Obowiązki środowiskowe przedsiębiorcy

W marcu przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na obowiązki środowiskowe. Poniższy artykuł przedstawia listę formalności oraz rozliczeń jakich należy dokonać w podziale na dwa obowiązujące terminy: 15 i 31 marca. W 2019 r. 31 marca przypada w niedzielę, a więc drugi wskazany termin upływa wyjątkowo w tym roku 1 kwietnia.

Marzec – miesiącem obowiązków środowiskowych

1. Opłata recyklingowa za torby foliowe.

Od początku 2018 r. przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego  pobiera opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (jednorazową torebkę foliową) przeznaczoną do pakowania produktów oferowanych przez sprzedawcę.

Przedsiębiorcy zobowiązani są do przekazania środków pochodzących z pobranych opłat recyklingowych- za wydanie tych toreb do właściwego marszałka województwa.

Wpłatę należy dokonać do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Nie ma obowiązku przekazywania jakichkolwiek sprawozdań w zakresie pobranych opłat recyklingowych.

Kwestia opłat recyklingowych związanych z torbami foliowymi omówiona jest tutaj.

2. W terminie do 15 marca przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, samodzielnie wykonujący ustawowe obowiązki, zobowiązani są złożyć sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu. Dodatkowo również składają sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz wykaz zakładów przetwarzania, z którymi wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny zawarł umowę.

Powyższe dokumenty powinni złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Temat szerzej omówiony jest tutaj.

▲ wróć na początek

3. Sprawozdanie o odpadach.

Podmioty, na których ciąży wymóg prowadzenia ewidencji odpadów, czyli posiadacz odpadów (tj. wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma odpady) jednocześnie są zobowiązane do sporządzania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Sprawozdania należy złożyć w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Obowiązki środowiskowe przedsiębiorcy

4. Opłata produktowa za opakowania.

Przedsiębiorcy wprowadzający opakowania i produkty w opakowaniach mają obowiązek zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych oraz złożyć marszałkowi województwa rocznego sprawozdania w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Opłata produktowa jest rodzajem kary dla wprowadzających produkty w opakowaniach, organizacji odzysku opakowań i porozumień, którzy nie wykonali lub nie w pełni wykonali obowiązki odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Sprawozdanie oraz opłatę produktową za opakowania wnosi się w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczą.

Obowiązki producenta i dostawców towarów w opakowaniach omówione są tutaj.

Więcej informacji na temat sporządzania sprawozdania znajduje się tutaj.

5. Opłata produktowa za produkty.

Przedsiębiorcy wprowadzający produkty takie jak opony, oleje, preparaty smarowe (produkty wymienione w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej) mają obowiązek zapewnić odzysk, w tym recykling odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych na terytorium kraju oraz sporządzić i przedłożyć marszałkowi województwa sprawozdania rocznego o wysokości należnej opłaty produktowej – w terminie do dnia 15 marca za rok poprzedni.

Wniesienie ewentualnej opłaty produktowej powinno nastąpić w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Opłata produktowa, odzysk i recykling niektórych produktów wrażliwych omówiony jest szczegółowo tutaj.

1. Opłata za korzystanie ze środowiska.

Do końca marca przedsiębiorca wnosi opłatę za korzystanie ze środowiska.

Opłata pobierana jest za:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (poprzez np. środki transportu),
  • przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
  • składowanie odpadów.

Jeśli roczna opłata nie przekracza 800 zł, to wówczas się jej nie wnosi. Opłata wynosząca ponad 800 zł powoduje konieczność jej dokonania do 31 marca.

Do 31 marca 2019 r. trzeba przedłożyć również marszałkowi województwa wykazy za rok poprzedni zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat. Obowiązek ten nie dotyczy  przedsiębiorców, u których roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekroczy 100 zł.

Wyliczenie opłaty oraz instrukcja korzystania z darmowej aplikacji służącej do sporządzania wykazów środowiskowych omówiona jest tutaj.

2. Do końca marca należy wnieść opłatę produktową za produkty. Opłata omówiona jest w pkt. 5. pierwszej części artykułu.

Polecamy nasz materiał video:

▲ wróć na początek

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań