżące zobowiązania w ZUS
  Natomiast jeśli nadpłata składek ZUS będzie zaliczana na bieżące zobowiązania, to nie będzie można pomniejszać dochodu/przychodu do opodatkowania o uregulowane w ten sposób składki ZUS, ponieważ składka została odliczona w pierwotnym terminie zapłaty, o ile było wybrane opodatkowanie na podatku liniowym lub ryczałcie
  Niedopłata składki zdrowotnej
  Jeżeli powstanie zaległość – składka zdrowotna do dopłaty.
  Podatek liniowy
  W tym przypadku przedsiębiorcy będą mogli pomniejszyć dochód o zapłaconą składkę zdrowotną w bieżącym okresie rozliczeniowym lub zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów za ten okres. Na podatku liniowym nie można zapomnieć o limitach odliczenia. W ocenie autora powinno to być dokonywane w oparciu o limity obowiązujące w roku dopłaty składki zdrowotnej
  Ryczałt ewidencjonowany
  Przedsiębiorcy opłacający ryczałt pomniejszą przychód za bieżący okres o 50% zapłaconej składki zdrowotnej
  Skala podatkowa
  Przedsiębiorcy na skali podatkowej są bez prawa do odliczania składki zdrowotnej i taka dopłata nie będzie stanowiła dla nich kosztu w PIT

  Jak widać złożenie korekty zeznania za 2022 rok, ale również w kolejnych latach będzie powodowało sporo zawirowań zarówno po stronie podatkowej, jak i składkowej.

  Podsumowanie

  W wyniku korekty zeznania podstawa do naliczania składki zdrowotnej może się okazać zarówno wyższa, jak i niższa a to oznaczałoby powstanie nadpłaty lub zaległości w składce zdrowotnej. W przepisach ZUS nie ma przepisów, które mówiłyby wprost, jaka będzie zasada postępowania w przypadku korekty składki zdrowotnej składanej po 30 czerwca danego roku podatkowego. Z wyjaśnień ZUS wynika, że będzie to droga postępowania, w wyniku którego najprawdopodobniej zostanie wydana decyzja. Przepisy zarówno podatkowe, jak i ZUS mówią wprost, że korekty rozliczeń można dokonywać zarówno w jednym, jak i drugim przypadku w okresie 5 lat. Jednak w obecnym kształcie każda korekta zeznania rocznego w działalności będzie się najczęściej wiązała również z korektą rocznej składki zdrowotnej w ZUS.

  Najważniejsze pytania

  1. 🔸Czy można szybciej rozliczyć roczną składkę zdrowotną?

   Rozliczenie jest ujmowane w deklaracji ZUS DRA/RCA za kwiecień, a więc nie można tego zrobić wcześniej ani później niż za ten okres.

  2. 🔸Co się stanie ze składką zdrowotną w przypadku korekty zeznania za 2022 rok?

   Dokonując korekty zeznania rocznego w zakresie osiągniętego przychodu lub dochodu za dany rok przedsiębiorca powinien również skorygować roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  Podziel się z innymi

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

  Już za 149 zł

  miesięcznie

  • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
  • Przydzielamy dedykowaną księgową
  • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
  Myślisz o zmianie księgowego?

  Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

   Mobilnie. Wszędzie

   Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

   Mobilnie

   Ułatwienia dla e‑commerce

   Wygodne integracje
   Wygodne integracje

   Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

   Sprawdź wszystkie integracje →

   Wygodne integracje
   Płatności w jednym miejscu

   ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

   Wygodne integracje
   Łatwe generowanie faktur

   Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

   allegro integracja ecommerce
   woocommerce integracja ecommerce
   shoper integracja ecommerce
   prestashop integracja ecommerce
   shoplo integracja ecommerce
   magento integracja ecommerce