Powrót

Nowe stawki ryczałtu na przełomie roku – Polski Ład

nowe stawki ryczałtu

Wybrałeś zryczałtowany podatek dochodowy? Sprawdź, w jaki sposób dokonywać rozliczenia przy zmianie stawek ryczałtu na przełomie roku.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Co można odliczyć od ryczałtu? – materiał video

 

W ostatnich latach odnotowano bardzo duże zmiany przepisów, zarówno w podatku VAT, jak i w podatkach dochodowych. Jedną z form opłacania podatku dochodowego jest zryczałtowany podatek dochodowy. Jest to stosunkowa przyjazna konstrukcja rozliczania działalności gospodarczej. Jednak nie można zapomnieć, że dla ryczałtu ustawodawca przewidział różne stawki podatku. Nie jest to kłopotliwe, o ile stawki te pozostają na niezmienionym poziomie na przełomie roku. W ostatnich latach bywało jednak tak, że były wprowadzane nowe wysokości stawek z początkiem roku podatkowego. W dzisiejszej publikacji opiszemy, w jaki sposób przedsiębiorca powinien stosować nowe stawki ryczałtu na przełomie roku.

Jakie mamy stawki ryczałtu?

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym opisuje, jakie stawki ryczałtu obowiązują dla wybranej kategorii przychodów. Ostatnia zmiana stawek miała miejsce od 1 stycznia 2022 roku.

Jednak tak naprawdę w momencie, w którym dochodzi do zmiany wysokości stawki ryczałtu na przełomie roku ważna jest znajomość ogólnej zasady postępowania w takich przypadkach. Zanim do tego przejdziemy musimy poznać odpowiedź na pytanie, kiedy powstaje przychód w działalności gospodarczej.

Moment powstania przychodu w działalności gospodarczej

Prawidłowe określenie momentu powstania przychodu będzie kluczowe w naszych dalszych rozważaniach. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zostało to opisane bardzo syntetycznie.

Jak należy w praktyce rozumieć te zasady? Otóż każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć i pamiętać, że przychód powstaje w momencie tego zdarzenia, które wystąpiło, jako pierwsze.

Zdarzenie
Moment powstania przychodu
Wydanie towaru
Moment wydania towarów
Całościowe lub częściowe wykonanie usługi
Moment, w którym usługa została zrealizowana w całości lub w części
Otrzymanie zapłaty przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi
Data otrzymania zapłaty
Wystawienie faktury
Moment wystawienia faktury

W zależności od tego, które zdarzenie wystąpi, jako pierwsze, to w tym momencie przedsiębiorca rozpozna przychód podatkowy. Wykazanie przychodu do opodatkowania nie wymaga zapłaty. W działalności opodatkowujemy przychody należne, choćby nie zostały opłacone wykazywane są po stronie przychodów podlegających opodatkowaniu.

Przykład 1

Pani Aneta prowadzi sklep internetowy i rozlicza się na ryczałcie. Otrzymała zamówienie na towar dnia 14 grudnia i tego samego dnia towar został wysłany. Zapłata za towar wpłynęła na rachunek bankowy pani Anety 19 grudnia. W tym przypadku przychód zostanie wykazany w Ewidencji przychodów pod datą 14 grudnia.

Przykład 2

Pan Piotr prowadzi sklep internetowy i rozlicza się na ryczałcie. Bardzo często przed wysłaniem towaru otrzymuje zapłatę, w takim przypadku to w dniu zapłaty rozpoznamy obowiązek podatkowy. Jeżeli wpłata wpłynie 19 grudnia a towar zostanie wysłany 21 grudnia, to przychód wpiszemy w dacie 19 grudnia.

Zmiana stawek ryczałtu na przełomie roku – zasada postępowania

Jeżeli ustawodawca podejmie decyzję o zmianie wysokości stawek ryczałtu, to następuje ona z początkiem nowego roku podatkowego. Problematyczne może być zastosowanie właściwej stawki ryczałtu, jeżeli realizacja transakcji odbywa się w tym okresie. Jednak jeśli przedsiębiorca prawidłowo rozpozna moment powstania przychodu, to nie będzie miał większych problemów z podaniem właściwej stawki ryczałtu na wystawionej fakturze. Poniżej opiszemy kilka różnego rodzaju przypadków, które mogą wystąpić.

Przykład 3

Pan Dariusz wydał towar 31 grudnia a faktura sprzedaży została wystawiona 5 stycznia. W tych okolicznościach moment powstania przychodu będzie w grudniu. Pomimo, że faktura będzie wystawiana w styczniu, to zostanie ujęta w Ewidencji przychodów w grudniu ze starą stawką ryczałtu, która obowiązywała w tym okresie.

Przykład 4

Pani Justyna otrzymała w grudniu zaliczkę na poczet przyszłej dostawy, która będzie realizowana w styczniu. Jeżeli chodzi o zaliczki w podatku dochodowym, to nie powodują one powstania obowiązku podatkowego, a więc pomimo otrzymania pieniędzy pani Justyna nie wykaże w grudniu przychodu. Przychód powstanie dopiero w momencie realizacji zamówienia, a więc w styczniu. Jeżeli stawki ryczałtu zmienią się od stycznia, to wystawiona faktura pojawi się w Ewidencji w styczniu a podatek zostanie obliczony według nowej stawki.

Przykład 5

Pan Michał zawarł umowę na wykonanie usługi budowlanej w miesiącu grudniu. Usługa została zakończona w miesiącu lutym następnego roku. Jeśli dojdzie do zmiany stawki ryczałtu, to w Ewidencji przychodów zostanie zaksięgowana faktura z nową stawką, jaka będzie obowiązywała w lutym.

Przykład 6

Pan Piotr podpisał umowę na dostarczenie towarów i otrzymał zaliczkę w kwocie 20.000 zł. Umowa jest realizowana w 2 etapach, pierwsza dostawa będzie miała miejsce w grudniu a druga dostawa w styczniu kolejnego roku. Każdy z etapów został wyceniony na 10.000 zł. W takim przypadku jedna faktura zostanie wystawiona w grudniu na kwotę 10.000 zł i zaksięgowana w ewidencji grudnia ze stawką ryczałtu z tego okresu. Natomiast druga faktura wystawiona w styczniu i ujęta w Ewidencji z nową stawką ryczałtu, jeśli by doszło do jej zmiany.

Taka sama zasada obowiązuje w przypadku zmiany formy opodatkowania po zakończonym roku podatkowym. Może dojść do rezygnacji z ryczałtu na rzecz zasad ogólnych lub sytuacja odwrotna. W takich okolicznościach kluczowe będzie ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego.

Przykład 7

Pani Wiktoria od kilku lat jest na ryczałcie, jednak z początkiem kolejnego roku postanowiła zmienić formę opodatkowania na podatek liniowy. W grudniu dokonała dostawy towarów a faktura została wystawiona już w styczniu. W tej sytuacji faktura będzie wystawiona i zaksięgowana w Ewidencji przychodów w grudniu, ponieważ przychód powstał w grudniu, kiedy pani Wiktoria była jeszcze na ryczałcie.

Zastosowanie właściwej stawki ryczałtu na przełomie roku będzie zależało od prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstaje w starym roku – stosujemy starą stawkę ryczałtu
Jeżeli obowiązek podatkowy powstaje w nowym roku – stosujemy nową stawkę ryczałtu

Nowe stawki ryczałtu na przełomie roku – podsumowanie

W prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli chodzi o podatki dochodowe, to istotne jest prawidłowe określenie momentu powstania obowiązku podatkowego, który determinuje moment wykazania przychodu w Ewidencji. W publikacji pokazano na przykładach, w jaki sposób przedsiębiorca powinien dokonywać takiego rozpoznania. Jeżeli ocena zostanie dokonana prawidłowo, to nie powinno być większych problemów z określeniem stawki ryczałtu dla uzyskanego przychodu, jeśli to się dzieje na przełomie roku i zmieniły się wysokości podatku. Co do zasady jeśli przychód powstaje w starym roku, to stosujemy stawkę ryczałtu przed zmianą, a jeśli moment powstania przychodu wypadnie już w nowym roku, to należy wskazać stawkę ryczałtu po zmianie.

Najważniejsze pytania

  1. 🔸Kiedy obowiązują nowe stawki ryczałtu, a kiedy stare?

    Kluczowe jest prawidłowe określenie momentu powstania obowiązku podatkowego, który determinuje moment wykazania przychodu w Ewidencji. Co do zasady jeśli przychód powstaje w starym roku, to stosujemy stawkę ryczałtu przed zmianą, a jeśli moment powstania przychodu wypadnie już w nowym roku, to należy wskazać stawkę ryczałtu po zmianie.

  2. 🔸Jak należy w praktyce rozumieć te zasady?

    Otóż każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć i pamiętać, że przychód powstaje w momencie tego zdarzenia, które wystąpiło, jako pierwsze.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość