Wspólne rozliczenie małżonków – kiedy nie będzie możliwe?

Wspólne rozliczenie małżonków jest bardzo popularne w Polsce. Niestety nie zawsze jest to możliwe, w szczególności gdy przedsiębiorca wybrał formę opodatkowania podatkiem liniowym lub ryczałtem. Sprawdź, czy możesz rozliczać się w ten sposób!

Kto może rozliczyć się wspólnie w małżeństwie?

Warunki wspólnego rozliczenia małżonków definiuje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jej zapisami, wyrażonymi głównie w art. 6 ustawy, możliwość wspólnego rozliczenia przysługuje małżonkom, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i między którymi istniała przez cały rok wspólność majątkowa małżeńska. Mogą wówczas za rok, w którym zaistniały te dwa warunki, rozliczyć się na wspólnym zeznaniu rocznym na druku PIT-37 lub PIT-36. Rodzaj druku uzależniony jest od rodzaju źródeł ich dochodów.

Przepisy pozwalają również na wspólne opodatkowanie ze zmarłym małżonkiem, w sytuacji gdy:

 1. podatnik zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego współmałżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,
 2. współmałżonek podatnika zmarł po upływie roku podatkowego, a przed złożeniem zeznania podatkowego.

Wspólne rozliczenie małżonków – pozostałe warunki

Oprócz spełnienia wymogu czasu trwania małżeństwa i wspólnoty majątkowej przez cały rok podatkowy, za które jest składane zeznanie, może zostać złożone pod następującymi warunkami:

 1. małżonkowie (w tym również zmarły małżonek) w roku podatkowym, za który dokonują rozliczenia:
  1. podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. byli rezydentami polskimi, bądź
  2. mieli miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub jeżeli jeden z nich podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugi miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej – jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
 2. żaden z małżonków w roku podatkowym nie był opodatkowany jedną z poniższych metod:
  1. 19% „podatkiem liniowym”
  2. zryczałtowanym podatkiem dochodowym (za wyjątkiem dochodów z najmu prywatnego opodatkowanych ryczałtem),
  3. zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych,
  4. podatkiem tonażowym,
  5. według ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych;
 3. wspólne zeznanie roczne musi zostać złożone terminowo, tj. do 30 kwietnia następnego roku.

O czym warto pamiętać?

Możliwa jest sytuacja, gdy każdy z małżonków rozlicza się w innym urzędzie skarbowym. Nie ma obowiązku zawiadamiana drugiego urzędu – zrobi to za nas urząd, w którym składamy zeznanie wspólne.

Uzyskiwanie jednocześnie dochodów ze źródeł opodatkowanych skalą oraz dochodów opodatkowanych ryczałtowo lub podatkiem liniowym powoduje, że z dochodów opodatkowanych skalą niemożliwe jest wspólne rozliczenie.

Dochody z kapitałów pieniężnych (np. dywidenda, sprzedaż akcji, wygrane), ze sprzedaży nieruchomości, działalności rolniczej oraz najmu prywatnego opodatkowanego którąkolwiek z dostępnych form, nie stanowią przeszkody do wspólnego rozliczenia.

▲ wróć na początek

Planujesz sprzedaż auta wykupionego z leasingu? Przeczytaj, jakie czekają cię obowiązki!

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań