Blog ifirma.pl

Jak założyć przedszkole krok po kroku

|
|
8 minut czytania
Brak wolnych miejsc w przedszkolach to stały kłopot dla wielu rodziców w całej Polsce, dlatego pomysł otworzenia prywatnego przedszkola może okazać się „strzałem w dziesiątkę”. Tym bardziej, że jego założenie nie jest wbrew pozorom takie trudne i nie wymaga zbyt wielu formalności.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Przedszkole niepubliczne – warunki

Przedszkole można prowadzić w formie punktu, gdzie zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny. Lub w formie zespołu wychowania przedszkolnego, gdzie zajęcia są prowadzone jedynie w niektóre dni tygodnia. Zajęcia w przedszkolach są prowadzone wśród dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. W grupach od 3 do 25 osób, przez co najmniej 3 godziny dziennie.

Właściciel przedszkola nie musi mieć wykształcenia pedagogicznego ani ukończonych kursów pedagogicznych. Wykształcenie jest jednak wymagane w przypadku pracowników przedszkola, czyli nauczycieli i opiekunów. Powinni oni mieć co najmniej licencjackie wykształcenie pedagogiczne oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Planując założenie przedszkola, warto pomyśleć o specjalizacji, dzięki której przedszkole wyróżni się na tle konkurencji i która zachęci rodziców do zapisania dziecka na zajęcia. Możliwości jest wiele. Można założyć przedszkole ekologiczne, w którym dzieci będą uczyć się życia w zgodzie z naturą, uprawiać ogródek i spożywać zdrowe posiłki. Może to być przedszkole taneczne, sportowe, artystyczne, matematyczne, językowe, a nawet informatyczne, w którym dzieci będą w naturalny sposób – poprzez zabawę – uczyć się obsługi sprzętu komputerowego i podstaw programowania.

Przed podjęciem decyzji koniecznie jednak trzeba zrobić research i sprawdzić, czy najbliższe przedszkola nie proponują już czasem czegoś podobnego, czy istnieje możliwość zatrudnienia odpowiedniej kadry i – przede wszystkim – czy rodzice będą zainteresowani takimi usługami. Warto także napisać wstępny biznesplan. Dzięki niemu łatwiej będzie oszacować, czy taka działalność na pewno będzie opłacalna.

Sprawdź: Jak napisać kompletny biznesplan na jednej kartce A4?

Nie zawsze trzeba rejestrować przedszkole

Osoby prawne (niebędące jednostkami samorządu terytorialnego) i osoby fizyczne mogą zakładać i prowadzić zarówno publiczne, jak i niepubliczne przedszkola, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Aby założyć przedszkole należy uzyskać zezwolenie od gminy właściwej ze względu na miejsce prowadzenia przedszkola, a także wpis do ewidencji prowadzonej przez gminę. Zezwolenie i wpis otrzymuje się na wniosek założyciela. We wniosku (zgłoszeniu) należy zamieścić takie informacje, jak np. nazwa punktu, dzienny wymiar godzin zajęć, warunki przyjmowania dzieci na zajęcia i dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych. Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać opracowany projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.

“Prowadzenie niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego nie wymaga rejestracji w CEIDG. Niemniej w przypadku osób prawnych (spółka z o.o., spółka akcyjna) konieczne jest zarejestrowanie w KRS” (biznes.gov.pl). Założenie działalności gospodarczej jest więc wymagane jedynie w przypadku pozostałych form opieki nad dziećmi, które są prowadzone w innym wymiarze niż przedszkola, punkty przedszkolne lub zespoły wychowania przedszkolnego. Takie działalności gospodarcze nie muszą zatrudniać kadry pedagogicznej i przestrzegać przepisów dotyczących lokalu, ale też nie mają statusu placówek wychowania przedszkolnego.

▲ wróć na początek

Jak założyć przedszkole?

Rejestracja działalności gospodarczej jest bezpłatna. Jest też bardzo prosta i sprowadza się do kilku kroków:

1. CEIDG – należy złożyć wniosek do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, czyli wniosek CEIDG-1. Można to zrobić drogą elektroniczną na stronie ceidg.gov.pl lub ifirma.pl/ceidg, listem poleconym lub osobiście w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy/Dzielnicy. Wniosek CEIDG-1 jest równocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON, kodu PKD, numeru NIP i zgłoszeniem do urzędu skarbowego oraz do ZUS-u/KRUS-u. We wniosku CEIDG wskazuje się także formę opodatkowania.

2. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – na terenie urzędu miasta lub gminy, gdzie będzie się znajdować przedszkole, należy złożyć zgłoszenie przedszkola do ewidencji wraz z wymaganymi dokumentami. Załączyć trzeba będzie m.in. wykaz pracowników pedagogicznych, informację o warunkach lokalowych czy opinię właściwego miejscowego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Kopia wystawionego później zaświadczenia o wpisie przedszkola do ewidencji trafia również do kuratorium oświaty i organu podatkowego.

Ważne!
 

Chcesz założyć własne przedszkole jednak kwestie księgowe wydają Ci się skomplikowane? Klienci biura rachunkowego mogą liczyć na wsparcie dedykowanej księgowej. Zarejestruj się i sprawdź sam.  

3. ZUS – następnie w terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej należy złożyć w ZUS formularz ZUS ZUA (zgłoszenie jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego) lub ZUS ZZA (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). W taki sam sposób dokonuje się zgłoszenia do ZUS pracowników i zleceniobiorców.

W przypadku osób, które w ciągu ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej oraz nie będą świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy (umowa o pracę w tym samym zakresie co działalność), mogą one skorzystać z tzw. małego ZUS-u. ZUS preferencyjny przysługuje na czas 24 miesięcy.

3. ZaiKS, ZPAV, STOART, SAWP – jeśli w przedszkolu będą odtwarzane filmy lub muzyka, to konieczne jest wykupienie licencji i odprowadzanie opłat. Opłaty uiszcza się w trybie miesięcznym lub jednorazowym do Organizacji Zbiorowego Zarządzania, które reprezentują twórców, wykonawców i producentów. Można jednak tego uniknąć, np. puszczając w przedszkolu muzykę udostępnioną w domenie publicznej.

Można dodatkowo wyrobić pieczątkę firmową, ale nie jest to wymagane.

Wymagania dotyczące lokalu

Lokal powinien mieć dobrą lokalizację i spełniać wymogi dotyczące warunków socjalno-bytowych, sanitarnych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Punkty i zespoły przedszkolne mogą być prowadzone w budynku funkcjonującej szkoły lub przedszkola, budynku po zlikwidowanej szkole lub przedszkolu, świetlicy środowiskowej, remizie strażackiej, budynku parafialnym, domu kultury, a nawet w prywatnym domu lub mieszkaniu (men.gov.p). We wszystkich tych przypadkach potrzebna jest jednak pozytywna opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego i komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku grupy liczącej od 3 do 5 przedszkolaków pomieszczenie do prowadzenia zajęć powinno mieć powierzchnię co najmniej 16 m2. Jeśli czas zajęć nie przekracza 5 godzin dziennie, powierzchnia przypadająca na każde dziecko może wynosić 2 m2. Jeśli jednak zajęcia trwają ponad 5 godzin, to wówczas powierzchnia powinna wynosić co najmniej 2,5 m2 dla każdego dziecka. W przypadku zajęć przekraczających 5 godzin dziennie, przedszkole powinno dodatkowo zapewnić przedszkolakom możliwość leżakowania. Pościel i leżaki muszą być tak oznakowane, aby bez problemu zidentyfikować dziecko, które z nich korzysta. Właściciel przedszkola powinien również zadbać o dostęp urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą (np. umywalki) – po 1 na 15 osób, jak również udostępnić dzieciom miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków lokalowych i wyposażenia punktów przedszkolnych można przeczytać tutaj.

Warto pamiętać, że powyższe wymogi nie dotyczą wspomnianych wcześniej, zarejestrowanych w CEIDG lub KRS pozostałych form opieki nad dziećmi prowadzonych w innym wymiarze niż przedszkole lub punkty przedszkolne albo zespoły wychowania przedszkolnego.

▲ wróć na początek

Wyżywienie w przedszkolu prywatnym

Właściciel prywatnego przedszkola ma dwa rozwiązania, aby zapewnić maluchom pełnowartościowe posiłki. Może wyposażyć przedszkole we własną kuchnię lub zdecydować się na usługi firmy cateringowej.

Pierwsza opcja wydaje się kosztowniejsza, bo oprócz przygotowania odpowiedniego pomieszczenia, które będzie spełniało wymogi sanepidu, trzeba też uwzględnić zatrudnienie kucharki. Wynajęcie firmy cateringowej generuje mniejsze koszty i pozwala w sprawny sposób zapewnić dzieciom posiłki. Jest tylko jeden warunek – taki catering musi być gwarancją najwyższej jakości, najlepiej z doświadczeniem w przygotowywaniu posiłków dla najmłodszych.

Koszty i zarobki w przedszkolu prywatnym

Koszty związanie z otworzeniem przedszkola są spore. Wynajęcie lokalu w dużym mieście kosztuje od 3 do 9 tysięcy złotych, do tego dochodzą jeszcze koszty przystosowania pomieszczeń do wymogów sanitarnych (od 10 do nawet 50 tys. zł) i zakupu wyposażenia. Sam zakup zabawek może wynieść od 3 do 5 tys. zł. Konieczne będą jeszcze meble: stoliczki, krzesełka, szafki, materace i szatnia (łącznie od 15 do 40 tys. zł), a także marketing: strona internetowa, reklama (1500 – 3000 zł).

Na start potrzeba więc od 30 do 100 tys. zł. Do tego dochodzą jeszcze koszty stałe, takie jak media i zatrudnienie personelu (sprawdź: Koszty pracodawcy przy minimalnym wynagrodzeniu w 2018 r.).

Zainwestowane pieniądze zwracają się zazwyczaj po 6 lub 7 miesiącach, czasem później. Przedszkole zarabia przede wszystkim na czesnym, które co miesiąc opłacają rodzice, oraz na zajęciach dodatkowych, takich jak wyjścia na basen, lekcje rytmiki czy nauka języka obcego. Choć nie ma przepisów, które regulowałyby wysokość opłat za przedszkola, to ustalając wysokość czesnego warto sprawdzić ceny konkurencji, a także uwzględnić swoją ofertę programową i lokalne warunki rynkowe. Najniższe czesne w dużych miastach wynosi 400 zł, choć zdarza się, że przedszkole pobiera ponad 1100 zł czesnego. Do tego dochodzi jeszcze wpisowe – od 200 do 600 zł za dziecko – i zajęcia dodatkowe – od 10 do 50 zł miesięcznie za jedne wybrane zajęcia.

Zakładając więc, że do przedszkola zapisze się 14 dzieci, przedszkole zarobi od 5 740 zł (8 540 zł w pierwszym miesiącu z wpisowym) do nawet 16 100 zł (24 500 zł).

Własne przedszkole to biznes z niskim progiem wejścia, którego powodzenie uzależnione jest przede wszystkim od atrakcyjnej oferty dydaktycznej, dobrego lokalu i wystarczającego kapitału na start. Zwłaszcza teraz, gdy na rynku panuje popyt, warto zastanowić się nad taką formą zarobkowania. To dobry pomysł zarówno dla nowicjuszy, jak i dla tych, którzy mają już doświadczenie w branży edukacyjnej i dziecięcej.

▲ wróć na początek

Sprawdź: Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności

A może interesują Cię inne ciekawe biznesy?

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Jak założyć przedszkole?

   Rejestracja działalności gospodarczej jest bezpłatna. Jest też bardzo prosta i sprowadza się do kilku kroków:
   • złożenie wniosku do CEIDG
   • zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
   • złożenie formularza w ZUS
   • wykupienie licencji ZaiKS, ZPAV, STOART, SAWP
  Komentarze czytelników
  1. 16 listopada 2020 o 11:35
   Mariusz

   Witam serdecznie,

   Prowadzę rejestr sprzedaży usług dla osób fizycznych do wysokości 20 000/rok (zwolnienie
   z obowiązku kasy rejestrującej). Wystawiłem fakturę dla Publicznego
   Przedszkola, dla którego organem prowadzącym są osoby fizyczne. Czy taką
   fakturę należy wykazać w rejestrze sprzedaży dla osób fizycznych
   nieprowadzących działalności gospodarczej? Dodatkowo wyjaśniam, że faktura w
   nagłówku nabywca ma wpisane wraz z adresem nazwę “Publiczne
   Przedszkole” a nie imię i nazwisko prowadzącego (brak numeru NIP – tylko
   REGON). Dodam jeszcze, iż z bazy GUS wynika, iż osoba prowadząca przedszkole
   prowadzi najprawdopodobniej inną działalność gospodarczą (inny numer REGON)

   Z góry dziękuję za pomoc

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie