Czy fakturę w walucie obcej można zapłacić w złotówkach?

faktura w walucie obcej

Faktura wystawiona w walucie obcej nie musi być opłacona we wskazanej walucie. Wybór waluty, w jakiej zostanie opłacona transakcja, należy do dłużnika.

Poniższy artykuł odnosi się do rozliczeń z krajowymi kontrahentami (gdy prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie).

Faktura w walucie obcej – w jakiej walucie opłacić?

Jeśli w umowie z kontrahentem wyraźnie nie zastrzeżono (lub nie jest to nakazane przepisami), że zapłata musi nastąpić w walucie obcej, dłużnik ma prawo, aby jej dokonać w złotówkach, nawet jeśli faktura jest wystawiona w walucie obcej.

Na powyższe wskazuje art. 358 Kodeksu cywilnego, w § 1.“Jeżeli przedmiotem zobowiązania podlegającego wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia wyłącznie w walucie obcej”.

Wybór waluty należy do dłużnika

Wybór waluty, w jakiej zostanie opłacona transakcja wynikająca z faktury w walucie obcej, należy do dłużnika. Przykładowo, fakturę wystawioną w euro, nabywca może uregulować w złotówkach lub w euro.

Jeśli dłużnik przekroczył termin płatności, to wciąż ma on prawo wyboru waluty opłacenia faktury. Wierzyciel może jednak zdecydować o kursie przeliczeniowym.

Wybór kursu przeliczeniowego należy do wierzyciela

Wierzyciel może wskazać kurs przeliczeniowy, jeśli dłużnik przekroczył termin płatności i zdecydował się opłacić fakturę wystawioną w walucie obcej w złotówkach.

Wierzyciel może tu wybrać, aby zastosować kurs z dnia faktycznej zapłaty lub z dnia wymagalności roszczenia (czyli terminu zapłaty) – jeśli w umowie nie określono innych kursów.

Powyższe jest uregulowane w § 3 art. 358 Kodeksu cywilnego “Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia w walucie polskiej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia, w którym zapłata jest dokonywana”

A zatem zwłoka dłużnika nie przyznaje wierzycielowi prawa wyboru waluty, a jedynie dnia, według którego miałby zostać przeliczony kurs waluty obcej.

Przykład 1.

Pani Anna wystawiła fakturę dla pana Marka na kwotę 5 000 euro, z terminem płatności 10.11.2022 roku. Pan Marek nie opłacił w terminie faktury, więc pani Anna wystosowała do kontrahenta wezwanie do zapłaty, w którym odnotowała, że pan Marek jest jej winny 5 000 euro.

Pan Marek zdecydował, że chce opłacić dług w złotówkach, a nie w euro. Pani Anna sprawdziła, że kurs euro z dnia 10.11.2022 wynosił 4,69, natomiast z dnia faktycznej zapłaty (10.01.2023) – 4,95 zł (kurs fikcyjny). Pani Anna żąda więc, aby zapłata długu nastąpiła według kursu z dnia dokonania zapłaty.

Odpowiadając więc na pytanie postawione w tytule; jeżeli faktura będzie określała cenę w walucie obcej, ale kontrahenci nie ustalą, w jakiej walucie ma być dokonana płatność ani nie jest to uregulowane przepisami, to dłużnik ma prawo, aby fakturę w walucie obcej zapłacić w złotówkach. Samo ustalenie ceny w walucie obcej nie jest równoznaczne z ustaleniem, że również zapłata ma nastąpić w walucie obcej. Prawo wyboru waluty ma jedynie dłużnik, a wierzyciel nie może żądać spełnienia świadczenia w walucie polskiej.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość