Blog ifirma.pl

Czy sporządzać ewidencję czasu pracy dla zleceniobiorców?

|
|
1 minut czytania
Zatrudniasz pracowników na umowę zlecenie? Sprawdź, czy powinna być sporządzona ewidencja czasu pracy dla zleceniobiorców?
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Bardzo popularną formą zatrudnienia jest umowa zlecenie, która jest zawierana w oparciu o inne przepisy niż umowa o pracę. Będa miały tutaj zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy. Z uwagi na skromną ilość przepisów, które odnoszą się do umowy zlecenie niekiedy potrzebna jest dodatkowa pula informacji. W dzisiejszej publikacji odpowiemy na pytanie czy w przypadku zleceniobiorców należy sporządzać ewidencję czasu pracy.

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie

Rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. Na 2024 rok minimalna stawka godzinowa będzie kształtowała się następująco:

Minimalna stawka godzinowa w 2024 roku
Od 01.01.2024 r.
Od 01.07.2024 r.
27,70 zł
28,10 zł

Jeżeli umowa zlecenie jest zawarta na okres dłuższy niż miesiąc wypłata wynagrodzenia powinna być dokonywana co najmniej raz w miesiącu w ustalonym terminie. W interesie zleceniobiorcy leży sprawdzenie, czy pracodawca wywiązuje się z przepisów.

Przykład 1

Pani Diana chce zatrudnić się na umowę zlecenie z ustalonym miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 1.000 zł. Jeśli w miesiącu styczniu 2024 r. przepracuje 30 godzin, to powinno otrzymać wynagrodzenie w wysokości:
30 godzin x 27,70 zł = 831 zł a to oznacza, że zaproponowane 1.000 zł spełnia ustawowe wymagania co do wysokości wynagrodzenia.

Czy sporządzać ewidencję czasu pracy dla zleceniobiorców?

W pierwszej kolejności należałoby się odnieść do przepisów i sprawdzić, czy obowiązują jakieś regulacje w tym zakresie. Jak się okazuje w żadnym z przepisów nie ma informacji czy istnieje obowiązek sporządzania ewidencji czasu pracy dla zleceniobiorców, jednak jest potrzeba potwierdzania ilości przepracowanych godzin na zleceniu.

W ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zostało zapisane, że strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług
Jeśli umowa nie określa sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, zleceniobiorca przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia
Jeżeli umowa zlecenie nie zostanie zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia potwierdza zleceniobiorcy ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia, a w przypadku braku takiego potwierdzenia zleceniobiorca przedkłada informację o liczbie godzin wykonywania zlecenia
Pracodawca podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) m.in. w obszarze prawidłowości wypłat wynagrodzeń.Ustalenie zasad dokumentowania przepracowanych godzin na zleceniu jest niezbędne m.in. dla takich celów

Odpowiadając na pytanie czy sporządzać ewidencję czasu pracy należy wskazać, że nie ma takiego obowiązku, ale niezbędne jest potwierdzenie liczby godzin przepracowanych na zleceniu.

W jaki sposób potwierdzać liczbę przepracowanych godzin na zleceniu?

Forma potwierdzania liczby przepracowanych godzin jest dowolna. Może to być informacja zapisana w zawieranej umowie, że zleceniobiorca na wystawionym rachunku zamieści liczbę przepracowanych godzin. Może to być również ewidencja przepracowanych godzin prowadzona w formie elektronicznej, na piśmie lub dokumentowanej. Nie ma sztywnych regulacji ani wytycznych, w jaki sposób zleceniobiorca ma potwierdzać liczbę przepracowanych godzin. Pozostaje to więc w gestii uzgodnienia pomiędzy stronami umowy.

Ważne!
Potwierdzenia liczby godzin przepracowanych na zleceniu pracodawca musi otrzymać przed wypłatą wynagrodzenia
Jeśli strony ustalą, że będzie prowadzona miesięczna ewidencja czasu pracy, to powinna ona zawierać m.in. daty i ilość godzin pracy
Dokumenty potwierdzające ilość przepracowanych godzin muszą być przechowywane przez okres 3 lat licząc od dnia wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie

Podsumowanie

Zawieranie umów cywilnoprawnych, a więc również umowy zlecenie zostało uregulowane w ustawie Kodeks cywilny. W przypadku takich umów przepisy nie narzucają sztywnych ram m.in. co do obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy. Nie oznacza to jednak, że zleceniobiorca nie ma żadnych obowiązków. Kluczowe jest, żeby pracodawca przed wypłatą wynagrodzenia posiadał potwierdzenie przepracowanych godzin przez zleceniobiorcę. Żaden przepis nie narzuca formy takiego potwierdzania, mówi się o formie pisemnej, elektronicznej, dokumentowej, wszystko zależy od ustaleń pomiędzy stronami umowy. Najczęściej taka informacja znajdzie się w zawieranej umowie. Pracodawca musi posiadać w swojej dokumentacji informację o liczbie przepracowanych godzin, ponieważ musi udowodnić, że wypłacona stawka godzinowa nie jest niższa niż kwota minimalna określona w przepisach. Nawet jeśli stawka godzinowa określona w umowie znacząco przewyższa stawkę minimalną i tak nie zwalnia to zleceniobiorcy do potwierdzania liczby przepracowanych godzin.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie