Symbol PKWiU na fakturze – czy jest konieczny?

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, w skrócie PKWiU, jest pierwszą polską klasyfikacją produktów obejmującą wszelkie będące w obrocie produkty i usługi. Jest to klasyfikacją siedmiopoziomowa. Opracowana została głównie na potrzeby statystyki, stosowana była w ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, jak również w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Do czego służy  klasyfikacja statystyczna PKWiU?

PKWiU jest to klasyfikacja statystyczna towarów i usług, która służy m. in. do:
  • prawidłowego wystawiania faktur VAT
  • ustalania prawidłowej stawki VAT i zwolnień z podatku (jeżeli ustawa o VAT powołuje się na klasyfikację)
  • stosowania zwolnień z kasy fiskalnej
  • ustalania zwrotu podatku VAT za materiały budowlane w budownictwie mieszkaniowym
  • do celów statystycznych w różnych dziedzinach gospodarki
Do roku 2008 obowiązywała klasyfikacja PKWiU 2004, która wymagała od podatnika zastosowanie właściwych stawek VAT oraz symbolu PKWiU na fakturach.

Klasyfikacja PKWiU 2008

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje klasyfikacja PKWiU 2008, została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Określenie właściwej stawki VAT obejmowało dostosowanie właściwego PKWiU i zastosowanie na fakturze, choć w węższym zakresie (w usługach zwolnionych z VAT zrezygnowano z posługiwania się klasyfikacją PKWiU)

Symbol PKWiU na fakturze

Od roku 2013 podatnik nie jest obowiązany do podawania numeru PKWiU na fakturach przy czynnościach z obniżoną stawką VAT, oraz przy czynnościach zwolnionych. godnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dnia 3.12.2013 w sprawie wystawiania faktur, podatnik który dokumentuje: dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, bądź
  • dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1, ma obowiązek wskazania na fakturach:
  • przepisu ustawy lub aktu wydanego na podstawie ustawy, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
  • przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług,
  • lub innej podstawy prawnej wskazującej na to, że przy dostawie towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.
PKWiU oprócz ustalania nomenklatury poszczególnych usług i wyrobów, służy do kontrolowania zbytu, produkcji oraz całego obrotu towarowego na polskim rynku. Struktura klasyfikacji PKWiU jest integralnie związana z wieloma międzynarodowymi klasyfikacjami, która opiera się o standardy NACE – Klasyfikacji Działalności Unii Europejskiej.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI