Powrót

Obowiązki środowiskowe przedsiębiorcy

opłaty środowiskowe 2023

Sprawdź do kiedy musisz dopełnić formalności związanych z opłatami środowiskowymi. Przeczytaj artykuł i dowiedz się czy dotyczy Cię opłata recyklingowa.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

W marcu przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na obowiązki środowiskowe. Poniższy artykuł przedstawia listę formalności oraz rozliczeń, jakich należy dokonać w podziale na dwa obowiązujące terminy: 15 i 31 marca.

Marzec – miesiącem obowiązków środowiskowych. Sprawozdania środowiskowe i opłaty

Opłata recyklingowa za torby foliowe

Od początku 2018 r. przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego  pobiera opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (jednorazową torebkę foliową) przeznaczoną do pakowania produktów oferowanych przez sprzedawcę.

Przedsiębiorcy zobowiązani są do przekazania środków pochodzących z pobranych opłat recyklingowych- za wydanie tych toreb do właściwego marszałka województwa.

Wpłatę należy dokonać do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Nie ma obowiązku przekazywania jakichkolwiek sprawozdań w zakresie pobranych opłat recyklingowych.

Kwestia opłat recyklingowych związanych z torbami foliowymi omówiona jest tutaj.

2. W terminie do 15 marca przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, samodzielnie wykonujący ustawowe obowiązki, zobowiązani są złożyć sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu. Dodatkowo również składają sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz wykaz zakładów przetwarzania, z którymi wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny zawarł umowę.

Powyższe dokumenty powinni złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Temat szerzej omówiony jest tutaj.

Sprawozdanie środowiskowe o odpadach

Podmioty, na których ciąży wymóg prowadzenia ewidencji odpadów, czyli posiadacz odpadów (tj. wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma odpady) jednocześnie są zobowiązane do sporządzania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Sprawozdania należy złożyć w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Obowiązki środowiskowe przedsiębiorcy

Opłata produktowa za opakowania

Przedsiębiorcy wprowadzający opakowania i produkty w opakowaniach mają obowiązek zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych oraz złożyć marszałkowi województwa rocznego sprawozdania w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Opłata produktowa jest rodzajem kary dla wprowadzających produkty w opakowaniach, organizacji odzysku opakowań i porozumień, którzy nie wykonali lub nie w pełni wykonali obowiązki odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Sprawozdanie oraz opłatę produktową za opakowania wnosi się w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczą.

Obowiązki producenta i dostawców towarów w opakowaniach omówione są tutaj.

Więcej informacji na temat sporządzania sprawozdania znajduje się tutaj.

Opłata produktowa za produkty

Przedsiębiorcy wprowadzający produkty takie jak opony, oleje, preparaty smarowe (produkty wymienione w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej) mają obowiązek zapewnić odzysk, w tym recykling odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych na terytorium kraju oraz sporządzić i przedłożyć marszałkowi województwa sprawozdania rocznego o wysokości należnej opłaty produktowej – w terminie do dnia 15 marca za rok poprzedni.

Wniesienie ewentualnej opłaty produktowej powinno nastąpić w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Opłata produktowa, odzysk i recykling niektórych produktów wrażliwych omówiony jest szczegółowo tutaj.

Opłata za korzystanie ze środowiska.

Do końca marca przedsiębiorca wnosi opłatę za korzystanie ze środowiska.

Opłata pobierana jest za:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (poprzez np. środki transportu),
 • przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 • składowanie odpadów.

Jeśli roczna opłata nie przekracza 800 zł, to wówczas się jej nie wnosi. Opłata wynosząca ponad 800 zł powoduje konieczność jej dokonania do 31 marca.

Do 31 marca trzeba przedłożyć również marszałkowi województwa wykazy za rok poprzedni, zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat. Obowiązek ten nie dotyczy  przedsiębiorców, u których roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekroczy 100 zł.

Wyliczenie opłaty oraz instrukcja korzystania z darmowej aplikacji służącej do sporządzania wykazów środowiskowych omówiona jest w tekście: Opłaty środowiskowe z tytułu emisji spalin.

2. Do końca marca należy wnieść opłatę produktową za produkty. Opłata omówiona jest w pkt. 5. pierwszej części artykułu.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Opłata środowiskowa - do kiedy należy ją wnieść?

  Opłatę należy wnieść do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

 2. 🔸Sprawozdanie środowiskowe - do kiedy należy złożyć?

  Należy je złożyć w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

 3. 🔸Gdzie należy złożyć sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska?

  Sprawozdania składa się marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania/zbierania/przetwarzania odpadów.

 4. 🔸Opłata recyklingowa za reklamówki - gdzie zapłacić?

  Przedsiębiorcy zobowiązani są do przekazania środków pochodzących z pobranych opłat recyklingowych do właściwego marszałka województwa, do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość