Oznaczenie EE – kiedy należy zastosować?

oznaczenie EE usługi telekomunikacyjne

Świadczysz usługi elektroniczne na rzecz konsumenta? Sprawdź, czy nie powinny być dodatkowo oznaczane w nowym JPK.

Usług telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne (TNE) mogą być bez problemu świadczone na odległość, zarówno dla firm, jak i dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Przepisy ustawy o VAT obowiązują wszystkich czynnych podatników VAT, bez względu na ich wielkość i to często bywa problematyczne dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W publikacji odniesiemy się do świadczenia usług poza granicami Polski na rzecz podmiotów niebędących podatnikami.

Świadczenie usług TNE

W ustawie o podatku VAT w art.28k jest zapisane, że miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Jak wynika z tego zapisu, wykonanie usług TNE na rzecz konsumenta w innym kraju powinny być tam opodatkowane podatkiem VAT. Tego typu działanie byłoby niezwykle uciążliwe i kosztowne dla sektora MŚP, dlatego ustawodawca wprowadził pewne uproszczenia, właśnie z myślą o takich przedsiębiorcach.

Rozliczenie VAT od usług TNE następuje w kraju siedziby usługodawcy, a nie w państwie członkowskim UE, w którym zlokalizowany jest nabywca, jeżeli spełnione zostaną łącznie trzy następujące warunki:

  1. Usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby – stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium Polski.
  2. Usługi TNE są świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego UE, innym niż terytorium Polski.
  3. Całkowita wartość usług TNE, świadczonych na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt 2, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 42.000 zł (10 000 euro).

Po przekroczeniu progu 42.000 zł przedsiębiorca powinien dokonać rejestracji do podatku VAT w innym kraju UE i tam dokonywać rozliczania usług TNE wykonywanych na rzecz konsumentów. W takiej sytuacji przedsiębiorca ma jeszcze jedną możliwość skorzystania z tzw. procedury MOSS. Dzięki temu systemowi przedsiębiorca nie musi rejestrować się w urzędzie podatkowym w każdym kraju UE, w którym świadczy usługi TNE.

Co to są usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne?

W ustawie o VAT usługi TNE zostały zdefiniowane jako:

  1. Usługi telekomunikacyjne – rozumie się przez to usługi dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do użytkowania środków dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych, z uwzględnieniem art. 6a rozporządzenia UE nr 282/2011.
  2. Usługi nadawcze – rozumie się przez to usługi nadawcze, o których mowa w art. 6b rozporządzenia 282/2011.
  3. Usługi elektroniczne – rozumie się przez to usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011.

Oznaczenie EE dla usług TNE

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach i w ewidencjach VAT dla świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT musi być stosowane oznaczenie „EE”.

Jak można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Zatem oznaczenie EE będzie mieć zastosowanie również do refaktury kosztów prywatnych rozmów przez pracodawcę na pracownika, także w przypadku świadczenia tych usług na terytorium Polski.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Jeden komentarz

  1. Ilka123

    Mam pytanie w związku z tym: sprzedajemy bilety na spektakl, na naszej stronie jest pole „kup bilet” następnie jest przekierowanie do strony, która zajmuje się samą transmisją. Czyli w zasadzie pośredniczą w całej sprzedaży bo to ta druga firma zajmuje się transmisją i klient od nich dostaje link/wejście gdzie będzie mógł obejrzeć spektakl. Płacimy tej firmie prowizje w związku z tym. Wg mnie nie ma tu mowy po naszej stronie o usługach elektronicznych ale już sama nie wiem … 🙁 czy ktoś pomoże ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość