Nadgodziny wg Kodeksu Pracy

nadgodziny

Zatrudniasz pracownik贸w, kt贸rzy wykonuj膮 prac臋 w godzinach nadliczbowych? Sprawd藕, o czym powiniene艣 wiedzie膰 i pami臋ta膰.

Niekiedy może dojść do sytuacji, w której pracownicy muszą spędzić w pracy więcej godzin niż wynosi ich dobowy wymiar czasu pracy. Powody, dla których tak się może stać zostały wskazane w przepisach. W takich przypadkach zarówno pracodawca, jak i pracownik powinni znać swoje prawa i obowiązki. W dzisiejszej publikacji opiszemy temat nadgodzin w oparciu o przepisy Kodeksu pracy.

Co to są nadgodziny?

Zgodnie z przepisami praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Tak to zostało zdefiniowane w ustawie Kodeks pracy. Czyli co do zasady, jeżeli pracownika obowiązuje 8 godzinny dzień pracy i 40 godzinny tydzień pracy, to praca:

 • ponad 8 godzin na dobę i
 • ponad 40 godzin w tygodniowym okresie rozliczeniowym

będzie stanowiła pracę w godzinach nadliczbowych.

Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych.

Limity pracy w godzinach nadliczbowych

Pracodawcy, u których może dojść do wystąpienia godzin nadliczbowych powinni pamiętać o obowiązujących limitach pracy w godzinach nadliczbowych.

Limity czasu pracy w godzinach nadliczbowych w skali:
Doby
Tygodnia
Roku kalendarzowego
Dobowy rozkład czasu pracy powinien być tak rozłożony, żeby pracownik miał zagwarantowane 11 godzin odpoczynku, co oznacza że czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekroczyć 13 godzin
Tygodniowy rozkład czasu pracy nie powinien przekraczać 48 godzin łącznie z godzinami nadliczbowymi
Roczny limit godzin nadliczbowych nie może przekroczyć 150 godzin

Dopuszczalne jest przekroczenie liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym, o ile zostanie to uregulowane w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy lub w umowie o pracę, jeżeli nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy. Jednak nie może to spowodować przekroczenia przeciętnej 48-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy.

Kiedy jest dopuszczalna praca w godzinach nadliczbowych?

W Kodeksie pracy zostały również wskazane okoliczności, w których pracodawca może zlecić pracę w godzinach nadliczbowych, jest to bardzo krótki katalog:

 1. Konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.
 2. Szczególne potrzeby pracodawcy.

W pierwszym przypadku może to dotyczyć sytuacji związanych z różnego rodzaju nieprzewidzianymi okolicznościami takimi jak: powódź, pożar, katastrofa budowlana, awaria maszyn, urządzeń będących na wyposażeniu firmy.

W drugim przypadku może to być sytuacja związana z dużą absencją pracowników z powodu zwolnień lekarskich, czy konieczność terminowej realizacji zlecenia.

Nie ma innych okoliczności uprawniających pracodawcę do zlecania pracy w godzinach nadliczbowych pracownikom.

Komu nie można zlecić pracy w godzinach nadliczbowych

W przepisach wskazany jest również katalog pracowników, którym nie można zlecić pracy w godzinach nadliczbowych:

 • kobietom w ciąży,
 • pracownikom młodocianym,
 • pracownikom, którzy opiekują się dzieckiem do 4 roku życia bez ich zgody,
 • pracownikom niepełnosprawnym, za wyjątkiem sytuacji, w której lekarz wyrazi na to zgodę na wniosek osoby niepełnosprawnej,
 • pracownikom na stanowiskach o wysokich stężeniach czynników szkodliwych dla zdrowia. Można zlecić taką pracę jedynie w sytuacji, gdy
 • prowadzona jest akcja ratownicza w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia i usuwania awarii.

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

Praca w godzinach nadliczbowych jest dodatkowo płatna lub udzielany jest czas wolny. Za przepracowane godziny nadliczbowe pracownikowi należy się:

 • normalne wynagrodzenie za pracę wynikające z umowy o pracę,
 • dodatek do wynagrodzenia lub udzielenie czasu wolnego – forma rekompensaty zależy od decyzji pracodawcy.

Jeżeli ma być wypłacony dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, to będzie on przysługiwał w wysokości:

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
100%
50%
100% dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych jest należne za pracę:
 • w nocy,
 • w niedziele i święta, o ile nie są to dni pracy,
 • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Dodatek w wysokości 100% przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym

50% dodatkowego wynagrodzenia przysługuje za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony przy wypłacie 100% dodatku

Wysokość dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych ustala się w oparciu o wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – to podstawa dodatku wynosi 60% otrzymywanego wynagrodzenia.

Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych
Na pisemny wniosek pracownika
Bez wniosku pracownika
Czas wolny jest udzielony w tym samym wymiarze, co liczba godzin nadliczbowych, może być udzielony również poza okresem rozliczeniowym, w którym były przepracowane godziny
Pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy

Jeżeli pracownik skorzysta z czasu wolnego, to nie otrzyma już dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Dopuszczalna jest jeszcze wypłata ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych. Ta forma rekompensaty dotyczy pracowników, którzy stale wykonują pracę poza zakładem pracy.

Kadra zarządzająca a praca w godzinach nadliczbowych

Pracownicy zarządzający, kadra kierownicza, która w imieniu pracodawcy zarządza zakładem pracy, jeżeli w razie konieczności będzie wykonywała pracę poza normalnymi godzinami pracy nie ma prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Jedynym wyjątkiem jest praca w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto. W takim przypadku również kadrze zarządzającej przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Podsumowanie

Przepisy Kodeksu pracy nie zabraniają zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych, jednak jest to możliwe jedynie na warunkach opisanych w ustawie. Pracownikom przysługuje dodatek za nadgodziny lub czas wolny, decyzja w tym zakresie leży po stronie pracodawcy. Liczba godzin nadliczbowych jest ograniczona w skali doby, tygodnia, roku kalendarzowego. Nie wszystkim pracownikom można zlecić pracę w godzinach nadliczbowych, to również zostało szczegółowo opisane w ustawie. W celu prawidłowego rozliczenia liczby godzin nadliczbowych pracodawca powinien prowadzić szczegółową ewidencję czasu pracy. Taka ewidencja będzie również służyła do kontroli limitów czasu pracy w godzinach nadliczbowych. Jeżeli pracodawca nie będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków może zostać ukarany przez Państwową Inspekcję Pracy.

Klauzula/ zastrze偶enie prawne na ifirma.pl

Zach臋camy do komentowania naszych artyku艂贸w. Wyra藕 swoje zdanie i w艂膮cz si臋 w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatk贸w i ksi臋gowo艣ci) u偶ytkownik贸w ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon 鈥 skontaktuj si臋 z nami.

Jeden komentarz

 1. Deawu

  Dzi臋ki za informacje okaza艂y si臋 przydatne 馃檪 pozdrowienia

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzib膮 we Wroc艂awiu. Dodaj膮c komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imi臋 i nazwisko, adres e-mail oraz tre艣膰 komentarza. W systemie odnotowywany jest tak偶e adres IP, z wykorzystaniem kt贸rego doda艂e艣 komentarz. Dane zostaj膮 zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane s膮 przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikaj膮cej z dodania komentarza. Dane s膮 przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak r贸wnie偶 w celu obrony lub dochodzenia roszcze艅. Dane w bazie systemu WordPress s膮 w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczeg贸艂ach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz si臋 ze strony polityki prywatno艣ci serwisu ifirma.pl.

ksi臋gowo艣膰 biuro rachunkowe online ksi臋gowo艣膰 biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O ksi臋gowo艣ci wiemy wszystko,
偶eby艣 Ty nie musia艂

Daj si臋 zaskoczy膰 profesjonalnej wiedzy naszych ksi臋gowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre r臋ce. A mo偶e wolisz samodzieln膮 ksi臋gowo艣膰? Nasz program do ksi臋gowania online jest wyj膮tkowo prosty i intuicyjny w obs艂udze, podobnie jak narz臋dzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - r臋czymy za ka偶d膮 z us艂ug ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj si臋 z nami

Za艂贸偶 darmowe konto i testuj ifirm臋 bez zobowi膮za艅

Nowoczesna

Rzetelna

Ksi臋gowo艣膰