Sankcje za odliczenie podatku VAT w złym okresie rozliczeniowym

Dodatkowe zobowiązanie w VAT zwane sankcją zostało ponownie wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku. Artykuł 112b i 112c omawia przypadki, w których dochodzi do wymierzenia dodatkowego zobowiązania w VAT. Wysokość sankcji może wynosić: 30%, 20% – po zmianie przepisów od września 2019 r. 15% i 100%. Aby się nie narażać na dodatkowe obciążenia fiskalne warto wiedzieć co kwestionują organy podatkowe.

W jakich sytuacjach przedsiębiorca może być ukaranym?

W ustawie opisane są przypadki, w których może dojść do wymierzenia dodatkowego zobowiązania podatkowego:

  • zaniżenie kwoty podatku należnego,
  • zawyżenie kwoty podatku naliczonego,
  • zawyżenie kwoty zwrotu lub kwoty do przeniesienia na kolejne okresy rozliczeniowe,
  • niezłożenie deklaracji VAT i brak zapłaty zobowiązania podatkowego.

To są przypadki, w których dojdzie do wymierzenia dodatkowej sankcji w wysokości 30% lub 15% w zależności od tego czy podatnik złoży korektę deklaracji VAT po zakończeniu kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej czy też nie. Jeśli złoży i ureguluje zobowiązanie podatkowe najpóźniej w dniu złożenia korekty sankcja wyniesie 15%.

Kara w wysokości 100% dodatkowego zobowiązania wystąpi w sytuacji, gdy dojdzie do oszustwa podatkowego. Jeżeli faktury są wystawione przez podmiot nieistniejący, stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane, potwierdzają kwoty i czynności niedokonane, wówczas przedsiębiorca będzie miał wymierzoną sankcję w wysokości 100% kwoty podatku naliczonego w tych fakturach.

W jakich sytuacjach przedsiębiorca nie może być ukarany?

Zgodnie z przepisami sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego nie stosuje się w następujących sytuacjach:

  • przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub celno-skarbowej podatnik złoży korektę deklaracji i ureguluje podatek z niej wynikający wraz z odsetkami za zwłokę,
  • jeżeli w złożonej deklaracji zostały popełnione błędy rachunkowe lub oczywiste omyłki,
  • rozliczenie w niewłaściwym okresie rozliczeniowym podatku należnego lub podatku naliczonego – ujęcie podatku w poprzednich lub następnych okresach rozliczeniowych, jeżeli nastąpi to przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej,
  • jeżeli za ten sam czyn podatnik ponosi odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Coraz częściej zaczyna dochodzić do nadinterpretacji przepisów przez organy skarbowe o czym świadczą wydawane wyroki sądowe. Najwięcej kontrowersji wzbudza rozliczenie podatku w niewłaściwym okresie rozliczeniowym.

▲ wróć na początek

Stanowisko sądów w tej sprawie

Często w praktyce sądów administracyjnych dochodzi do wydawania wyroków sądowych sprzecznych ze sobą co do istoty rozstrzyganych zagadnień. Tak też jest w sytuacji oceny rozliczenia podatku VAT w błędnym okresie rozliczeniowym. Zapadają wyroki niekorzystne z punktu widzenia podatnika, ale w ostatnim czasie pojawiło się również korzystne rozstrzygnięcie. W wyroku I SA/Bd 758/18 z 21.11.2018 r. sąd wydał wyrok korzystny dla organu podatkowego, uznał że sankcja jest zasadna. Odmienne stanowisko zajął sąd WSA w Warszawie w wyroku z dnia 15.04.2019 r. sygn. akt III SA/Wa 2497/18.

W uzasadnieniu tego wyroku czytamy m.in.:

“(…)W ocenie Sądu dokonana przez organ wykładnia art. 112b ust. 3 pkt 2 lit. b) u.p.t.u. bezpodstawnie, wbrew literalnej treści przepisu, uzależnia jego zastosowanie od obowiązku złożenia deklaracji korygującej wykazującej prawidłową kwotę zobowiązania podatkowego, zwrotu różnicy podatku lub podatku naliczonego przed dniem wszczęcia kontroli.(…)”

W ocenie ekspertów podatkowych w obecnym stanie nie pozostaje nic innego jak czekać na rozstrzygnięcie NSA. Pozostaje mieć nadzieję, że stanowisko NSA będzie korzystne dla podatników.

Dodatkowe zobowiązanie w VAT z założenia jest karą za obejście przepisów podatkowych. Stosowanie sankcji w sytuacjach, gdy nie doszło do uszczuplenia należności we wpłatach do budżetu państwa, wydaje się być niezasadne.

▲ wróć na początek

Nowe sankcje za nierzetelne rozliczanie podatku VAT – przeczytaj.

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań