Powrót

Zmiany w zakresie pliku JPK

zmiany w pliku jpk

Jesteś czynnym podatnikiem VAT? Sprawdź, jakie zmiany w pliku JPK weszły w życie 1 lipca 2021 r.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT mają obowiązek comiesięcznego wysyłania plików JPK_V7, bez względu na to, czy rozliczają VAT miesięcznie, czy kwartalnie. Nowe struktury plików zaczęły obowiązywać od października 2020 r. Zmiana była na tyle znacząca, że ciągle można jeszcze mieć wiele wątpliwości, w jaki sposób postąpić w niektórych przypadkach. Od 1 lipca 2021 r. zostały wprowadzone kolejne zmiany do rozporządzenia w sprawie plików JPK. W dzisiejszej publikacji odniesiemy się do tego tematu.

Wprowadzone zmiany w pliku JPK od 1 lipca 2021 roku

Wprowadzone zmiany w pliku JPK są istotne, dlatego napiszemy kilka słów o każdej z nich, a dotyczą one:

 1. Oznaczenia MPP w ewidencjach.
 2. Zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł i faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego.
 3. Opisów niektórych oznaczeń GTU.
 4. Odstąpienia od oznaczeń GTU na dokumentach “RO” i “WEW”.
 5. Oznaczania “TP”.
 6. Zakresu danych wykazywanych w zgłoszeniu celnym.
 7. Wprowadzenia możliwości wykazywania dokumentem “WEW” zmniejszenia podatku naliczonego.
 8. Obowiązku wprowadzania daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty.
 9. Nowych oznaczeń w części deklaracyjnej JPK dedykowanych dla interfejsów elektronicznych.
 10. Oznaczenia “SW” i “EE”.
 11. Nowego oznaczenia “IED”.

Poniżej opiszemy szczegółowo zmiany wymienione hasłowo powyżej.

Oznaczenia MPP w ewidencjach VAT zakupu i sprzedaży

Od 1 października 2020 r. przedsiębiorcy mieli obowiązek stosowania oznaczania MPP w plikach JPK, dla transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności. Oznaczenie to miało zastosowanie zarówno do zakupów, jak i sprzedaży. Było to niezwykle problematyczne, ponieważ ta czynność dotyczyła jedynie transakcji, które są objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Jak wiemy wielu przedsiębiorców zaczęło stosować praktykę wystawiania wszystkich faktur z oznaczeniem MPP, co wprowadziło dużo zamieszania i chaosu. W konsekwencji przedsiębiorcy lub księgowi musieli analizować faktury pod kątem konieczności oznaczenia MPP, a to było czasochłonne. Na szczęście Ministerstwo Finansów wycofało się z tego obowiązku.

Od 1 lipca 2021 r. Oznaczenie MPP zostało wykreślone z rozporządzenia, a więc przedsiębiorca nie ma już obowiązku stosowania symbolu MPP w ewidencjach VAT, nie ma to nic wspólnego z oznaczeniem samej faktury w split payment.

Zbiorcze wykazywanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł i biletów jednorazowych traktowanych jak faktury

Rozporządzenie zmieniające zmodyfikowało zasady dotyczące prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT. Wprowadzono zapisy mówiące wprost, że paragony fiskalne z NIP nabywcy do kwoty 450 zł nazywane fakturą uproszczoną i faktury dokumentujące przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawiane w formie biletu jednorazowego mogą być wykazywane zbiorczo w ewidencji VAT sprzedaży, po stronie podatku VAT należnego.

Zmiana opisu niektórych oznaczeń GTU

W rozporządzeniu zmieniono sposób oznaczania z „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”. Doprecyzowano również sposób oznaczania w zakresie: GTU_06 go GTU_10 i GTU_12. Szczegóły znajdują się w podlinkowanej publikacji.

Brak oznaczeń GTU na dokumentach “RO” i “WEW”

Dokument wewnętrzny “WEW” i dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących “RO” nie będą już musiały zawierać oznaczeń GTU. Ponadto dokumenty “RO” nie muszą być oznaczane symbolami procedur.

Oznaczenia “TP”

Powiązania pomiędzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą muszą być oznaczane w jednolitym pliku kontrolnym symbolem “TP”. Od 1 lipca 2021 r. tego oznaczenia nie stosuje się do powiązań wyłącznie ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Dane wykazywane w zgłoszeniu celnym

W rozporządzeniu zmieniającym zostało dopisane, że imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera należy podać w przypadku zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia lub decyzji.

Możliwość wykazywania na dokumencie “WEW” zmniejszenia VAT naliczonego

Ma to związek z nowym sposobem dokumentowania odbioru faktur korygujących in minus w 2021 roku. Nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem danego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione.

Wykazywanie na dokumencie “WEW” dotyczy sytuacji, gdy nabywca nie otrzymał jeszcze faktury korygującej daną transakcję. Jeśli nabywca otrzyma później korektę, to nie będzie miał obowiązku korygowania wcześniej złożonego pliku, w którym wykazał zmniejszenie podatku VAT na podstawie dokumentu wewnętrznego.

Obowiązek wprowadzania daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty

Ewidencja VAT sprzedaży musi od 1 stycznia 2022 r. zawierać datę upływu terminu płatności lub datę dokonania zapłaty w przypadku korekt podatku VAT należnego dokonanych w związku z ulgą na złe długi. Dzięki temu organ podatkowy będzie mógł bez udziału podatnika sprawdzić spełnienie przesłanek do zastosowania ulgi.

Nowe oznaczenie dla interfejsów elektronicznych

W związku z wprowadzeniem pakietu VAT e-commerce od 01.07.2021 r. w przepisach ustawy o podatku VAT pojawiły się nowe obowiązki związane z koniecznością prowadzenia ewidencji przez operatora interfejsu elektronicznego. Podmiot ułatwiający poprzez użycie interfejsu elektronicznego sprzedaż towarów importowanych na odległość, wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, jak również świadczący usługi na zasadach wynikających z ustawy na rzecz konsumenta w UE ma obowiązek prowadzenia ewidencji, o której jest mowa w ustawie o VAT.

Właściciel interfejsu elektronicznego, który będzie rozliczał podatek VAT w Polsce, od 1 lipca 2021 r. będzie musiał stosować w części deklaracyjnej specjalne oznaczenie. Pozwoli to na identyfikację podmiotów, które są właścicielami różnego rodzaju platform, w tym handlowych.

Zmiany w oznaczeniach “SW” i “EE”

Od 1 lipca 2021 r. wykreślono z ustawy o VAT pojęcie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, dlatego nie ma już zastosowania oznaczenie “SW”. Jednak transakcje do kwoty 10.000 euro/42.000 zł muszą być w dalszym ciągu oznaczane w pliku JPK_V7. Do końca 2021 roku będzie stosowany symbol “EE”, natomiast od 1 stycznia 2022 r. będzie to oznaczenie “WSTO_EE” stosowane zarówno do sprzedaży WSTO, jak i świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych.

Nowe oznaczenie “IED”

W przypadku gdy podatnik ułatwia, poprzez użycie interfejsu elektronicznego, takiego jak platforma, platforma handlowa, portal lub podobne środki, sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej kwoty 150 euro, uznaje się, że podatnik ten samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy.

Jeżeli taki podatnik nie będzie korzystał z procedury szczególnej OSS i IOSS, będzie miał obowiązek stosowania oznaczenia “IED” w pliku JPK_V7 dla dostaw, których miejsce opodatkowania jest na terytorium kraju.

Zmiany w pliku JPK – podsumowanie

Wdrożenie nowej struktury JPK_V7 planowane jest na 1 stycznia 2022 roku. Zgodnie z przepisami przejściowymi pewne oznaczenia mają być stosowane dopiero od rozliczeń za styczeń 2022 r.:

 • oznaczenia przez interfejsy elektroniczne w części deklaracyjnej JPK_V7,
 • oznaczenie IED,
 • daty upływu terminu płatności lub datę dokonania zapłaty na fakturach sprzedaży.

W okresie lipiec-grudzień 2021 r. będzie stosowane oznaczenie “EE” a od 1 stycznia 2022 r. “WSTO_EE”.

W pozostałym zakresie podmioty zobowiązane mają obowiązek stosowania nowych oznaczeń w pliku JPK składanym w miesiącu sierpniu za miesiąc lipiec 2021 roku.

Na stronach Ministerstwa Finansów pojawiły się informacje o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w związku z nową strukturą JPK. Ewentualne uwagi odnośnie poprawności merytorycznej i logicznej nowych wzorów struktury logicznej JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K) można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2021 r. w formie elektronicznej na adres: konsultacje.jpk_vat@mf.gov.pl.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość