Blog ifirma.pl

Program współdziałania na linii przedsiębiorca – skarbówka

|
|
5 minut czytania
Od 1 lipca 2020 istnieje w prawie podatkowym pewna forma relacji pomiędzy przedsiębiorcami a Krajową Administracją Skarbową ułatwiająca prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Ta forma współpracy na linii przedsiębiorca-administracja skarbowa jest realizowana poprzez tzw. Program Współdziałania. Czym on jest i kto może do niego dołączyć?

Czym jest program współdziałania?

Jak informuje Ministerstwo Finansów, program współdziałania, to forma współpracy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z dużymi podatnikami oparta na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i transparentności wykraczającej poza ustawowe obowiązki.

W ramach programu, KAS prowadzi zindywidualizowaną obsługę dopasowaną do danego podatnika pod względem poziomu nadzoru i monitoringu nad nim, w tym nadzoru nad kwestiami podatkowymi.

Jak dalej informuje administracja podatkowa – powyższy monitoring w przeciwieństwie do kontroli podatkowej nie stanowi nadzoru bezpośrednio nad prawidłowością realizacji obowiązków podatkowych, lecz stanowi nadzór nad mechanizmami wewnętrznymi u podatnika wdrożonymi przez niego w celu prawidłowego wykonywania obciążających go obowiązków podatkowych. Podatnik zasadniczo sam będzie przeprowadzał kontrolę własnego rozliczenia, a administracja skarbowa będzie nadzorować mechanizmy kontroli wewnętrznej u podatnika.

Co daje przystąpienie do programu?

Podmioty, które zdecydują się na przystąpienie do programu współdziałania m.in.:

 • będą mieć pewność, że właściwie stosują prawo podatkowe – podatnik, już na etapie planowania powiadamia o zagadnieniach podatkowych potencjalnie spornych. Szef KAS w terminie bez zbędnej zwłoki przedstawia swoje stanowisko – przed zawarciem transakcji przez podatnika/złożeniem deklaracji podatkowej. Jeśli podatnik zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, zawieranie jest porozumienie podatkowe, jeśli nie – ma świadomość wystąpienia sporu podatkowego,
 • będą indywidualnie traktowanie przez KAS – przejawiające się w dostosowaniu formy i częstotliwości nadzoru nad podatnikiem, będą mogli korzystać z obniżonej stawki odsetek za zwłokę (50%) do zaległości podatkowych powstałych w wyniku skorygowania przez podatnika nieprawidłowości stwierdzonych w toku audytu wstępnego, pod warunkiem złożenia korekty i wpłaty zaległości we wskazanym w ustawie terminie,
 • nie będą mieć naliczanych odsetek za zwłokę od zobowiązań podatkowych powstałych w okresie objętym audytem monitorującym, jeżeli złożą z własnej inicjatywy korektę deklaracji oraz dokonają wpłaty zaległego podatku w ustawowym terminie
 • nie będą wobec nich wszczynane postępowania w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe za okres objęty korektą, o której mowa powyżej,
 • będą wyłączeni z obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR)
 • będą mogli korzystać z zaliczki uproszczonej w CIT (porozumienie podatkowe w sprawie prognozowanego zobowiązania podatkowego w danym roku podatkowym)

Kto może przystąpić do układu podatnik – skarbówka?

Model współpracy przedsiębiorca – Krajowa Administracja Skarbowa przeznaczony jest wyłącznie dla osób prawnych, których przychody w ubiegłym roku przekroczyły 50 mln euro.

Umowa o współdziałanie może być zawarta z podatnikiem, który otrzymał pozytywną opinię z audytu wstępnego (podatkowego).

Audyt podatkowy przed zawarciem umowy

Audyt podatkowy przeprowadza Szef Krajowej Administracji Skarbowej wobec podatnika przed zawarciem umowy o współdziałanie (audyt wstępny) oraz w trakcie obowiązywania umowy o współdziałanie (audyt monitorujący) w celu sprawdzenia:

 • prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych;
 • skuteczności i adekwatności ram wewnętrznego nadzoru podatkowego.

Harmonogram działań podejmowanych w ramach audytu wstępnego szef KAS uzgadnia z podatnikiem.

Audyt wstępny w zakresie poprawności wypełniania obowiązków podatkowych obejmuje 2 lata podatkowe poprzedzające rok, w którym podatnik wystąpił z wnioskiem o podpisanie umowy o współdziałanie, oraz okres od początku roku podatkowego, w którym podatnik wystąpił z wnioskiem, do dnia zakończenia tego audytu.

Audyt podatkowy w zakresie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych obejmuje analizę ryzyka i badanie dokumentacji dotyczącej zidentyfikowanych u podatnika obszarów ryzyka podatkowego.

Z przeprowadzonego audytu jest sporządzana opinia pozytywna, opinia negatywna lub zalecenie wskazujące wraz z uzasadnieniem, jakie czynności podatnik powinien podjąć w celu usunięcia stwierdzonych w ramach tego audytu nieprawidłowości.

Obowiązki podatnika, który zawarł umowę o współdziałanie

Obowiązki podmiotu, który podpisał umowę o współdziałanie znajdziemy w art. 20u Ordynacji podatkowej. Należą do nich:

 • dobrowolne i prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
 • posiadanie zbioru zidentyfikowanych i opisanych procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie (ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego);
 • zgłaszanie szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, bez wezwania, istotnych zagadnień podatkowych, które rozsądnie oceniając, mogą stać się źródłem sporu między podatnikiem a organem podatkowym, zgodnie z określonymi w umowie o współdziałanie progami istotności;
 • niezwłoczne przekazywanie szefowi KAS, bez wezwania, istotnych informacji mogących mieć wpływ na uzyskanie korzyści podatkowej przez podatnika, zgodnie z określonymi w umowie o współdziałanie progami istotności.

Zawarta umowa o współdziałanie może być rozwiązana przez podatnika w każdym czasie.

Jak przystąpić do programu współdziałania?

Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i inicjowane przez zainteresowany podmiot.

Chęć uczestnictwa powinna być wyrażona przez podatnika w formie pisemnej, poprzez złożenie wniosku o zawarcie umowy o współdziałanie.

Do wniosku można dołączyć formularz samooceny przedsiębiorcy, jednak nie jest to obowiązkiem.

Porozumienie podatkowe

Podatnicy, którzy zawrą z KAS umowę o współdziałaniu, będą uprawnieni do zawierania porozumień podatkowych, czyli ustaleń w zakresie kwestii wątpliwych, które w przyszłości mogą stanowić przedmiot sporu podatkowego. Przedmiotem porozumień podatkowych mogą być:

 • Interpretacje przepisów prawa podatkowego,
 • ustalanie cen transferowych,
 • ustalenie braku zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
 • wysokość prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych,
 • inne kwestie niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy o współdziałanie.

Podatnik może w każdym czasie wypowiedzieć porozumienie podatkowe.

Ewidencja podatników w Programie Współdziałania – Podsumowanie

Zgodnie z art. 20za. ustawy Ordynacja podatkowa, Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi ewidencję podatników, z którymi zawarł umowę o współdziałanie.

Jak do tej pory, do współpracy przedsiębiorca-skarbówka przystąpiły następujące podmioty:

 1. SIG sp. z.o.o
 2. Basell Orlen Polyolefins, sp. z. o.o,
 3. Egger Biskupie, sp. z o.o,
 4. POLOmarket, sp. z o.o,
 5. Philip Morris Polska Distributio. sp. z o.o,
 6. Budimex, S.A,
 7. Krajowa Grupa Spożywcza, S.A,
 8. CEDROB, S.A,
 9. GÓRAŻDŻE CEMENT, S.A,
 10. Podatkowa Grupa Kapitałowa GÓRAŻDŻE

Ewidencja jest jawna oraz udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje na temat programu współdziałania, znajdziemy na dedykowanej stronie podatki.gov.pl w sekcji “Program Współdziałania” a także w dziale IIb Ordynacji podatkowej.

Autor ifirma.pl

Dorota Łesak

Księgowa i autorka tekstów. Jako księgowa w ifirma.pl każdego dnia zapewnia fachowe wsparcie swoim klientom – małym firmom usługowym i handlowym. Pomiędzy codziennymi obowiązkami dzieli się na blogu ifirma.pl swoim ośmioletnim doświadczeniem i wiedzą dotyczącą tematów księgowo-podatkowych.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie