Czym różni się zaliczka od zadatku?

Przy zawieraniu umów, szczególnie na początku współpracy, przedsiębiorcy często decydują się na różnego rodzaju zabezpieczenia przyszłej transakcji. Jednym z popularniejszych rozwiązań jest wpłacenie przez nabywcę części należności jeszcze przed wykonaniem usługi lub dokonaniem dostawy, powszechnie nazywane zamiennie zaliczką lub zadatkiem. Okazuje się jednak, że mimo wspólnego celu, słowa te nie są synonimami i powodują różne skutki dla obu stron umowy.

 

Zaliczka – co to takiego?

Zaliczka to nic innego jak zapłacona wcześniej część ustalonej ceny (wynagrodzenia sprzedawcy) za daną usługę lub określony towar. Jeżeli zatem umowa dojdzie do skutku, nabywca płaci pozostałą część ustalonej ceny. Jednak jeśli okaże się, że umowa nie została zrealizowana (niezależnie z czyjej winy) lub została zrealizowana niepoprawnie, nabywca powinien otrzymać zwrot zaliczki.

 

Czym jest zadatek?

Również zadatek jest częścią zapłaty na poczet przyszłej dostawy towarów lub świadczenia usług, o którą konsument pomniejsza zapłatę, gdy umowa dojdzie do skutku. W tym wypadku jednak, jeśli umowa nie zostanie zrealizowana:

  • z winy nabywcy – sprzedawca zachowuje otrzymany zadatek,
  • z winy sprzedawcy – nabywca otrzymuje zwrot podwojonej kwoty wpłaconego zadatku.

 

Zaliczka a zadatek – różnice

Poniżej prezentujemy inne różnice miedzy zaliczką a zadatkiem.

 

ZALICZKA
ZADATEK
Zerwanie umowy przez nabywcę zwrot wpłaconych pieniędzy sprzedawca zatrzymuje otrzymane pieniądze*
Zerwanie umowy przez sprzedawcę zwrot wpłaconych pieniędzy zwrot dwukrotności otrzymanych pieniędzy*
Zapis w umowie nie ma obowiązku określenia, że przekazana kwota to zaliczka musi być wskazanie, że wpłacona kwota to zadatek
Moment zapłaty przed usługą/dostawą co do zasady – w momencie zawarcia umowy

 

* chyba że zerwanie umowy następuje z powodu wystąpienia okoliczności, za które strony nie podnoszą odpowiedzialności lub też rozwiązanie jej następuje w wyniku porozumienia stron – wówczas następuje zwrot zadatku, ale w wysokości wcześniej wpłaconej przez nabywcę (bez konieczności podwajania)

 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Darmowy e-book z poradami księgowymi