Powrót

Czarna Księga Obciążeń Przedsiębiorców

czarna ksiega obciazen przedsiebiorcow

Czarna Księga Obciążeń Przedsiębiorców to dokument opracowany przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który zawiera koszty i obowiązki, nakładane na firmy, ale nie związane bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Rzecznik Praw Przedsiębiorców (RPP) w Czarnej Księdze Obciążeń Przedsiębiorców dzieli je na trzy grupy: obowiązki związane z prowadzeniem firmy, relacje przedsiębiorcy z urzędami, zmiany prawa. Poniżej cytujemy wypowiedzi RPP z omawianych obszarów w prezentacji.

Wynagrodzenie chorobowe

Wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności pracownika do pracy trwające do 33 dni jest finansowane ze środków pracodawcy. Można powiedzieć, że w Polsce znaczący ciężar kosztów zwolnień pokrywają pracodawcy, pomimo że pracownik płaci ubezpieczenie chorobowe do ZUS.”

Dzień wolny dla pracownika za święto w sobotę

“Pracodawca zobowiązany jest do oddania pracownikowi tych ośmiu godzin w innym dniu, czyli udzielenia dnia wolnego. Dotyczy to pracowników pracujących od poniedziałku do piątku, kiedy sobota jest dla nich dniem wolnym od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. Jeśli natomiast pracownik wykonuje pracę w sobotę (zgodnie z harmonogramem i ustalonym systemem czasu pracy), po prostu tego dnia ma wolne z uwagi na święto. Koszty tego niczym nieuzasadnionego „urlopu” ponoszą pracodawcy.”

Dwa dni wolne dla honorowych krwiodawców

Do niedawna przysługiwał jeden dzień wolnego za oddanie krwi. Od kwietnia 2023, pracownikowi przysługują już dwa dni zwolnienia z pracy. Więcej o tym pisaliśmy w artykule: Wolne za oddanie krwi dla pracownika i dla przedsiębiorcy.

Urlop wypoczynkowy należny za czas urlopu macierzyńskiego

“Korzystanie z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego nie ma wpływu na urlop wypoczynkowy. Podczas rocznej nieobecności w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w takim wymiarze jakby pracował. Koszty tego urlopu za urlop obciążają pracodawcę”.

Krótszy czas pracy matek karmiących

“Nie ma żadnych ograniczeń czasowych do korzystania przez pracownicę z prawa do przerw na karmienie dziecka piersią. Przepis nie uzależnia tego ani od wieku dziecka, ani od udowodnienia faktu jego karmienia w ten sposób. Koszty ponosi pracodawca”.

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin przysługuje w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. Za czas tego zwolnienia pracownikowi przysługuje 50% wynagrodzenia za pracę.

Wymogi biurokratyczne dotyczące MŚP

“(…) Obowiązki nieustannego raportowania do różnych instytucji, konieczność zgłaszania umów o dzieło do ZUS w terminie 7 dni oraz inne wymogi – to czynniki, które w znacznym stopniu utrudniają funkcjonowanie przedsiębiorcom.

Raportowanie marnowanej żywności

Sprzedawca żywności spełniający pewne kryteria (przedstawiliśmy je w podlinkowanym artykule) “zobowiązany jest do składania corocznie sprawozdania o marnowanej żywności do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży żywności. Sprawozdanie zawiera dane o całkowitej masie marnowanej żywności w danym roku oraz o wysokości należnej opłaty za marnowanie żywności, wraz ze wskazaniem wysokości opłaty, która zostanie wpłacona do funduszu.”

Wynagrodzenie za czas oddelegowania do pracy na rzecz związków zawodowych

“pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy”.

Odprawa dla pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej

“pracownik powołany do terytorialnej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby.

Co się wiąże z powołaniem pracownika do wojska przeczytasz w artykule: Pracownik powołany do wojska – prawa i obowiązki pracodawcy.

Podatek od nieruchomości w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

“W okresie zawieszenia działalności grunty czy budynki należące do przedsiębiorcy nadal podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawki właściwej dla przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (…) sam fakt zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie powoduje utraty statusu przedsiębiorcy przez podatnika i nie może mieć w związku z tym wpływu na wysokość podatku od nieruchomości (…) O tym, czy dana nieruchomość pozostaje związana z działalnością gospodarczą nie przesądza to, czy działalność ta jest w danym obiekcie faktycznie i w danym czasie prowadzona.

Pełne opracowanie Czarnej Księgi Obciążeń Przedsiębiorców sznajdziemy na stronie Rzecznika MŚP.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość