Blog ifirma.pl

Składka zdrowotna w podatku dochodowym a różne formy opodatkowania – omówienie na przykładach

|
Wybrałeś ryczałt lub kartę podatkową? Sprawdź, w jaki sposób ujmować zapłaconą składkę zdrowotna za 2022 rok.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Zobacz nasz film o składce zdrowotnej w kosztach prowadzenia działalności

 

Rozliczanie składki zdrowotnej przez przedsiębiorców począwszy od 2022 roku zmieniło się diametralnie, nie ma chyba przedsiębiorcy, który by o tym nie wiedział. Jednak zasada ujmowania zapłaconej składki zdrowotnej w podatku dochodowym może być nie do końca znana i rozumiana. Dlatego też w dzisiejszej publikacji przyjrzymy się temu zagadnieniu.

Składka zdrowotna na ryczałcie i karcie podatkowej w 2022 roku

Na temat wysokości stawki zdrowotnej na ryczałcie i karcie podatkowej pisaliśmy już niejednokrotnie, jednak nie zaszkodzi przypomnieć jeszcze raz. Otóż jeżeli chodzi o składki zdrowotne na ryczałcie, to ich wysokość zależy od kwoty przychodu osiągniętego w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym i w 2022 roku kształtuje się następująco:

Składka zdrowotna na ryczałcie w 2022 roku
Limity przychodów
Do 60.000 zł
Od 60.000 zł do 300.000 zł
Powyżej 300.000 zł
Wysokość składki zdrowotnej w 2022 roku
335,94 zł
559,89 zł
1.007,81 zł
 

Dla przypomnienia podajemy również wysokość składki zdrowotnej na karcie podatkowej:

 
Składka zdrowotna na karcie podatkowej
W 2022 roku
W 2023 roku
270,90 zł
314,10 zł do 30.06.2023 r.
324 zł od 01.07.2023 r.

Poniżej omówimy zasady ujmowania składki zdrowotnej w rozliczeniach ryczałtowca i kartowicza w 2022 roku.

Ujmowanie składki zdrowotnej u ryczałtowca

W przypadku przedsiębiorców, którzy wybrali ryczałt ewidencjonowany znana jest wysokość składki zdrowotnej jaką trzeba zapłacić. Od momentu wprowadzenia ustawy o Polskim Ładzie mówiono, że od 2022 roku nie można odliczyć składki zdrowotnej ani od przychodów ani od podatku. Zasada ta znacząco podwyższyła obciążenia podatkowo/składkowe przedsiębiorców. Jednak w kolejnej modyfikacji ustawy zostały wprowadzone przepisy zmieniające.

Zobaczmy na przykładach, jak takie rozliczenia powinny wyglądać.

Przykład 1

Pan Lucjan wybrał ryczałt ewidencjonowany w prowadzonej działalności gospodarczej. Działalność prowadzi już od 2015 roku, a więc mógł wybrać opłacanie składki zdrowotnej na podstawie osiągniętych przychodów w poprzednim roku podatkowym, które wynosiły 400.000 zł. W tym przypadku jego miesięczna składka zdrowotna wynosi 1.007,81 zł. Za miesiąc listopad 2022 r. osiągnął przychód, po pomniejszeniu o zapłacone składki społeczne, w wysokości 50.000 zł, który jest opodatkowany stawką ryczałtu 8,5%. Pan Lucjan opłaca składkę zdrowotną na bieżąco i w pełnej wysokości, dlatego za listopad będzie mógł pomniejszyć przychód o kwotę 503,91 zł (1.007,81 zł x 50%). Podstawa opodatkowania ryczałtem wyniesie 49.496,09 zł.

Obliczenie podatku do zapłaty za listopad 2022 r.
Przychody
Składka zdrowotna do odliczenia
Podstawa do obliczenia ryczałtu
Podatek do zapłaty
50.000 zł
503,91 zł
49.496,09 zł
4.207 zł
Przykład 2

Pan Mikołaj w prowadzonej działalności gospodarczej opłaca ryczałt według stawki: 3%, 5,5% i 8,5%. W miesiącu lipcu 2022 r. osiągnął przychód w wysokości 60.000 zł, w tym 30.000 zł według stawki 3%, 20.000 zł według stawki 5,5% i 10.000 zł według stawki 8,5%:

Udział procentowy przychodów opodatkowanych różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów 60.000 zł
50%
(30.000:60.000)x100
33,33%
(20.000:60.000)x100
16,67%
(10.000:60.000)x100
 

Pan Mikołaj zapłacił składkę zdrowotną w wysokości 1.007,81 zł. W jego przypadku będzie możliwe odliczenie 50% zapłaconej składki zdrowotnej, czyli 503,91 zł, ale proporcjonalnie i takie odliczenie będzie wyglądało następująco:

Kwota przychodów według poszczególnych stawek ryczałtu
30.000 zł (50%)
stawka 3%
20.000 zł (33,33%)
stawka 5,5%
10.000 zł (16,67%)
stawka 8,5%
Składka zdrowotna do odliczenia
251,96 zł
167,95 zł
84 zł
Podstawa do obliczenia ryczałtu
29.748,04 zł
19.832,05 zł
9.916,00 zł
Podatek do zapłaty
892 zł
1.091 zł
843 zł
 

Jak widać odliczenie składki zdrowotnej od przychodów przy różnych stawkach ryczałtu jest nieco bardziej złożone, ale tak należy to robić.

Co z nieodliczoną składka zdrowotną na ryczałcie?

Przedsiębiorca opłacający ryczałt ma prawo do odliczenia 50% zapłaconej składki zdrowotnej za siebie i za osobę współpracującą. Może się tak zdarzyć, że nie odliczy tej składki od przychodów w ryczałcie. Powstaje więc pytanie, czy taka nieodliczona składka zdrowotna przepada? Otóż nie, jeżeli przedsiębiorca będzie składał poza PIT-28 jeszcze jakieś inne zeznanie roczne, np. PIT-36 lub PIT-37 i będzie korzystał z odliczenia ulgi na dzieci. W przypadku jeżeli w tym dodatkowym zeznaniu zabrakłoby podatku do odliczenia pełnej kwoty ulgi, można otrzymać tzw. dodatkowy zwrot ulgi, który jest limitowany i nie może przekroczyć sumy kwot składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Po zmianie ustawy o Polskim Ładzie został zmodyfikowany przepis, który to reguluje (art. 27f ust. 9 pkt 2 ustawy o PIT).

Przykład 3

Pan Antoni zapłacił w 2022 roku 6.000 zł składki zdrowotnej, a więc może odliczyć od przychodów 3.000 zł. W składanym zeznaniu rocznym PIT-28 odliczył od przychodów 2.000 zł a 1.000 zł nie zostały odliczone. Jednak za ten rok otrzymał jeszcze wypłatę za umowę zlecenia, którą rozliczy w PIT-37. Przysługuje mu ulga na dziecko w kwocie 3.000 zł, a kwota podatku od umowy zlecenie wyniosła 1.000 zł, a to nie pozwala na odliczenie całej ulgi. W takim przypadku pan Antoni będzie mógł skorzystać z tzw. dodatkowego zwrotu ulgi w kwocie 1.000 zł składki zdrowotnej nieodliczonej w PIT-28 i otrzyma zwrot w kwocie 2.000 zł, pozostały 1.000 zł z rozliczenia ulgi przepadnie (3.000 zł – 2.000 zł).

Kiedy stracimy prawo do odliczenia składki zdrowotnej?

Zmiana ustawy o Polskim Ładzie od 1 lipca 2022 r. wprowadziły m.in. możliwość zrezygnowania z rozliczania na ryczałcie na rzecz wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Zgłoszenia można dokonać na dwa sposoby:

 1. W terminie do 22 sierpnia 2022 r. – w formie oświadczenia do naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z ryczałtu począwszy od 1 lipca 2022 r. do 31.12.2022 r.
 2. W terminie do złożenia zeznania rocznego PIT-36 za 2022 rok tj. 30.04.2023 r., w 2023 roku termin ten przechodzi na 2 maja 2023 r. W tym przypadku przedsiębiorca nie składa już PIT-28 za 2022 rok, tylko złożenie PIT-36 będzie stanowiło podstawę do opodatkowania dochodów za 2022 rok według skali podatkowej, nie potrzebne będzie składanie dodatkowego oswiadczenia.

Prawo do odliczenia składki zdrowotnej przy zmianie formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne
Prawo do odliczenia 50% zapłaconej składki zdrowotnej do 30 czerwca 2022 r.
– jeżeli zmiana formy opodatkowania nastąpi od 01.07. do 31.12.2022 r.
Brak prawa do odliczenia 50% zapłaconej składki zdrowotnej w 2022 roku
– jeżeli zmiana formy opodatkowania nastąpi po zakończeniu 2022 roku

Ujmowanie składki zdrowotnej w przypadku karty podatkowej

Przedsiębiorcy, którzy mogą jeszcze korzystać z karty podatkowej po zmianie zasad rozliczania składki zdrowotnej od 2022 roku opłacają tę składkę w wysokości 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana ustawy o Polskim Ładzie zezwala kartowiczom odliczyć 19% zapłaconej składki zdrowotnej w 2022 roku. Oznacza to, że kwota podatku wynikająca z decyzji naczelnika urzędu skarbowego może zostać pomniejszona o 51,47 zł miesięcznie (270,90 zł x 19%).

Przykład 4

Pani Lucyna rozlicza się na karcie podatkowej i ma ustaloną w decyzji naczelnika urzędu skarbowego wysokość podatku do zapłaty za poszczególne miesiące w kwocie 150 zł. Jeżeli pani Lucyna będzie płaciła składkę zdrowotną, to ma prawo pomniejszyć podatek do zapłaty o 51,47 zł, czyli zamiast 150 zł zapłaci 98,53 zł (150 zł – 51,47 zł).

Podsumowanie

Jak zostało to opisane w publikacji przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem lub w dalszym ciągu mogą jeszcze być na karcie podatkowej mają możliwość odliczenia w pewnym zakresie zapłaconej składki zdrowotnej. W przypadku ryczałtu dotyczy to 50% zapłaconej składki zdrowotnej, która to kwota może być odliczona od przychodów osiągniętych w działalności gospodarczej. Dodatkowo w przypadku różnych stawek ryczałtu trzeba pamiętać o proporcjonalnym odliczaniu. W przypadku karty podatkowej jest to 19% zapłaconej składki zdrowotnej, ale tutaj jest już możliwość odliczenia od podatku. Na przykładach zostało pokazane w jaki sposób należy dokonywać tych odliczeń. Ryczałtowcy, którzy noszą się z zamiarem zmiany formy opodatkowania lub tacy, którzy już to zrobili powinni także pamiętać o specyfice rozliczania za 2022 rok w ich przypadku.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie