Projekt zmian rozporządzenia w sprawie JPK VAT

zmiany rozporzadzenia jpk vat

Rozliczasz podatek VAT? Sprawdź, jakie zmiany przygotował rząd.

Po zmianach przepisów w pliku JPK VAT zawartych jest wiele dodatkowych informacji o transakcjach przeprowadzanych przez przedsiębiorcę. Rodzaje stosowanych oznaczeń zostały opisane w rozporządzeniu dedykowanym temu zagadnieniu. Niedługo będą wprowadzane kolejne zmiany w rozporządzeniu, a więc sprawdźmy, czego one dotyczą.

O jakich zmianach jest mowa w projekcie rozporządzenia?

Z uwagi na liczne wątpliwości interpretacyjne zgłaszane po wejściu w życie rozporządzenia, a także z powodu zmiany ustawy o VAT w zakresie pakietu VAT e-commerce, wprowadzono nowe regulacje do rozporządzenia.

Prowadzenie dodatkowych ewidencji

Przedsiębiorcy, którzy ułatwiają konsumentom nabycie towarów poprzez interfejs elektroniczny, taki jak np.: platforma, platforma handlowa, portal lub inne, będą mieli obowiązek udostępnienia na żądanie organu podatkowego ewidencji zawierającej określone informacje na temat tych czynności (transakcji). Dotyczy to następujących transakcji:

Przedsiębiorcy będą zobowiązani do udostępniania ewidencji drogą elektroniczną na żądanie organów podatkowych. W części deklaracyjnej JPK_VAT powinien być w takim przypadku zaznaczony checkbox, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy.

Paragony z NIP do kwoty 450 zł, bilety jednorazowe za przejazd autostradą

W zmianie rozporządzenia doprecyzowano, że w przypadku sprzedawców:

mogą być wykazywane w JPK VAT zbiorczo, z podziałem na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku. Podstawą dokonywania zapisów są wydruki z kas fiskalnych, bądź innych ewidencji, jeżeli przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadać kasy.

Obowiązek wykazywania w ewidencjach terminu płatności lub daty zapłaty

W ewidencjach VAT trzeba będzie odnotowywać terminy płatności lub daty zapłaty. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, zmiana ta ma charakter doprecyzowujący i pozwoli na weryfikację nieściągalności wierzytelności, która została uprawdopodobniona, bez konieczności przeprowadzania czynności kontrolnych lub czynności sprawdzających z udziałem przedsiębiorcy. Ponadto znacznie ułatwi weryfikację przesłanki zastosowania ulgi za tzw. „złe długi”, tj. upływ terminu do zapłaty za fakturę.

Zmiana typu oznaczeń GTU

W projekcie zmieniono sposób oznaczeń z typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”, dopisano tylko wyraz GTU. Doprecyzowano zapisy w przypadku niżej wymienionych oznaczeń.

Folia typu stretch oznaczona kodem GTU_06
Doprecyzowano, że dostawa folii typu stretch wymienionej w poz. 9 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, jeżeli stanowi odrębną dostawę poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich, również powinna być oznaczana „GTU_06”, co zostało wyszczególnione.

Oznaczenie GTU_07
Doprecyzowano, że oznaczenie GTU_07 nie dotyczy tylko pojazdów samochodowych, ale wszystkich pojazdów.

Oznaczenie GTU_08
Z uwagi na zmianę załącznika nr 12 do ustawy o VAT doprecyzowano, że oznaczenie GTU_08 dotyczy wyłącznie metali szlachetnych i nieszlachetnych z poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy o VAT.

Oznaczenie GTU_09
Z opisu usunięto sformułowanie „leków oraz wyrobów medycznych”, pozostały produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Oznaczenie GTU_10
Rozbudowano zapis do oznaczenia GTU_10 poprzez dodanie poza budynkami, budowlami i gruntami również ich części i udziałów w prawie własności, a także przeniesienie prawa do rozporządzania budynkami, budowlami i gruntami oraz ich częściami i udziałami w prawie własności jak właściciel.

Oznaczenie GTU_12
W opisie do GTU_12 pojawiły się kody PKWiU, jak również zmodyfikowano opis usług niematerialnych. Treść nowego zapisu brzmi następująco:
Świadczenia usług o charakterze niematerialnym, wyłącznie: doradczych, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19), w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2), prawnych (PKWiU 69.1), zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1), firm centralnych (PKWiU 70.1), marketingowych lub reklamowych (PKWiU 73.1), badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2), badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5).

 
Na temat nowych oznaczeń transakcyjnych można przeczytać w podlinkowanej publikacji.

Oznaczenie MPP

W projekcie jest mowa o odejściu od oznaczania w ewidencji VAT zakupu symbolem “MPP”. W związku z tym w JPK_VAT z deklaracją nie będzie się już stosowało oznaczenia „MPP”.

Korekty in minus w ewidencji zakupu

W celu wyeliminowania wątpliwości wprowadzono rozwiązanie, aby zmniejszenie podatku VAT naliczonego od zakupów, mogło być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”.

Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 lipca 2021 r., poza pewnymi wyjątkami opisanymi w przepisie, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość