Obowiązek rejestracji VAT od pierwszej sprzedaży

Zanim staniemy przed wyborem, czy zdecydować się na zwolnienie z VAT, warto sprawdzić, czy prowadzona działalność nie została spod zwolnień wyłączona.

Wyłączenia w ustawie o VAT

Lista działalności, które ze zwolnień z VAT skorzystać nie mogą, została szczegółowo opisana w art. 113 ust. 13 Ustawy o VAT.

Wśród towarów, których sprzedaż wiąże się z brakiem prawa do zwolnienia, znajdziemy:

 • Towary opodatkowane podatkiem akcyzowym (wyjątkiem jest energia elektryczna, wyroby tytoniowe oraz używane samochody osobowe, które były zaliczone do środków trwałych i poddane amortyzacji)
 • Budynki, budowle i ich części, gdy dostawa jest wykonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub od pierwszego zasiedlenia upłynęło mniej niż 2 lata
 • Tereny budowlane
 • Nowe środki transportu.

Zwolnienia nie zastosujemy także do usług:

 • Prawniczych
 • Doradczych (wyjątkiem jest doradztwo rolnicze, związane z uprawą i hodowlą roślin, chowem i hodowlą zwierząt, sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego)
 • Jubilerskich.

Uwaga! Ze zwolnienia z VAT, bez względu na przedmiot prowadzonej działalności, nie skorzystają podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Wyłączone towary w załączniku do ustawy

W załączniku 12 do ustawy znajdziemy dodatkową listę towarów wyłączoną spod zwolnień – są to:

 • Srebro i złoto (nieobrobione plastycznie, półprodukt), w postaci: proszku, czyste technicznie, o wysokiej czystości, stopów (poza folią i półproduktami innymi, niż taśmy, pasy, blachy, druty, pręty kształtowniki i rury)
 • Platyna (pallad, iryd, rod) w postaci: proszku, czyste technicznie, o wysokiej czystości, stopów (poza folią i półproduktami innymi, niż blachy, taśmy, pasy, druty, pręty i rury)
 • Noże stołowe z ostrzami stałymi, srebrzonymi inaczej niż platerowane
 • Nakrycia stołowe srebrzone inaczej niż platerowane
 • Monety
 • Wyroby jubilerskie i podobne (poza kamieniami syntetycznymi, szlachetnymi i półszlachetnymi obrobionymi, ale nieoprawionymi oraz pyłem i proszkiem z nich pozostałym; dewocjonaliami wykonanymi z metali innych niż szlachetne, oraz wyrobami kultu religijnego)
 • Wyroby z bursztynu
 • Odpady inne niż niebezpieczne, zawierające metale: złom złota i stopy złota; złom, stopy i odpady srebra; złom i stopy platyny, palladu i irydu
 • Dawną biżuterię artystyczną w ramach zbiorów muzealnych.

 

Twoja działalność podlega pod zwolnienie z VAT? Sprawdź, jak można do niego wrócić!
 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI