Blog ifirma.pl

Odstąpienie od umowy pożyczki – wzór do pobrania

|
|
4 minut czytania
Istotą umowy pożyczki jest obowiązek zwrotu jej przedmiotu. Jednakże co w przypadku, gdy stan majątkowy biorącego pożyczkę się pogorszy i nastąpi wątpliwość w zakresie otrzymania zwrotu przedmiotu pożyczki? Pamiętaj, że od umowy pożyczki jak od każdej innej umowy cywilnoprawnej można odstąpić. O tym kiedy i jak odstąpić od umowy pożyczki, przeczytasz w niniejszym artykule.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Umowa pożyczki – zagadnienia ogólne

Umowa pożyczki, to nic innego jak:

 • zobowiązanie dającego pożyczkę do przeniesienia na własność biorącego określonej ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz
 • zobowiązanie biorącego do zwrotu tę samej ilości pieniędzy albo tej samej ilości rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Przedmiotem umowy mogą być pieniądze (znaki pieniężne, pieniądz gotówkowy lub bezgotówkowy, pieniądze polski i zagraniczne) albo rzeczy oznaczone tylko co do gatunku. W umowie pożyczki pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Zobowiązanie biorącego sprowadza się do zwrotu tej samej ilości pieniędzy albo tej samej ilości rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Więcej na temat umowy pożyczki przeczytasz w tym artykule.

Odstąpienie od umowy pożyczki

Dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć [por. art. 721 Kodeksu cywilnego].

Z powyższego przepisu niewątpliwie wynika, że pożyczkodawca może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki tylko wówczas, gdy zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego pożyczkobiorcy. W literaturze przedmiotu zwrócono również uwagę na ważną okoliczność, a mianowicie, że pożyczkodawca nie może np. wstrzymać się z wydaniem przedmiotu pożyczki do chwili poprawy sytuacji majątkowej pożyczkobiorcy czy uzyskania odpowiedniego zabezpieczenia [tak K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. T II. Komentarz. Art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, Wyd. 10, Warszawa 2021].

Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują możliwość dającemu pożyczkę możliwość odstąpienia z wynikającego z umowy zobowiązania, jeśli pożyczający poweźmie informację o złym stanie majątkowym pożyczkobiorcy. Tym samym zły stan majątkowy biorące pożyczkę jest wystarczającą przesłanką do możliwości odstąpienia od umowy.

Zły stan majątkowy nie jest tożsamy z niewypłacalnością pożyczkobiorcy. Chodzi o takie okoliczności, które mogą wskazywać na to, że przedmiot pożyczki nie zostanie zwrócony. Dający pożyczkę może skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy, jeśli po zawarciu umowy pożyczki powziął informację o złym stanie majątkowym pożyczkobiorcy. Zły stan majątkowy musi istnieć w chwili, w której uprawniony wykonuje swoje prawo odstąpienia od umowy czy odmawia wydania przedmiotu świadczenia. Jednakże ważne jest, aby pożyczkodawca nie znajdował się w zwłoce z wykonaniem zobowiązania.

Możliwość do odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy pożyczkodawca w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.

Dodatkowo warto również zapamiętać, że to na dającym pożyczkę spoczywa ciężar udowodnienia, że pożyczkobiorca z uwagi na zły stan majątkowy nie będzie w stanie dokonać zwrotu przedmiotu pożyczki, co uzasadnia możliwość odstąpienia od umowy.

Przepisy kodeksu cywilnego (poza art. 721 KC, który dotyczy złej sytuacji pożyczkobiorcy) nie przewidują możliwości odstąpienia od umowy pożyczki [tak Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach – I Wydział Cywilny z dnia 14 lutego 2014 r., sygn. akt I ACa 1008/13].

Zastanawiasz się czy umowa pożyczki będzie opodatkowana podatkiem VAT na podstawie ustawy o VAT? Jeśli tak, to przeczytaj ten artykuł.

Forma odstąpienia od umowy

Odstąpienie następuje przez oświadczenie woli, które może być złożone w dowolnej formie, tj. w formie pisemnej albo ustnej. Jeśli jednak umowa pożyczki została zawarta w formie pisemnej, to odstąpienie również powinno być dokonane z zachowaniem tej formy.

Co więcej, prawo do odstąpienia od umowy nie zostało ograniczone żadnym terminem.

Odstąpienie od umowy – wzór do pobrania

Darmowy wzór odstąpienia od umowy pożyczki możesz pobrać tutaj

Podsumowanie

Pożyczkodawca może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki tylko wówczas, gdy zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego pożyczkobiorcy. Złożenie przez udzielającego pożyczkę oświadczenia o odstąpieniu od umowy powoduje, że umowę pożyczki uważa się za niezawartą, a obowiązek biorącego pożyczkę jest zwrot pożyczonej przykładowo sumy pieniężnej.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie