Powrót

Różne rodzaje działalności gospodarczej – jakie formy opodatkowania można wybrać?

jaka forma opodatkowania w różnych rodzajach działalności

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie jesteś wspólnikiem spółki cywilnej, czy też spółki osobowej? A może jesteś udziałowcem spółki z o.o. albo akcjonariuszem spółki akcyjnej? Wszystkie powyższe konfiguracje są dozwolone tylko w jaki sposób można opodatkować dochody?

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Zaletą gospodarki wolnorynkowej jest możliwość wchodzenia w różnego rodzaju przedsięwzięcia biznesowe. Można być właścicielem, wspólnikiem, udziałowcem tylko przepisy prawa podatkowego nie zawsze dają taką swobodę i dowolność przy rozliczaniu dochodów z różnych źródeł.

Jest kilka form opodatkowania, ale nie każda z nich może być stosowana przy danym rodzaju działalności.

Rodzaje spółek osobowych i spółka cywilna

Na potrzeby omówienia przedmiotowej problematyki przyjęto, że wspólnikami spółek osobowych są osoby fizyczne.

Spółki osobowe to:

  • spółka jawna,
  • spółka partnerska,
  • spółka komandytowa.

Spółka cywilna funkcjonuje w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego natomiast spółki osobowe w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Dochody osób będących wspólnikami spółek opodatkowane są tak samo jak osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że w takich sytuacjach podatnikiem podatku dochodowego są wspólnicy spółek osobowych, a nie spółka.

Jednoosobowa działalność gospodarcza formy opodatkowania

Dla podatników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwoliła na wybór różnych form opodatkowania dochodów:

Spółki osobowe i spółka cywilna a formy opodatkowania

Formy opodatkowania /typy spółek Na zasadach ogólnych według skali podatkowej Na zasadach ogólnych podatkiem liniowym Zryczałtowanym podatkiem dochodowym Kartą podatkową
Spółka cywilna TAK TAK TAK TAK
Spółka jawna TAK TAK TAK NIE
Spółka partnerska lub komandytowa TAK TAK NIE NIE

Formy opodatkowania dochodów wspólników spółek

W przypadku spółek osobowych i spółek cywilnych istnieją pewne ograniczenia przy wyborze formy opodatkowania dochodów wspólników. Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej jest wiążący dla wszystkich wspólników. Natomiast jeżeli część wspólników podejmie decyzję o opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej, a część podatkiem liniowym to taka formuła jest dozwolona.

Generalną zasadą dla opodatkowania dochodów spółek osobowych i cywilnych jest opodatkowanie według jednej ustawy.

Wspólnicy spółek osobowych i spółek cywilnych, którzy niezależnie od spółki prowadzą indywidualną działalność gospodarczą mogą opodatkować dochody z jednego źródła podatkiem według skali podatkowej lub liniowym a z drugiego źródła ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Niedopuszczalne jest opodatkowanie dochodów z jednej działalności podatkiem według skali podatkowej a z drugiej podatkiem liniowym.

Dopuszczalne formy łączenia form opodatkowania z różnych rodzajów działalności gospodarczej – jednoosobowej i spółki osobowej i cywilnej:

  • zryczałtowany podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy,
  • zryczałtowany podatek dochodowy i podatek według skali podatkowej,
  • zryczałtowany podatek dochodowy i podatek liniowy,
  • podatek liniowy i podatek liniowy,
  • podatek według skali podatkowej i podatek według skali podatkowej.

Zeznania roczne przy różnych rodzajach działalności gospodarczej

Jeżeli dochody z różnych rodzajów działalności będą opodatkowane różnymi formami trzeba pamiętać, że w takiej sytuacji należy je właściwie wykazać w składanych zeznaniach rocznych.

Dla przykładu:

Jeżeli została wybrana metoda:

  • zryczałtowany podatek dochodowy i podatek według skali podatkowej należy złożyć dwa odrębne zeznania – PIT-28 i PIT-36,
  • zryczałtowany podatek dochodowy i podatek liniowy – PIT-28 i PIT-36L.

W każdym zeznaniu należy wykazać sumy uzyskanych przychodów i kosztów z różnych rodzajów działalności jeżeli są opodatkowane w takiej samej formie.

Udziały lub akcje w spółkach kapitałowych

Fakt posiadania udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych nie ma żadnego przełożenia na formy opodatkowania dochodów czy to z jednoosobowej działalności czy ze spółek. Brak tego typu zależności wynika z przyczyny odmiennej od omawianych powyżej form opodatkowania wypłacanych zysków w postaci dywidendy. Płatnikami podatku od dywidendy są spółki lub domy maklerskie. Na nich ciąży obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego w zryczałtowanej formie 19%. Przychody z kapitałów pieniężnych nie są wykazywane w zeznaniu rocznym.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość