Czy odsetki od kredytu na mieszkanie mogą być zaliczone w koszty?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w prywatnym mieszkaniu mają prawo ująć w kosztach firmowych część wydatków związanych z jego eksploatacją (np. czynsz, opłaty za prąd etc.) Czy do tej kategorii zalicza się także odsetki na prywatny kredyt hipoteczny?

Odsetki od kredytu na mieszkanie a koszty firmowe

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu, wówczas do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć także odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup tego mieszkania. Ważne jest, by w tym wypadku zastosować tę samą proporcję, jaką stosuje do innych wydatków związanych z lokalem.
Przykład 1
Pan Jan prowadzi firmę informatyczną we własnym mieszkaniu. Określił, że do celów działalności wykorzystuje 15% powierzchni całego lokalu, w związku z czym taką część wydatków z nim związanych zalicza do kosztów uzyskania przychodu. Na zakup mieszkania Pan Jan zaciągnął kredyt, którego raty wraz z odsetkami spłaca co miesiąc. Wysokość odsetek wynosi 500 PLN. W związku z powyższym, do kosztów firmowych może on zaliczyć co miesiąc 500 * 0,15 = 75 PLN (kol. 13 KPiR).

Odsetki od kredytu na mieszkanie niebędące środkiem trwałym?

W tym miejscu warto podkreślić, że z możliwości zaliczenia do kosztów firmowych części odsetek od kredytu na mieszkanie można skorzystać także wówczas, gdy nie stanowi ono majątku firmy (nie jest przyjęte jako środek trwały). Wystarczy właściwie wyznaczyć i udokumentować wspomnianą wyżej proporcję do wyliczania części kosztów przypadającej na prowadzoną działalność.

Czy każde odsetki od kredytu na mieszkanie można ująć w kosztach?

Należy pamiętać, że do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wyłącznie zapłacone odsetki od kredytu na mieszkanie. Stanowi o tym art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT, zgodnie z którym do kosztów firmowych nie zalicza się naliczonych, ale niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań. W związku z powyższym przedsiębiorca z Przykładu 1. nie może zaliczyć do kosztów firmowych z góry 15% od całej kwoty odsetek na mieszkanie, nawet jeśli może ją określić na podstawie otrzymanego harmonogramu spłat. Najlepszym dowodem pozwalającym na ujęcie tego typu wydatku w KPiR jest wyciąg bankowy, wraz z załączonym sposobem wyliczenia części przypadającej na działalność gospodarczą.  
Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl  
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI