PFRON – Naczelny Sąd Administracyjny po stronie przedsiębiorców

zwrot dofinansowania z PFRON

Korzystasz z dofinansowań z PFRON? Sprawdź kiedy przedawnia się zwrot uzyskanych środków.

Osoby niepełnosprawne powinny mieć takie samo prawo uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym. Pewne dysfunkcje związane z niepełnosprawnością wymagają jednak czasami poniesienia dodatkowych nakładów finansowych na dostosowanie miejsc pracy. Dlatego też powstał Fundusz, który ma celu udzielać pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym i ich pracodawcom.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Celem działalności PFRON jest usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych przez osoby niepełnosprawne. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników i nie przekraczają 6% poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych mają obowiązek dokonywania wpłat na PFRON. Wysokość wpłat zależy od liczby zatrudnionych ogółem i liczby zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Rodzaje dofinansowań z PFRON

Przedsiębiorcy mogą się starać o przyznanie różnego rodzaju dofinansowań na pracownika niepełnosprawnego. Można się ubiegać o środki finansowe na:

  • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.
  • Szkolenia i staże pracowników.
  • Adaptacje stanowiska pracy.
  • Wyposażenie stanowiska pracy.
  • Zatrudnienie pracownika wspomagającego.

Więcej informacji na ten temat można przeczytać w publikacji na ten temat tutaj.

Co w sytuacji, gdy dojdzie do zwrotu dofinansowania z PFRON?

Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie jeżeli nie spełnił warunków do jego otrzymania, podał lub zataił nieprawdę, lub powstały inne okoliczności, ma obowiązek do zwrotu otrzymanego wsparcia. PFRON stoi na stanowisku, że roszczenia o zwrot dofinansowania przedawniają się dopiero po 10 latach zgodnie z ustawą Kodeks cywilny. Innego zdania są pracodawcy, którzy uważają, że takie dofinansowania ulegają przedawnieniu zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, a więc jest to okres 5 lat. Takie stanowisko poparł również NSA w wyroku sygn. akt I GSK 829/20 z dnia 10 września 2020 r.

W przedmiotowej sprawie PFRON kwestionował prawo dopłaty do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z powodu nieterminowego uregulowania składek ZUS. Z tym że postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte przez PFRON po upływie 5 lat od otrzymania środków z Funduszu. W ocenie NSA zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o rehabilitacji Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest państwowym funduszem celowym, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. W związku z tym dofinansowania przyznane z PFRON stanowią środki publiczne jako niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, w konsekwencji w tej sprawie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa (O.p.) dotyczące przedawnień zobowiązań podatkowych. W tym przypadku w ocenie NSA będzie miał zastosowanie art. 70 § 1 O.p., a więc początkiem biegu 5-letniego okresu przedawnienia jest koniec roku kalendarzowego, w którym strona otrzymała środki Funduszu za konkretny miesiąc.

Przedmiotowy wyrok NSA jest przełomowy dla pracodawców, którzy znaleźli się w takiej sytuacji. PFRON nie powinien już w tej sytuacji dochodzić swoich roszczeń w ciągu 10 lat tylko zgodnie z O.p. ma na to 5 lat.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość