Czym jest remont, a czym ulepszenie środka trwałego

remont czy ulepszenie środka trwałego

Zdarza się, że mimo posiadania w firmie sprawnie działających środków trwałych ponosimy wydatki w celu zachowania, rozszerzenia lub zmiany ich funkcjonalności. Przepisy podatkowe ściśle regulują księgowanie tego typu wydatków i wymagają precyzyjnego określenia ich charakteru.

Zdarza się, że mimo posiadania w firmie sprawnie działających środków trwałych ponosimy wydatki w celu zachowania, rozszerzenia lub zmiany ich funkcjonalności. Przepisy podatkowe ściśle regulują księgowanie tego typu wydatków i wymagają precyzyjnego określenia ich charakteru. Poniesione wydatki możemy zakwalifikować do jednej z dwóch kategorii: ulepszenie środka trwałego lub jego remont. Kwalifikacja pociąga za sobą konsekwencje odnośnie sposobu księgowania wydatku.

Ulepszenie środka trwałego

Dotyczy wyłącznie środków trwałych stanowiących własność lub współwłasność podatnika. W jego wyniku następuje wzrost wartości użytkowej danego środka w stosunku do wartości z dnia przyjęcia do używania, który może być mierzony: okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych oraz kosztami eksploatacji. Ulepszenie powstaje wskutek przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji oraz modernizacji. Przebudowa oznacza zmianę istniejącego stanu środka trwałego na inny. Rozbudowa to powiększenie składników majątkowych, w szczególności budynków, budowli i linii technologicznych. Rekonstrukcja – czyli odtworzenie zużytych całkowicie lub częściowo składników majątku. Adaptacja polega na przystosowaniu składnika majątku do wykorzystania go w innym celu niż ten, do którego był pierwotnie przeznaczony. Modernizacja to inaczej unowocześnienie środka trwałego. Jako ulepszenie należy potraktować również wydatki na zakup części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena przekracza 3500 zł, o ile zwiększają one wartość użytkową środka trwałego. Poniesione wydatki mające charakter ulepszenia są księgowane w zależności od ich wartości. Gdy ich suma w trakcie roku podatkowego nie przekroczy 3500 zł księgujemy je jako bieżący koszt prowadzenia działalności. Gdy kwota ulepszenia przekracza podany próg konieczne jest amortyzowanie ulepszenia. Ulepszenie nie jest samodzielnym środkiem trwałym i nie podlega oddzielnej amortyzacji. Wartość ulepszenia dodaje się do wartości początkowej ulepszonego środka trwałego i od nowej (większej) wartości nalicza się comiesięczne odpisy. Możemy mieć też w trakcie roku podatkowego do czynienia z sytuacją, gdy wydatki na posiadany środek trwały początkowo – do momentu przekroczenia progu 3500 zł – są księgowane jako koszt prowadzenia działalności w dacie jego poniesienia, ale kolejny zakup powoduje przekroczenie progu. Wówczas, w miesiącu, w którym suma poniesionych wydatków przekroczy 3500 zł musimy zmienić sposób ich księgowania i odnosi się to również do wydatków już zaksięgowanych.
Przykład:
W styczniu wydaliśmy 2 000 zł na ulepszenie środka trwałego o wartości 10 000 zł i zgodnie z przepisami kwota ta została jednorazowo zaksięgowana jako koszt prowadzenia działalności. W kwietniu dokonujemy kolejnego zakupu na kwotę 3 000 zł. Mimo, że żaden z wydatków samodzielnie nie przekroczył limitu, to ich suma (5 000 zł) wymusza na przedsiębiorcy amortyzację ulepszenia. W kwietniu przedsiębiorca pomniejsza dotychczas zaksięgowane wydatki o kwotę zaksięgowaną w styczniu (- 2 000 zł), a sumę dotychczasowych wydatków (+ 5 000 zł) dodaje do wartości początkowej środka trwałego. Począwszy od maja odpisy amortyzacyjny wzrosną bo będą naliczane od wartości początkowej równej 15 000 zł.

Remont

To ogół czynności zmierzających do zachowania środka w należytym stanie (jego konserwacja) oraz przywrócenie pierwotnego stanu technicznego (w stosunku do wartości z dnia przyjęcia do używania) wraz z wymianą zużytych składników technicznych. Prace związane z remontem nie zmieniają sposobu używania maszyn, ich przeznaczenia oraz konstrukcji. Remont jest przeprowadzany w związku z eksploatacją danego środka trwałego przez podatnika oraz w trakcie eksploatacji. Wydatki ponoszone z tytułu remontu zaliczane są od razu w koszty w całości bez względu na ich wysokość. Dla podatnika korzystniejszym rozwiązaniem jest wykazanie poniesionych wydatków jako remont. Daje to możliwość ujęcia danego wydatku od razu w koszty uzyskania przychodu. Należy jednak pamiętać, że remont jedynie przywraca pierwotną wartość użytkową, natomiast ulepszenie zwiększa wartość użytkową środka trwałego. W każdej sytuacji należy uwzględnić również postęp technologiczny. Oczywiście, przez US może być zakwestionowane zakwalifikowanie jako remontu wydatków o charakterze ulepszenia dlatego w przypadkach wątpliwych warto jest zasięgnąć rady specjalisty z danej dziedziny lub wystąpić o interpretację do Ministerstwa Finansów.

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Jeden komentarz

  1. David Jastrzębski

    Akapit Remont jest OK natomiast pierwszy akapit jest tak czytelny jak język Mandaryński (dialekt Chiński) głowa może rozboleć!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość