Procedura “call off stock” na czym polega?

W polskiej ustawie o VAT znana jest procedura magazynu konsygnacyjnego. Polega ona na przemieszczaniu towarów przez przedsiębiorcę do magazynów znajdujących się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej niż terytorium kraju wysyłki lub transportu. Podatnik przechowujący towary nazwany jest prowadzącym magazyn konsygnacyjny. Przedsiębiorcy z obydwu krajów Unii Europejskiej muszą być zarejestrowanymi podatnikami VAT-UE.

Co się zmieni, od kiedy i dlaczego?

Ustawa o VAT posiada uregulowania dotyczące magazynu konsygnacyjnego, które spełniają wiele założeń procedury „call off stock”. Nie jest to jednak wystarczające w świetle Dyrektywy UE dlatego potrzebna będzie zmiana przepisów krajowych. Projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT musi spełniać założenia Dyrektywy UE i przepisów wykonawczych. Wejście w życie zmian planowane jest na 2020 rok.

Procedura magazynu “call off stock” definicja

W Dyrektywie nr 2018/1910 zostały wprowadzone pojęcia systematyzujące.

Procedura magazynu “call off stock” zgodnie z Dyrektywą ma miejsce, gdy spełnione są warunki:

“(…) a) towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika lub przez osobę trzecią działającą na jego rzecz do innego państwa członkowskiego w celu dostarczenia tych towarów w tym państwie – na późniejszym etapie i po ich przybyciu – innemu podatnikowi, który jest uprawniony do nabycia własności tych towarów zgodnie z obowiązującym porozumieniem między tymi dwoma podatnikami;

b) podatnik wysyłający lub transportujący towary nie ma siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim, do którego towary są wysyłane lub transportowane. (…)”. Dodatkowo obaj podatnicy są czynnymi podatnikami VAT-UE a numer identyfikacji podatkowej jest znany podatnikowi wysyłającemu w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu.

Ewidencja w procedurze “call off stock”

Takie przemieszczenie towarów będzie musiało być zarejestrowane w ewidencji wysłanych lub transportowanych towarów do miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Wspólnoty. Ewidencja musi być prowadzona zarówno przez przemieszczającego towary jak również przez przechowującego towary. Informacje w niej zawarte muszą być szczegółowe.

Ewidencja powinna zawierać między innymi:

  • określenie państw członkowskich,
  • numery identyfikacyjne VAT podatnika, dla którego towary są wysyłane jak również wysyłającego,
  • adres magazynu oraz datę przybycia towarów do magazynu,
  • wartość, opis i ilość towarów, które przekazano do magazynu,
  • podstawę opodatkowania, opis i ilość dostarczonych towarów oraz datę dokonania dostawy towarów.

Dodatkowe dokumenty

Dodatkowo sprzedawca musi posiadać pisemne oświadczenie nabywcy, że towary zostały wysłane z datą przybycia towarów. Nabywca dostarcza takie oświadczenie sprzedawcy w terminie do dziesiątego dnia miesiąca po miesiącu dostawy. Dla organu podatkowego może to być niewystarczające.

Jako dowód wysyłki mogą być uznane dodatkowe dokumenty typu:

  • list przewozowy CMR,
  • faktura za przewóz lotniczy lub od przewoźnika,
  • polisa ubezpieczeniowa wysyłki lub transportu towarów,
  • dokumenty urzędowe, na przykład notarialne potwierdzenie przybycia towarów do państwa przeznaczenia,
  • poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia.

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów

W ustawie Kodeks karny skarbowy zostanie dodany art. 80g § 1 podatnik, który nie złoży zawiadomienia o prowadzeniu magazynu w procedurze call off stock znajdującego się na terytorium kraju, lub zrobi to po terminie, lub poda dane niezgodne ze stanem faktycznym będzie podlegał karze grzywny za wykroczenia skarbowe.

Zapoznaj się z nowymi warunkami stosowania stawki 0% przy WDT i innymi informacjami na temat “call off stock„.
▲ wróć na początek

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań