Powrót

Projekt zmian rozporządzenia w sprawie JPK VAT

zmiany rozporzadzenia jpk vat

Rozliczasz podatek VAT? Sprawdź, jakie zmiany przygotował rząd.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Po zmianach przepisów w pliku JPK VAT zawartych jest wiele dodatkowych informacji o transakcjach przeprowadzanych przez przedsiębiorcę. Rodzaje stosowanych oznaczeń zostały opisane w rozporządzeniu dedykowanym temu zagadnieniu. Niedługo będą wprowadzane kolejne zmiany w rozporządzeniu, a więc sprawdźmy, czego one dotyczą.

O jakich zmianach jest mowa w projekcie rozporządzenia?

Z uwagi na liczne wątpliwości interpretacyjne zgłaszane po wejściu w życie rozporządzenia, a także z powodu zmiany ustawy o VAT w zakresie pakietu VAT e-commerce, wprowadzono nowe regulacje do rozporządzenia.

Prowadzenie dodatkowych ewidencji

Przedsiębiorcy, którzy ułatwiają konsumentom nabycie towarów poprzez interfejs elektroniczny, taki jak np.: platforma, platforma handlowa, portal lub inne, będą mieli obowiązek udostępnienia na żądanie organu podatkowego ewidencji zawierającej określone informacje na temat tych czynności (transakcji). Dotyczy to następujących transakcji:

Przedsiębiorcy będą zobowiązani do udostępniania ewidencji drogą elektroniczną na żądanie organów podatkowych. W części deklaracyjnej JPK_VAT powinien być w takim przypadku zaznaczony checkbox, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy.

Paragony z NIP do kwoty 450 zł, bilety jednorazowe za przejazd autostradą

W zmianie rozporządzenia doprecyzowano, że w przypadku sprzedawców:

mogą być wykazywane w JPK VAT zbiorczo, z podziałem na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku. Podstawą dokonywania zapisów są wydruki z kas fiskalnych, bądź innych ewidencji, jeżeli przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadać kasy.

Obowiązek wykazywania w ewidencjach terminu płatności lub daty zapłaty

W ewidencjach VAT trzeba będzie odnotowywać terminy płatności lub daty zapłaty. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, zmiana ta ma charakter doprecyzowujący i pozwoli na weryfikację nieściągalności wierzytelności, która została uprawdopodobniona, bez konieczności przeprowadzania czynności kontrolnych lub czynności sprawdzających z udziałem przedsiębiorcy. Ponadto znacznie ułatwi weryfikację przesłanki zastosowania ulgi za tzw. „złe długi”, tj. upływ terminu do zapłaty za fakturę.

Zmiana typu oznaczeń GTU

W projekcie zmieniono sposób oznaczeń z typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”, dopisano tylko wyraz GTU. Doprecyzowano zapisy w przypadku niżej wymienionych oznaczeń.

Folia typu stretch oznaczona kodem GTU_06
Doprecyzowano, że dostawa folii typu stretch wymienionej w poz. 9 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, jeżeli stanowi odrębną dostawę poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich, również powinna być oznaczana „GTU_06”, co zostało wyszczególnione.

Oznaczenie GTU_07
Doprecyzowano, że oznaczenie GTU_07 nie dotyczy tylko pojazdów samochodowych, ale wszystkich pojazdów.

Oznaczenie GTU_08
Z uwagi na zmianę załącznika nr 12 do ustawy o VAT doprecyzowano, że oznaczenie GTU_08 dotyczy wyłącznie metali szlachetnych i nieszlachetnych z poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy o VAT.

Oznaczenie GTU_09
Z opisu usunięto sformułowanie „leków oraz wyrobów medycznych”, pozostały produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Oznaczenie GTU_10
Rozbudowano zapis do oznaczenia GTU_10 poprzez dodanie poza budynkami, budowlami i gruntami również ich części i udziałów w prawie własności, a także przeniesienie prawa do rozporządzania budynkami, budowlami i gruntami oraz ich częściami i udziałami w prawie własności jak właściciel.

Oznaczenie GTU_12
W opisie do GTU_12 pojawiły się kody PKWiU, jak również zmodyfikowano opis usług niematerialnych. Treść nowego zapisu brzmi następująco:
Świadczenia usług o charakterze niematerialnym, wyłącznie: doradczych, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19), w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2), prawnych (PKWiU 69.1), zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1), firm centralnych (PKWiU 70.1), marketingowych lub reklamowych (PKWiU 73.1), badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2), badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5).

 
Na temat nowych oznaczeń transakcyjnych można przeczytać w podlinkowanej publikacji.

Oznaczenie MPP

W projekcie jest mowa o odejściu od oznaczania w ewidencji VAT zakupu symbolem “MPP”. W związku z tym w JPK_VAT z deklaracją nie będzie się już stosowało oznaczenia „MPP”.

Korekty in minus w ewidencji zakupu

W celu wyeliminowania wątpliwości wprowadzono rozwiązanie, aby zmniejszenie podatku VAT naliczonego od zakupów, mogło być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”.

Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 lipca 2021 r., poza pewnymi wyjątkami opisanymi w przepisie, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość