NIP nabywcy na paragonie – czy jest obowiązkowy?

Obecnie NIP nabywcy na paragonie nie jest obowiązkowy, ale trwają prace nad projektem ustawy zmieniającej. Przewiduje się wprowadzenie takiego zapisu w ustawie o VAT, który nakładałby na przedsiębiorców obowiązek wystawiania faktury do paragonu na rzecz firm, tylko w sytuacji gdy taki paragon zawierałby NIP nabywcy.

NIP nabywcy na paragonie

Nowy przepis dotyczący wystawiania faktur do paragonów zawierających NIP nabywcy jest zawarty w projekcie z dnia 13 lutego 2018 r do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiany obejmują art. 106b ustawy o VAT. W projekcie ustawy nowelizacyjnej treść omawianego przepisu jest zamieszczona w art. 1 pkt 15, gdzie czytamy:

w art. 106b dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu

„4. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikacji podatkowej, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników lub numerem, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera ten numer. 5. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 4, organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.”;”

Planowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2018.

Warto zaznaczyć, że już w pierwszej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – prawo o miarach z dnia 18 września 2017 roku, proponowano zmianę dotyczącą wystawiania faktur do paragonów na rzecz firm tylko w sytuacji, gdy taki paragon zawierałby NIP nabywcy. Takie rozwiązanie miałoby na celu wyeliminowanie procederu wystawiania faktur dla podmiotu gospodarczego na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów.

Propozycja ta spotkała się jednak z falą krytyki ze strony organizacji przedsiębiorców, którzy zgłaszali sprzeciw objęcia ww. zmianą wszystkich przedsiębiorców, nawet tych, którzy nie są narażeni na proceder wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów.

Ponadto, Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej w wydawanej opinii do projektu powołała się na artykuł 273 Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, który mówi, że:

„Państwa członkowskie mogą nałożyć inne obowiązki, jakie uznają za niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru VAT i zapobieżenia oszustwom podatkowym, pod warunkiem równego traktowania transakcji krajowych i transakcji dokonywanych między państwami członkowskimi przez podatników oraz pod warunkiem, że obowiązki te, w wymianie handlowej między państwami członkowskimi, nie będą prowadzić do powstania formalności związanych z przekraczaniem granic. Możliwość przewidziana w akapicie pierwszym nie może zostać wykorzystana do nałożenia dodatkowych obowiązków związanych z fakturowaniem poza obowiązkami, które zostały określone w rozdziale 3.”

Odmowa wystawienia faktury do paragonu, który nie zawierałby NIP nabywcy-podatnika wprowadza wiele wątpliwości, między innymi co do zgodności takiego działania z regulacjami prawa UE. Ostatecznie nie wycofano się z tego projektu i omawiany przepis ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Obecnie projekt jest cały czas na etapie opiniowania.

Projekt uzasadnienia ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w zakresie zmian w art. 106b, można sprawdzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji str. 11-12.

Zaznaczamy, że obowiązek wystawienia faktury do paragonu z NIP nabywcy będzie dotyczył przedsiębiorców, którzy posiadają kasy technicznie przystosowane do tego. Podatnicy mający starsze modele kas, które nie umożliwiają wydruku paragonu z NIP nabywcy będą musieli wystawić fakturę od razu. Tak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizacyjnej.

W momencie nabycia towarów czy usług podatnik/nabywca powinien wskazać sprzedawcy w jakim charakterze dokonuje takiego nabycia. Jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT i zakup jest na firmę wówczas powinien przedstawić sprzedawcy NIP, aby sprzedaż została właściwie udokumentowana.

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań