Blog ifirma.pl

Kontrola płatności sprzedaży e-commerce – jakie zmiany czekają właścicieli sklepów online?

|
|
5 minut czytania
Jesteś sprzedawcą e-commerce? Sprawdź, jak będzie wyglądała kontrola płatności sprzedaży e-commerce.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Wprowadzenie pakietu VAT e-commerce od lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej było rewolucyjnym rozwiązaniem, szczególnie dla sklepów online. Czas obowiązywania zmienionych przepisów jest relatywnie krótki, jeśli chodzi o przepisy podatkowe. Wprowadzone rozwiązania mają na celu uszczelnianie podatku VAT na terenie całej UE. W dzisiejszej publikacji napiszemy jakie zmiany czekają właścicieli sklepów online, a konkretnie chodzi o kontrolę płatności sprzedaży e-commerce.

Kontrola płatności sprzedaży w e-commerce – jaki jest cel?

Wprowadzenie podatku VAT od całej sprzedaży przeprowadzanej na terenie UE, bez względu na wartość transakcji, ale również status nabywcy – przedsiębiorca czy konsument, miało na celu zwiększenie konkurencyjności firm unijnych w relacji z przedsiębiorcami z krajów trzecich. Obecnie wszystkie zakupy spoza UE muszą być opodatkowane w VAT na terenie UE. Jednak organy UE podejrzewają, że wielu przedsiębiorców, w szczególności spoza UE, nie dopełnia formalności rejestracji, zaniża podatek VAT lub wogóle go nie deklaruje. W ślad za tym podjęta została decyzja o współpracy pomiędzy krajami UE o wprowadzeniu nowych obowiązków w zakresie prowadzenia ewidencji przez dostawców usług płatniczych. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do zmienianych przepisów, żeby rozwiązać problem nieprawidłowości związanych z VAT w sektorze e-commerce w celu lepszego wykrywania i zwalczania oszustw związanych z podatkiem VAT, należy zacieśnić współpracę pomiędzy administracjami podatkowymi a dostawcami usług płatniczych. W tym celu ma zostać utworzony centralny elektroniczny system informacji o płatnościach (CESOP), do którego państwa członkowskie będą przekazywać dane na temat odbiorców płatności i transakcji płatniczych. Dzięki temu administracje podatkowe państw członkowskich zyskają dodatkowe narzędzie do skuteczniejszego zwalczania oszustw związanych z VAT w transakcjach transgranicznych.

 

Centralny elektroniczny system informacji o płatnościach (CESOP) pozwoli m.in. na:

 

Identyfikację podatników, którzy powinni deklarować i płacić VAT w państwach członkowskich UE, ale nie mają nawet numeru identyfikacyjnego VAT

 

Oszacowanie kwoty podatku VAT, który powinien być zapłacony w danym państwie członkowskim w związku z handlem online. Chociaż dane te nie będą w 100% poprawne, to zakłada się, że będą one bardzo użyteczne

 

Ocenę zobowiązań VAT znanych podatników zidentyfikowanych w VIES, OSS lub w IOSS

Nowe obowiązki dla dostawców usług płatniczych

Pod pojęciem usługi płatniczej należy rozumieć działalność polegającą na wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy dostawcy:

 • przez wykonywanie usług polecenia zapłaty,
 • przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
 • przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń.

Dostawcy usług płatniczych będą mieli obowiązek prowadzenia kwartalnej ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych, które będą przesyłane drogą elektroniczną do centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP).

 

Dostawcami usług płatniczych są:

 

Bank krajowy w rozumieniu ustawy Prawo bankowe

 

Oddział banku zagranicznego w Polsce w rozumieniu ustawy Prawo bankowe

 

Instytucja kredytowa w rozumieniu ustawy Prawo bankowe

 

Instytucja pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych

 

Oddział podmiotu świadczącego w innym niż Polska państwie UE pocztowe usługi płatnicze, uprawnionego zgodnie z prawem tego państwa do świadczenia usług płatniczych oraz Poczta Polska Spółka Akcyjna w zakresie, w jakim odrębne przepisy upoważniają ją do świadczenia usług płatniczych

 

Instytucja płatnicza

 

Instytucje kredytowe w rozumieniu przepisów ustawy Prawo bankowe

 

Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w zakresie, w jakim odrębne przepisy uprawniają je do świadczenia usług płatniczych

Jakie płatności będą kontrolowane?

W ustawie zostało doprecyzowane, w jakich okolicznościach dojdzie do kontroli płatności transgranicznych. Za płatność transgraniczną uznaje się płatność w przypadku, gdy płatnik znajduje się na terytorium jednego państwa członkowskiego, a odbiorca płatności znajduje się na terytorium innego państwa UE lub na terytorium państwa trzeciego. Kontroli będą podlegały płatności, których liczba na rzecz jednego odbiorcy przekroczy 25 płatności w kwartale.

 

Dostawca usług płatniczych będzie miał m.in. obowiązek:

 
 

Prowadzić ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych, w postaci elektronicznej, za każdy kwartał, jeżeli w ciągu kwartału świadczy usługi płatnicze odpowiadające ponad 25 płatnościom transgranicznym na rzecz tego samego odbiorcy płatności. Szczegółowy zakres danych, jakie znajdą się w ewidencji określa ustawa

 
 

Przechowywać ewidencję w postaci elektronicznej, przez okres 3 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła płatność

 
 

Udostępniać ewidencję:

 • państwu członkowskiemu pochodzenia dostawcy usług płatniczych lub przyjmującym państwom członkowskim, w przypadku gdy dostawca usług płatniczych świadczy usługi płatnicze w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie pochodzenia,
 • Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – w przypadku dostawców usług płatniczych, dla których państwem członkowskim pochodzenia lub przyjmującym państwem członkowskim jest Polska

 
 

Zmiana przepisów ustawy o podatku VAT i prawo bankowe zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

Kontrola płatności sprzedaży e-commerce – podsumowanie

Organy UE podjęły decyzję o wprowadzeniu kolejnych kroków mających na celu wykrycie nierzetelnych firm, które unikają płacenia podatku VAT na terenie UE. Wprowadzona została kontrola płatności transgranicznych, jeśli ich ilość w kwartale przekroczy 25 na rzecz jednego odbiorcy płatności. Obowiązek monitorowania takich płatności został nałożony na dostawców usług płatniczych, którzy zostali zdefiniowani w ustawie. Prowadzone ewidencje mają być udostępniane innym państwom członkowskim lub szefowi KAS, jeśli będzie to niezbędne z uwagi na realizowanie obowiązków ustawowych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie