Blog ifirma.pl

Regulamin pracy – najważniejsze elementy regulaminu + wzór do pobrania

|
|
5 minut czytania
Przepisy ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wskazują, iż źródłem prawa pracy są układy zbiorowe pracy, inne oparte na ustawie porozumienia zbiorowe, regulaminy i statuty.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Co więcej, postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

Jednakże po stronie samego pracownika pojawia się ustawowy obowiązek przestrzegania regulaminu i ustalonego w zakładzie pracy porządku. O tym czym jest regulamin pracy i jakie są jego najważniejsze elementy przeczytasz w niniejszym artykule.

Czym jest regulamin pracy ?

Regulamin, to nic innego jak zbiór zasad i obowiązków obowiązujących w danej instytucji. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego regulamin oznacza, że przepisy i rozporządzenia regulujące postępowanie w jakiejś dziedzinie, obowiązujące pracowników jakiejś instytucji, członków organizacji itp.; też: dokument zawierający te przepisy i rozporządzenia. https://sjp.pwn.pl/slowniki/regulamin.html

Z kolei regulamin pracy stanowi wewnątrzzakładowe źródło prawa pracy, który ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. W orzecznictwie wskazuje się, że:

 • Regulamin nie może ingerować w przepisy rangi ustawowej regulujące przesłanki rozwiązywania umów o pracę. Czym innym jest możliwość określenia (doprecyzowania) w regulaminie obowiązków, których naruszenie uzasadnia wypowiedzenie umowy lub mających charakter ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych [por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2017 r., sygn. akt II PK 197/16].
 • Regulamin pracy nie może ustanawiać zakazu dodatkowego zatrudnienia u innego pracodawcy, a tym bardziej zakazu konkurencji, gdyż ma ograniczony zakres w odniesieniu do stosunku pracy. Ustala jedynie organizacje i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników [tak Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn. akt II PK 194/13];
 • Zobowiązanie pracownika w regulaminie pracy do zapoznawania się z innymi regulaminami, instrukcjami i przepisami obowiązującymi na jego stanowisku pracy, nie wyłącza obowiązku pracodawcy zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach [tak Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2007 r., sygn. akt II PK 317/06];
 • W zakładzie pracy, w którym nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy, ustalenie elementów organizacji i porządku pracy, w tym sposobu potwierdzania obecności w pracy, następuje w drodze poleceń pracodawcy [tak Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2007 r., sygn. akt I PK 221/06].

Obowiązek sporządzenia regulaminu pracy

Pracodawca zatrudniający:

 • co najmniej 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, chyba że obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy;
 • mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin pracy, chyba że obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy;
 • co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego vwprowadzenie, chyba że obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.

Gdy nie ma obowiązku wydania regulaminu pracy, system i rozkład czasu pracy oraz okres rozliczeniowy pracodawca ustala w obwieszczeniu, a w szczególnych sytuacjach w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników lub w umowie o pracę.

WAŻNE

– pracodawca regulamin pracy ustala w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, a w razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca.

Podstawowe elementy regulaminu pracy

Skoro regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników, to możliwe jest wprowadzenie do niego dodatkowych elementów, oprócz oczywiście tych obligatoryjnych (ustawowych), które mają zapewnić prawidłowe relacje wewnątrzzakładowe.

Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności:

 • organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej;
 • systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy;
 • porę nocną;
 • termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia;
 • wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom;
 • rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego;
 • wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe;
 • obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą;
 • przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Regulamin pracy powinien zawierać informacje o karach stosowanych zgodnie z przepisu art. 108 Kodeksu pracy z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy w regulaminie powinny również się znaleźć następujące kwestie o ile pracodawca zamierza je wdrożyć/wprowadzić do zakładu pracy, tj.:

 • wprowadzenie kontroli trzeźwości, grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości i sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czas i częstotliwość jej przeprowadzania [por. art. 21(1c) § 10 Kodeksu pracy];
 • cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu [por. art. 22(2) § 6 Kodeksu pracy];
 • terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym u danego pracodawcy sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy [por. art. 29 § 3 ust.1 lit. m Kodeksu pracy];
 • wykonywanie pracy zdalnej [por. art. 67(20) Kodeksu pracy];
 • forma wypłaty wynagrodzenia [por. art. 86 Kodeksu pracy];
 • czas odbywania i pokrywanie przez pracodawcę kosztów obowiązkowych szkoleń pracowników [art. 94(13) Kodeksu pracy].

Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

A jeśli chcesz przeczytać więcej na temat regulaminu wypłaty wynagrodzeń, to przejdź tutaj.

Wzór regulaminu pracy do pobrania

Darmowy wzór regulaminu pracy możesz pobrać tutaj.

Regulamin pracy – podsumowanie

Regulamin pracy jako zbiór zasad i praw obowiązujących w danych zakładzie pracy powinien przede wszystkim określać:

 • Postanowienia ogólne;
 • Obowiązki pracodawcy;
 • Obowiązki pracowników;
 • Organizację procesu pracy;
 • Wynagrodzenie za pracę;
 • Czas pracy;
 • Urlopy i zwolnienia od pracy;
 • Bezpieczeństwo i higienę pracy;
 • Informacje o karach porządkowych;
 • Postanowienia końcowe.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie