Blog ifirma.pl

Podatek tonażowy – najważniejsze informacje

|
|
5 minut czytania
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym reguluje kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem tonażowym niektórych dochodów (przychodów) osiąganych przez przedsiębiorców żeglugowych eksploatujących morskie statki handlowe w żegludze międzynarodowej.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Kto podlega opodatkowaniu podatkiem tonażowym?

W przepisie art. 3, w szczególności ust. 1 i 2 ustawy o podatku tonażowym ustawodawca wymienił podmioty i zakres działalności podlegające opodatkowaniu.

Opodatkowaniu podatkiem tonażowym podlegają przedsiębiorcy żeglugowi prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług w żegludze międzynarodowej, z wykorzystaniem statków o pojemności brutto (GT) powyżej 100 jednostek każdy, w zakresie:

 • przewozu ładunku lub pasażerów – z tym, że w przypadku usług świadczonych przez:
  • holownik – co najmniej 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej w ciągu roku stanowi przewóz ładunku lub pasażerów drogą morską,
  • pogłębiarkę – co najmniej 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej w ciągu roku stanowi przewóz wydobytego materiału drogą morską;
 • ratownictwa pełnomorskiego

– którzy dokonali wyboru tej formy opodatkowania.

Opodatkowaniu podatkiem tonażowym podlega również działalność przedsiębiorcy żeglugowego w zakresie:

 • dzierżawy i użytkowania kontenerów;
 • prowadzenia działalności załadunkowej, rozładunkowej i naprawczej;
 • prowadzenia terminali pasażerskich;
 • sprzedaży towarów lub usług na pokładzie statku pasażerskiego i pasażersko-towarowego w celu ich wykorzystania na pokładzie statku;
 • prowadzenia działalności kantorowej na pokładzie statku pasażerskiego i pasażersko-towarowego;
 • dowozu lądowego i morskiego ładunku lub pasażerów;
 • przewozu ładunku lub pasażerów w transporcie multimodalnym;
 • zarządzania cudzym statkiem – jeżeli przedsiębiorca żeglugowy prowadzi tę działalność z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i większość osób zatrudnionych przez niego na lądzie lub na statku stanowią obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • świadczenia usług agentów i maklerów morskich, usług brokerskich i usług agencji zatrudnienia, związanych z załogą statku;
 • zawierania umów najmu, dzierżawy lub czarteru statków

– pod warunkiem że działalność ta jest związana ze świadczeniem usług, o których mowa w ust. 1.

Jaka działalność nie podlega opodatkowaniu podatkiem tonażowym?

Z kolei w przepisie art. 3 ust. 3 ustawy o podatku tonażowym znajduje się szeroki katalog wyłączeń z opodatkowania. Tym samym, zgodnie z tą regulacją, opodatkowaniu podatkiem tonażowym nie podlega działalność w zakresie:

 • poszukiwań, badań geologicznych oraz wydobycia zasobów mineralnych z dna morskiego;
 • rybołówstwa lub przetwórstwa rybnego;
 • budowy portów morskich, budowy i remontu infrastruktury portowej lub urządzeń portowych;
 • budowy elektrowni wiatrowych;
 • budowy rurociągów przesyłowych na dnie morza;
 • budowy dróg wodnych lub pogłębiania dna dróg i zbiorników wodnych;
 • prac podwodnych;
 • świadczenia usług pilotowych w granicach portów morskich;
 • żeglugi pasażerskiej w granicach portów i przystani morskich;
 • edukacji, badań naukowych, sportu lub transportu rekreacyjnego;
 • eksploatacji statków stale zakotwiczonych lub zacumowanych, które nie posiadają zdolności żeglugowej.

Jeżeli w okresie opodatkowania zmarł przedsiębiorca żeglugowy, podatnikiem podatku tonażowego w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:

 • zarządu sukcesyjnego albo
 • uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170 oraz z 2021 r. poz. 802)

– nie dłużej jednak niż do końca okresu opodatkowania, jest przedsiębiorstwo w spadku [por. art. 3 ust. 4].

Przedsiębiorstwo w spadku kontynuuje opodatkowanie podatkiem tonażowym na zasadach, jakie obowiązywały zmarłego przedsiębiorcę [por. art. 3 ust. 5].

Chcesz wiedzieć jaki podatek należy zapłacić z tytułu otrzymania waluty wirtualnej i kto będzie z niego zwolniony? Przejdź do tego artykułu.

Kim jest przedsiębiorca żeglugowy?

Zgodnie z ustawą poprzez przedsiębiorcę żeglugowego rozumie się:

 • osobę fizyczną, osobę prawną i spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych mającą odpowiednio miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia przynajmniej jeden z warunków:
  • we własnym imieniu uprawia żeglugę statkiem własnym lub cudzym oraz posiada ważny Dokument Zgodności,
  • jest właścicielem statku, ale nie uprawia równocześnie we własnym imieniu żeglugi statkiem własnym lub cudzym,
  • zarządza cudzym statkiem, w cudzym imieniu i na cudzą rzecz na podstawie umowy, oraz posiada ważny Dokument Zgodności;
 • wspólnika spółki cywilnej i spółki jawnej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającego siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia przynajmniej jeden z warunków:
  • we własnym imieniu uprawia żeglugę statkiem własnym lub cudzym oraz posiada ważny Dokument Zgodności,
  • jest właścicielem statku, ale nie uprawia równocześnie we własnym imieniu żeglugi statkiem własnym lub cudzym,
  • zarządza cudzym statkiem, w cudzym imieniu i na cudzą rzecz na podstawie umowy, oraz posiada ważny Dokument Zgodności,
 • przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252 i 2255) prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 2, który spełnia przynajmniej jeden z warunków:
  • we własnym imieniu uprawia żeglugę statkiem własnym lub cudzym oraz posiada ważny Dokument Zgodności,
  • jest właścicielem statku, ale nie uprawia równocześnie we własnym imieniu żeglugi statkiem własnym lub cudzym,
  • zarządza cudzym statkiem, w cudzym imieniu i na cudzą rzecz na podstawie umowy, oraz posiada ważny Dokument Zgodności;

Podatek tonażowy – podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatkiem tonażowym stanowi dochód przedsiębiorcy żeglugowego z działalności podlegającej opodatkowaniu, odpowiadający iloczynowi dobowej stawki oraz okresu eksploatacji w danym miesiącu wszystkich statków przedsiębiorcy żeglugowego, z których dochód opodatkowany jest podatkiem tonażowym. Dobową stawkę ustala się zaś w zależności od pojemności netto statku od każdych 100 jednostek, według stawek wyrażonych w euro, określonych w tabeli wynikającej z przepisu art. 5 ust. 1 ustawy o podatku tonażowym.

Jeśli chodzi o stawki podatku, w większości sytuacji stosowana jest:

 • stawka 19 % [por. art. 5 ust. 4 ustawy o podatku tonażowym];
 • stawka 15 % w ściśle określonych przypadkach zastosowanie może znaleźć również [por. art. 8 ust. 1 ustawy o podatku tonażowym].

Przedsiębiorca żeglugowy, żeby skorzystać z opodatkowania podatkiem tonażowym, musi złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym, tj. PT-1. Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym trzeba złożyć do dnia 20 stycznia pierwszego roku podatkowego.

Natomiast organem podatkowym właściwym w sprawach zryczałtowanego podatku jest właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach podatku dochodowego.

A jeśli chcesz wiedzieć czym jest podatek od sprzedaży detalicznej i kiedy należy go uiścić, to przejdź do tego artykułu.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie