Kary za czyn zabroniony na przykładach

Prowadząc działalność gospodarczą nie należy lekceważyć lub omijać obowiązujących przepisów prawa podatkowego, ponieważ na każdym kroku można narazić firmę na niepotrzebne obciążenia finansowe. Kary za popełnienie czynu zabronionego są bardzo dotkliwe i należy o tym pamiętać.

Czyn zabroniony

Ustawa Kodeks karny skarbowy (k.k.s.) tak definiuje czyn zabroniony:


“Art. 53. § 1. Czyn zabroniony jest to zachowanie o znamionach określonych w kodeksie, chociażby nie stanowiło ono przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Określenie czynu zabronionego jako przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego może nastąpić tylko w niniejszym kodeksie.”

Aby pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe ważne jest udowodnienie sprawcy winy. Można wówczas doprecyzować czy popełnienie takiego czynu było umyślnie czy nieumyślnie.

Nie jest przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.

Czyn zabroniony na przykładach

Jakie zdarzenia, okoliczności popełnienia czynu zabronionego, motywacja sprawcy, wysokość uszczuplenia należności publicznoprawnych będą brane pod uwagę przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu zostało wskazane w ustawie Kodeks karny skarbowy.

Typowe przykłady czynów zabronionych:

 1. Jeżeli przedsiębiorca posługuje się w prowadzonej działalności gospodarczej imieniem i nazwiskiem, nazwą firmy innego podmiotu – podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.
  Kara grzywny za przestępstwo skarbowe od 866,70 zł do 24 960 960 zł, w sprawach mniejszej wagi kara grzywny za wykroczenie skarbowe od 260 zł do 52 000 zł.
 2. Jeżeli przedsiębiorca zatai rzeczywiste rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej – podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.
  Kara grzywny za przestępstwo skarbowe od 866,70 zł do 24 960 960 zł, w sprawach mniejszej wagi kara grzywny za wykroczenie skarbowe od 260 zł do 52 000 zł.
 3. Jeżeli przedsiębiorca w składanych deklaracjach i oświadczeniach podaje nieprawdę lub zataja prawdę przez co naraża podatek na uszczuplenie – podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
  Kara grzywny za przestępstwo skarbowe od 866,70 zł do 24 960 960 zł, w sprawach mniejszej wagi kara grzywny za wykroczenie skarbowe od 260 zł do 52 000 zł.
 4. Jeżeli przedsiębiorca nie złoży informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej VAT-26 w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku – podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
  Kara grzywny za przestępstwo skarbowe od 866,70 zł do 24 960 960 zł, w sprawach mniejszej wagi kara grzywny za wykroczenie skarbowe od 260 zł do 52 000 zł.
 5. Jeżeli przedsiębiorca uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe – kwoty od 260 zł do 52.000 zł.
 6. Jeżeli przedsiębiorca dokona płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności. Kara grzywny za przestępstwo skarbowe od 866,70 zł do 24 960 960 zł, w sprawach mniejszej wagi kara grzywny za wykroczenie skarbowe od 260 zł do 52 000 zł.

Wszystkie typy czynów zabronionych zostały omówione w ustawie k.k.s.

Często zdarza się, że przedsiębiorca nie złoży w terminie wynikającym z przepisów podatkowych deklaracji podatkowej. Otóż w takiej sytuacji urząd skarbowy może nałożyć na przedsiębiorcę sankcje w postaci mandatu karnego. Tego typu wykroczenie skarbowe objęte jest karą grzywny od kwoty 260 zł do 52.000 zł.

Sprawa się komplikuje jeżeli przedsiębiorca nie złoży w ogóle deklaracji podatkowej wówczas może zostać nałożona kara grzywny jak za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. O kwalifikacji czynu będzie decydowała kwota uszczuplenia zobowiązania podatkowego.

Kary dla firm w 2020 roku.
 

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań