Kiedy rozpocząć działalność gospodarczą?

Zakładanie działalności gospodarczej niesie ze sobą sporo pytań. Jednym z podstawowych jest pytanie o to kiedy założyć firmę. Istnieją sytuacje, w których trzeba oraz takie, w których warto rozpocząć prowadzenie działalności. Sprzedaż towarów lub świadczenie usług nie zawsze wymaga otwierania firmy. Wyjaśnia to ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, która mówi, że:

„Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.

Z definicji tej płynie wniosek, że prowadzenie np. sprzedaży „w sposób zorganizowany i ciągły” obliguje podatnika do założenia działalności gospodarczej. Osobną kwestią pozostaje interpretacja tego co należy rozumieć pod „zorganizowany” i „ciągły”.

Kiedy warto założyć firmę?

Przed podjęciem decyzji o założeniu firmy należy rozważyć wszystkie za i przeciw. Ważne, aby rozpoczęta działalność była opłacalna, a na to składa się kilka czynników. Opłacalność działalności najlepiej określić poprzez szacowane przychody i wydatki i wspomniana już formę opodatkowania. Należy również pamiętać o comiesięcznych składkach ZUS. Przez 2 lata po rejestracji firmy, składki te są obniżone.

Niektóre działalności, ze względu na swój charakter, wymagają rejestracji w CEIDG. Można tu wymienić prowadzenie gabinetu lekarskiego, ale również stoiska z pamiątkami (nawet na okres wakacji). Na opłacalność działalności gospodarczej ma również wpływ sposób jej opodatkowania. Do wyboru jest:

  • skala podatkowa (18% i 32%) – możliwość odliczania kosztów i skorzystania z ulg podatkowych,
  • podatek liniowy (19%) – możliwość odliczania kosztów, brak ulg,
  • ryczałt ewidencjonowany – różne progi podatkowe, brak możliwości odliczenia kosztów,
  • karta podatkowa – podatek w kwocie stałej.

Założenie własnej działalności może być opłacalne w przypadku freelancerów, którzy wykonują swą prace na podstawie umów o dzieło. Jeżeli taka umowa zawarta jest między firmą, a osoba prowadzącą działalność, wówczas ta 2. może wliczać w koszty uzyskania wszystko co niezbędne do wykonania dzieła.

Kiedy nie trzeba zakładać firmy?

Działalności nie muszą zakładać osoby, które raz na jakiś czas sprzedają towary np. na Allegro. To samo dotyczy osób okazyjnie wykonujących usługi. Działalność gospodarcza nie jest również konieczna np. w przypadku:

  • uzyskiwania dochodu na podstawie umów o dzieło/zlecenie,
  • działalności twórczej (np. naukowej, literackiej, artystycznej),
  • uzyskiwania dochodu z tantiem lub praw autorskich.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK