Od lipca 2020 nowe warunki stosowania stawki 0% przy WDT

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT) opodatkowana jest 0% stawką podatku VAT. Jest to stawka preferencyjna, dlatego ustawodawca wprowadził dodatkowe warunki, które musi spełnić przedsiębiorca, aby móc skorzystać z 0% stawki VAT.

Dlaczego wprowadzono zmianę przepisów?

Z dniem 1 lipca zostały zmodyfikowane przepisy, które regulowały warunki skorzystania z 0% stawki podatku VAT. Zmiana Rozporządzenia unijnego wprowadziła obowiązek stosowania nowych przepisów również w Polsce. Nowe prawo jest mniej wyrozumiałe dla przedsiębiorcy. Obecnie niespełnienie podstawowych warunków wynikających z przepisów szybciej niż dotychczas pozbawi firmę prawa do zastosowania 0% stawki VAT.

WDT stawka VAT 0% – co się zmieniło od 1 lipca 2020 roku?

Zasadnicza zmiana dotyczy posiadania ważnego numeru identyfikacji podatkowej na potrzeby transakcji unijnej – NIP UE nabywcy. Ważne jest również bezbłędne złożenie informacji podsumowującej VAT-UE.

Jeżeli chodzi o numer NIP-UE to w ustawie o VAT pojawiła tylko dodatkowa informacja w art. 42 ust. 1 pkt 1, która została wyróżniona pogrubieniem:

“podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, który nabywca podał podatnikowi.”

Bez informacji o numerze NIP VAT-UE nabywcy przedsiębiorca nie powinien dokonywać dostawy.

Odnosząc się do informacji podsumowującej – w ustawie o VAT wprowadzony został dodatkowy zapis; po ust. 1 w art. 42 dodano ust. 1a:

“1a. Stawka podatku, o której mowa w ust. 1, nie ma zastosowania, jeżeli:
1) podatnik nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1 lub ust. 3 pkt 1, lub
2) złożona informacja podsumowująca nie zawiera prawidłowych danych dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 100 ust. 8
– chyba że podatnik należycie na piśmie wyjaśnił uchybienie naczelnikowi urzędu skarbowego.”

Co z dokumentami potwierdzającymi wywóz towarów?

Kolejnym ważnym elementem przy transakcji WDT jest posiadanie dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy w innym kraju UE. Aby móc zastosować 0% stawkę podatku VAT, przedsiębiorca musi wejść w posiadanie dokumentów wywozowych przed terminem do złożenia deklaracji podatkowej.

Eksperci w zakresie podatku VAT już zauważyli, że występuje rozbieżność pomiędzy przepisami krajowymi a Rozporządzeniem Rady UE, które reguluje te kwestie. W krajowej ustawie o VAT art. 42 w zakresie dokumentowania wywozu nie został zmieniony. Natomiast w rozporządzeniu unijnym nr 282/2011 w art. 45a pojawił się zapis, który stawia nieco inne wymogi w kwestii posiadanych dokumentów. Z uwagi na fazę wstępną obowiązywania zmiany przepisów i zawiłość wskazanych uregulowań, tę kwestię pozostawiamy jedynie informacyjnie. Jeżeli pojawią się bardziej szczegółowe doniesienia w tym temacie będziemy o tym informować w kolejnych publikacjach.

▲ wróć na początek

Przeczytaj również: Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – odbiór osobistym samochodem towaru, jak poprawnie udokumentować?
 

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań