Wspólne rozliczenie małżonków – kiedy nie będzie możliwe?

Wspólne rozliczenie małżonków jest bardzo popularne w Polsce. Niestety nie zawsze jest to możliwe, w szczególności gdy przedsiębiorca wybrał formę opodatkowania podatkiem liniowym lub ryczałtem. Sprawdź, czy możesz rozliczać się w ten sposób!

Kto może rozliczyć się wspólnie w małżeństwie?

Warunki wspólnego rozliczenia małżonków definiuje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jej zapisami, wyrażonymi głównie w art. 6 ustawy, możliwość wspólnego rozliczenia przysługuje małżonkom, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i między którymi istniała przez cały rok wspólność majątkowa małżeńska. Mogą wówczas za rok, w którym zaistniały te dwa warunki, rozliczyć się na wspólnym zeznaniu rocznym na druku PIT-37 lub PIT-36. Rodzaj druku uzależniony jest od rodzaju źródeł ich dochodów. Przepisy pozwalają również na wspólne opodatkowanie ze zmarłym małżonkiem, w sytuacji gdy:
 1. podatnik zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego współmałżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,
 2. współmałżonek podatnika zmarł po upływie roku podatkowego, a przed złożeniem zeznania podatkowego.

Wspólne rozliczenie małżonków – pozostałe warunki

Oprócz spełnienia wymogu czasu trwania małżeństwa i wspólnoty majątkowej przez cały rok podatkowy, za które jest składane zeznanie, może zostać złożone pod następującymi warunkami:
 1. małżonkowie (w tym również zmarły małżonek) w roku podatkowym, za który dokonują rozliczenia:
  1. podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. byli rezydentami polskimi, bądź
  2. mieli miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub jeżeli jeden z nich podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugi miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej – jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
 2. żaden z małżonków w roku podatkowym nie był opodatkowany jedną z poniższych metod:
  1. 19% „podatkiem liniowym”
  2. zryczałtowanym podatkiem dochodowym (za wyjątkiem dochodów z najmu prywatnego opodatkowanych ryczałtem),
  3. zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych,
  4. podatkiem tonażowym,
  5. według ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych;
 3. wspólne zeznanie roczne musi zostać złożone terminowo, tj. do 30 kwietnia następnego roku.
 
Nie dochowanie któregokolwiek z powyższych warunków powoduje utratę możliwości wspólnego rozliczenia.

O czym warto pamiętać?

Możliwa jest sytuacja, gdy każdy z małżonków rozlicza się w innym urzędzie skarbowym. Nie ma obowiązku zawiadamiana drugiego urzędu – zrobi to za nas urząd, w którym składamy zeznanie wspólne. Uzyskiwanie jednocześnie dochodów ze źródeł opodatkowanych skalą oraz dochodów opodatkowanych ryczałtowo lub podatkiem liniowym powoduje, że z dochodów opodatkowanych skalą niemożliwe jest wspólne rozliczenie. Brak wspólności majątkowej przez chociaż jeden dzień roku kalendarzowego, za który się rozliczamy, skutkuje brakiem prawa do wspólnego rozliczenia. Dochody z kapitałów pieniężnych (np. dywidenda, sprzedaż akcji, wygrane), ze sprzedaży nieruchomości, działalności rolniczej oraz najmu prywatnego opodatkowanego którąkolwiek z dostępnych form, nie stanowią przeszkody do wspólnego rozliczenia.
Planujesz sprzedaż auta wykupionego z leasingu? Przeczytaj, jakie czekają cię obowiązki!
  Autor: Joanna Pindelska – Doradca Podatkowy
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI