Symbol PKWiU na fakturze – czy jest konieczny?

 

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, w skrócie PKWiU, jest pierwszą polską klasyfikacją produktów obejmującą wszelkie będące w obrocie produkty i usługi. Jest to klasyfikacją siedmiopoziomowa. Opracowana została głównie na potrzeby statystyki, stosowana była w ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, jak również w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

 

 

PKWiU jest to klasyfikacja statystyczna towarów i usług, która służy m. in. do:

– prawidłowego wystawiania faktur VAT,

– ustalania prawidłowej stawki VAT i zwolnień z podatku (jeżeli ustawa o VAT powołuje się na klasyfikację),

– stosowania zwolnień z kasy fiskalnej,

– ustalania zwrotu podatku VAT za materiały budowlane w budownictwie mieszkaniowym,

– do celów statystycznych w różnych dziedzinach gospodarki.

 

Do roku 2008 obowiązywała klasyfikacja PKWiU 2004, która wymagała od podatnika zastosowanie właściwych stawek VAT oraz symbolu PKWiU na fakturach.

 

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje klasyfikacja PKWiU 2008, została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Określenie właściwej stawki VAT obejmowało dostosowanie właściwego PKWiU i zastosowanie na fakturze, choć w węższym zakresie (w usługach zwolnionych z VAT zrezygnowano z posługiwania się klasyfikacją PKWiU).

 

Od roku 2013 podatnik nie jest obowiązany do podawania numeru PKWiU na fakturach przy czynnościach z obniżoną stawką VAT, oraz przy czynnościach zwolnionych.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dnia 3.12.2013 w sprawie wystawiania faktur, podatnik który dokumentuje:

– dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, bądź

– dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1,

 

ma obowiązek wskazania na fakturach:

– przepisu ustawy lub aktu wydanego na podstawie ustawy, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku,

– przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług,

– lub innej podstawy prawnej wskazującej na to, że przy dostawie towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

 

 

PKWiU oprócz ustalania nomenklatury poszczególnych usług i wyrobów, służy do kontrolowania zbytu, produkcji oraz całego obrotu towarowego na polskim rynku.

Struktura klasyfikacji PKWiU jest integralnie związana z wieloma międzynarodowymi klasyfikacjami, która opiera się o standardy NACE – Klasyfikacji Działalności Unii Europejskiej.

 

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK