Powrót

Projekt zmian w zasadach wypełniania JPK_V7 od rozliczenia za styczeń 2023

JPK_V7 2023

Jesteś czynnym podatnikiem VAT? Powinieneś poznać zmianę w zasadach wypełniania JPK_V7, która ma zacząć obowiązywać od rozliczeń za styczeń 2023 roku.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Każdy czynny podatnik VAT wie, że ma obowiązek comiesięcznego składania części ewidencyjnej JPK_V7, bez względu na to czy rozlicza VAT miesięcznie, czy kwartalnie. Od 1 października 2020 r. diametralnie zmieniły się zasady przekazywania okresowych rozliczeń w podatku VAT, deklaracje VAT zostały zastąpione przez JPK_V7. Przy tej okazji pojawiło się również rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji. W dzisiejszej publikacji napiszemy, jakie zmiany w zasadach wypełniania JPK_V7 są projektowane począwszy od rozliczeń przekazywanych za miesiąc styczeń 2023 r.

Rozporządzenie w sprawie JPK_V7

Ministerstwo Finansów opracowało i wydało specjalne rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT. Obecnie przedsiębiorcy muszą znać zasady oznaczania niektórych dowodów sprzedaży i zakupu, w szczegółach zostało to opisane w przepisie wykonawczym, o czym niejednokrotnie pisaliśmy na łamach naszych publikacji. W dzisiejszej odniesiemy się do projektowanych zmian rozporządzenia w sprawie JPK_V7.

Jakie zmiany w zasadach wypełniania JPK_V7 są projektowane od stycznia 2023 r.?

W rozporządzeniu zmieniającym pojawiło się szereg zapisów doprecyzowujących obecne przepisy. Dodatkowo z uwagi na zmianę ustawy o podatku VAT wprowadzono nowe regulacje.

Grupa VAT

Od 1 stycznia 2023 roku zaczną obowiązywać przepisy w zakresie grup VAT. W ślad za tym do rozporządzenia wprowadzono przepis, z którego jednoznacznie wynika, że deklaracja JPK_V7 stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego również na członka grupy VAT, który odpowiada solidarnie za zobowiązania grupy VAT.

Oznaczenie GTU_08

Od 1 stycznia 2022 roku zmienił się załącznik nr 12 do ustawy o VAT – część treści z poz. 1 została przeniesiona do poz. 1a. W związku z tym doprecyzowano, że oznaczenie GTU_08 stosuje się wyłącznie do metali szlachetnych i nieszlachetnych określonych w poz. 1 i 1a załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

Pozostałe zmiany w JPK_V7 od stycznia 2023 roku

Inne zmiany, które pojawiają się w projekcie rozporządzenia mają charakter porządkujący i doprecyzowujący i obejmują następujące obszary:

Oznaczenie WSTO_EE dowodu wewnętrznego
 • Wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO), które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium Polski, oraz
 • świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium innego kraju UE,

ujętą w ewidencji zapisem zbiorczym, wykazuje się w ewidencji odrębnie na podstawie dowodu wewnętrznego z oznaczeniem WSTO_EE. Zmiana ma na celu sprawowanie nadzoru nad limitem sprzedaży 42.000 zł (10.000 euro), do wysokości którego sprzedaż może być opodatkowana na terenie Polski.

Przykład 1

Przedsiębiorca dokonuje dostawy towarów w ramach WSTO, ale również świadczy usługi elektroniczne, które są sumowane do limitu 42.000 zł. Sprzedaż WSTO jest dokumentowana fakturą z oznaczeniem WSTO_EE, natomiast do świadczenia usług, to nie ma obowiązku wystawiania faktur, tym samym jest problem z pilnowaniem limitu. Dlatego też od 01.01.2023 r. przychody uzyskane ze świadczenia usług będzie można księgować w ewidencji zbiorczo na dowodzie wewnętrznym z oznaczeniem WSTO_EE. Od 01.01.2023 r. wszystkie transakcje, które składają się na limit 42.000 zł będą oznaczone w ewidencji WSTO_EE. W przypadku wystąpienia innej sprzedaży księgowanej na podstawie dokumentu zbiorczego, każda ze sprzedaży zostanie wykazana w ewidencji JPK_V7 odrębnie

Ewidencjonowanie faktur i innych dokumentów według daty powstania obowiązku podatkowego, także przez przedsiębiorców rozliczających podatek VAT kwartalnie
W uzasadnieniu do projektu można przeczytać, że przedsiębiorcy, którzy przesyłają ewidencję za pierwszy i drugi miesiąc kwartału mają obowiązek ujmować w ewidencji za każdy z tych miesięcy zdarzenia zgodnie z datą powstania obowiązku podatkowego, niezależnie od faktu, że rozliczenie kwartału nastąpi w deklaracji składanej razem z ewidencją w trzecim miesiącu kwartału. W przypadku zdarzeń wykazywanych w ewidencji na podstawie dokumentów zbiorczych ujmują je według daty ostatniego zdarzenia objętego tym dokumentem.

Przykład 2

Przedsiębiorca posiada kasę fiskalną, sprzedaż jest ewidencjonowana dokumentem zbiorczym po zakończonym miesiącu. W takim przypadku dokument zbiorczy z oznaczeniem RO zaksięgujemy pod datą ostatniego dnia miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż na kasie fiskalnej

Zmiana nazewnictwa “dokumentu wewnętrznego”
Wyrazy „dokument wewnętrzny” zastępuje się wyrazami „dowód wewnętrzny”. Ujednolicono nazewnictwo z innymi przepisami, m.in. w sprawie prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów
Zmiana sformułowania
Wyrazy „ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy” zastępuje się wyrazami „oznaczenie RO – z dokumentów zbiorczych zawierających sprzedaż z kas rejestrujących”

Projektowana zmiana rozporządzenia ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Do zdarzeń za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem wejścia w życie zmienionego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Od kiedy obowiązywać będą zmiany JPK_V7?

  Projektowana zmiana rozporządzenia ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Do zdarzeń za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem wejścia w życie zmienionego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

 2. 🔸Jakie zmiany w zasadach wypełniania JPK_V7 są projektowane od stycznia 2023 r.?

  Zmiany od stycznia 2023 roku:

  • Grupa VAT
  • Oznaczenie GTU_08
  • Oznaczenie WSTO_EE dowodu wewnętrznego
  • Ewidencjonowanie faktur i innych dokumentów według daty powstania obowiązku podatkowego, także przez przedsiębiorców rozliczających podatek VAT kwartalnie
  • Nazewnictwo “dokumentu wewnętrznego”
  • Sformułowanie

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość