Co to jest podatek u źródła? Kiedy należy złożyć deklarację IFT-2/2R?

wypełnianie deklaracji IFT-2/2R

Podatek u źródła to zryczałtowany podatek dochodowy, któremu podlegają cudzoziemcy i zagraniczne osoby prawne, osiągający przychody na terytorium Polski. Podatek u źródła a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatek dochodowy z tytułu importu licencji na program komputerowy. Ważne terminy dla przedsiębiorców, którzy składają deklaracje IFT-2 i/lub IFT-2R.

Podatek u źródła – kto i kiedy?

Opodatkowaniu podlegają m.in. przychody:

  • z praw autorskich lub z praw pokrewnych, zakup licencji (stawka podatkowa 20%),
  • z działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej (stawka podatkowa 20%),
  • z tytułu świadczenia usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu (stawka podatkowa 20%).

Płatnikiem podatku u źródła jest polskie przedsiębiorstwo, które wypłaca należności z ww. tytułów. Płatnicy mają obowiązek pobrać podatek u źródła w dniu dokonania wypłaty, a pobrany podatek powinni odprowadzić do urzędu skarbowego do siódmego dnia następnego miesiąca.

Często spotykanym przypadkiem jest zakup za granicą przez polskiego przedsiębiorcę licencji na program komputerowy (import usług). Wtedy zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek u źródła wyniesie 20%.

podatek u źródła

Czym jest deklaracja IFT-2/2R?

IFT-2 i IFT-2R to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Informację sporządza płatnik podatku u źródła oddzielnie dla każdego podatnika.

Do wypełnienia obu rodzai deklaracji służy tylko jeden wzór formularza. Wypełnioną deklarację płatnik przekazuje zagranicznemu podatnikowi oraz lubelskiemu urzędowi skarbowemu który został wyznaczony do obsługi deklaracji IFT-2/2R. Informację sporządza się również wtedy jeśli podmioty, które dokonują wypłat należności z ww. tytułów, nie są zobowiązane do poboru tego podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Deklaracja IFT-2 jest sporządzana na wniosek zagranicznej osoby prawnej w trakcie roku podatkowego. Możliwe jest więc wielokrotne wystawianie deklaracji IFT-2 w ciągu roku np. co miesiąc. Wniosku o sporządzenie IFT-2 nie trzeba uzasadniać, nie ma również określonego oficjalnego formularza takiego wniosku. Deklaracja IFT-2R jest sporządzana i składana obligatoryjnie, bez wezwania, po zakończonym roku podatkowym.

Terminy składania deklaracji IFT-2 i IFT-2R

  • IFT-2 składa płatnik podatku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku od osoby zagranicznej. Przykładowo: wniosek przyjęto 16.04.2021. czyli termin złożenia deklaracji upływa w dniu 30.04.2021 r.,
  • IFT-2R składa płatnik bez wezwania-bez wniosku w dwóch sytuacjach:
    • za cały rok podatkowy – w terminie do 31 marca roku następującego po roku podatkowym tj. np. za rok 2021 do 31.03.2022 r.,
    • do dnia planowanego zaprzestania działalności przez płatnika (o ile płatnik planuje zaprzestanie działalności gospodarczej, bowiem jeśli nie planuje to nie trzeba składać deklaracji). Przykładowo – przedsiębiorca planuje zaprzestanie działalności z dniem 30.07.2021 r. i do tego dnia należy także złożyć IFT-2R.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość