Komu opłaca się skala podatkowa

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, mogą skorzystać z różnych form opodatkowania. Wybranie odpowiedniej formy opodatkowania przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej działalności i kryteriów zawartych w ustawienie, pozwala na zmniejszenie naszych zobowiązań podatkowych wobec fiskusa. Podstawową formą opodatkowania dochodów osób fizycznych jest podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Podatek dochodowy na zadach ogólnych jest wyliczany według skali podatkowej, jest to podatek progresywny uzależniony od wysokości dochodów podatnika.

Skala podatkowa w ustawie

Skalę podatkową znajdziemy w art.27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wygląda następująco:

2017-10-241-1
 

Od 2018 roku zmieniła się kwota zmniejszająca podatek, odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub w zeznaniu i wynosi:

podatek 2018
▲ wróć na początek

Rozliczanie wg. skali podatkowej – kto i w jakich przypadkach?

Podatek dochodowy według skali mogą opłacać osoby fizyczne prowadzące działalność oraz wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej i komandytowej.

Rozliczając się na zasadach ogólnych podatek dochodowy wyliczamy od dochodu. Dochód jest to różnica pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania przychodu. Tak więc w dużej mierze koszty decydują o wysokości naszego dochodu. Jeżeli nasz dochód z działalności gospodarczej nie przekroczy pierwszego progu podatkowego to na pewno jest to kryterium, które przemawia za opodatkowaniem na skali podatkowej.

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego powoduje wyliczenie podatku według stawki 32% i w tym momencie bardziej opłacalne może być opodatkowanie liniowe według stawki 19%.

Biuro Rachunkowe – dedykowana księgowa Komu opłaca się skala podatkowa

Z porównaniem opodatkowania na zasadach ogólnych z opodatkowaniem liniowym możemy zapoznać się w artykule zasady ogólne a podatek liniowy – porównanie.

Opodatkowanie według skali podatkowej daje możliwość skorzystania ze wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub skorzystania z rozliczania jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ten preferencyjny sposób opodatkowania powoduje, że możemy zapłacić podatek dochodowy według pierwszego progu w sytuacji gdy suma naszych dochodów podzielona na połowę nie przekroczy kwoty 85 528 zł. Z tego typu preferencyjnego rozliczenia również nie skorzystamy będąc opodatkowanym na podatku liniowym.

Ulgi

Przy rozliczeniu według skali podatkowej można czasami całkowicie wyeliminować zapłacenie podatku przy skorzystaniu z dostępnych ulg podatkowych. Uzyskany w danym roku dochód możemy pomniejszyć o:

 • zapłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe przez podatnika w tym również od osób współpracujących na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
 • dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu,
 • wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne
 • wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł, na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • darowizny stanowiące nie więcej 6% dochodu przekazane na cele:
   1. określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego,
   2. kultu religijnego,
   3. krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi,
 • stratę podatkową ze źródła jakim jest działalność gospodarcza.
Księgowość Internetowa – 30 dni za darmo Komu opłaca się skala podatkowa

Wyliczony według skali podatkowej podatek możemy pomniejszyć o:

 • zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, ulgę na dzieci.

Podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych mają prawo również odliczać od dochodu lub podatku nabyte prawa do ulgi budowlanej, remontowej i mieszkaniowej oraz ulgę uczniowską.

▲ wróć na początek

Odliczenia te, za wyjątkiem odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, straty podatkowej oraz wpłaty na konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE, nie są możliwe na opodatkowaniu liniowym.

Skala podatkowa jest więc najpopularniejszą formą opodatkowania, z której korzystają podatnicy dokonując rozliczeń z fiskusem. Swoją popularność zawdzięcza:

  • niskiej stawce podatkowej przy możliwości uwzględnienia kwoty wolnej przy wyliczaniu podatku od dochodów nieprzekraczających pierwszego progu
  • możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem, gdy jedno z małżonków nie osiąga dochodów albo niskie dochody
  • preferencyjnemu rozliczaniu się z dzieckiem osoby samotnej będącej panną, kawalerem, wdową, wdowcem rozwódką, rozwodnikiem albo osobą w stosunku, do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów
możliwością odliczenia dostępnych ulg podatkowych. Program do faktur – Darmowe konto Komu opłaca się skala podatkowa

Mając na uwadze fakt, że zmiany formy opodatkowania dokonujemy raz w roku w terminie do 20 stycznia a według wybranej formy opodatkowania musimy opłacać podatek dochodowy za cały rok, warto przed podjęciem ostatecznej decyzji zastanowić się czy dla nas również opodatkowanie na zasadach ogólnych nie byłoby lepsze.

Popularne posty:

UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań