Transakcje Google i Facebook w IFT-2/2R

Korzystając z usług reklamowych od Facebooka lub Google powinniśmy pamiętać o dodatkowym obowiązku sprawozdawczym, jakim jest złożenie rocznej informacji IFT-2/2R. Jest to istotne, ponieważ formularz składamy nawet wtedy, gdy fizycznie nie wpłacaliśmy podatku, korzystając ze zwolnienia od podatku u źródła. Zobacz na konkretnym przykładzie jak wypełnić taki formularz.

IFT-2/2R – informacja o wartości przychodu

Informacja IFT-2/2R służy przede wszystkim do ustalenia wartości przychodu, jaki uzyskały takie podmioty jak Facebook czy Google w danym roku podatkowym. Tym samym w formularzu wykazujemy wszystkie należności, które przekazaliśmy danemu kontrahentowi, niezależenie od tego, czy podlegały one opodatkowaniu, czy też korzystały ze zwolnienia. Warto zwrócić uwagę, że w informacji wskazujemy kwoty rzeczywiście otrzymane przez kontrahenta w danym roku podatkowym. Jest to o tyle istotne, że suma ta nie zawsze będzie zgodna z sumą zafakturowanych przychodów. Różnica może wynikać z:
  • dłuższych terminów płatności – jeśli faktura została wystawiona w grudniu 2017 r., ale opłacona przez nas dopiero w styczniu 2018 r., to taką kwotę wykażemy dopiero w informacji za 2018 r.
  • różnic kursowych – gdyby przedsiębiorca otrzymał fakturę w walucie obcej, do informacji IFT-2/2R przyjmuje kwotę przeliczoną na złotówki po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wypłaty należności (najczęściej – dzień dokonania przelewu).
Podatek u źródła oraz wypełnienie deklaracji ITF-2/2R – więcej przeczytasz tutaj.

IFT-2/2R – formularz na przykładzie

Przedsiębiorca Jan Kwiatkowski w 2017 r. korzystał z usług reklamowych za pośrednictwem Facebooka. Otrzymał trzy faktury:
  • w lutym 2017 r. na kwotę 750 euro, którą opłacił i przeliczył wg średniego kursu NBP (kurs: 4,0) w marcu 2017 r. – kwota w walucie polskiej wyniosła 3000 zł
  • w październiku 2017 r. na kwotę 1000 euro, którą opłacił i przeliczył wg średniego kursu NBP (kurs: 5,0) w listopadzie 2017 r. – kwota w walucie polskiej wyniosła 5000 zł
  • w grudniu 2017 r., na kwotę 300 euro, którą opłacił i przeliczył wg średniego kursu NBP (kurs: 4,5) w styczniu 2018 r., kwota w walucie polskiej 1350 zł.
W związku z powyższym w 2017 r. przedsiębiorca przekazał do Facebooka za usługi reklamowe 8000 zł (w kwotach 3000 zł oraz 5000 zł); pozostałe 1350 zł zostało przekazane w 2018 r. Pan Kwiatkowski posiada certyfikat rezydencji Facebooka za 2017 r.
Wypełniając IFT-2R za 2017 r.
Jan Kwiatkowski wypełni dane wstępne – NIP swojej firmy oraz okres, którego druk dotyczy: 1 1 Następnie przechodzi do wypełnienia poszczególnych części: A. Miejsce i cel składania deklaracji:   2 Uwaga! Właściwym urzędem skarbowym będzie odpowiedni wojewódzki urząd skarbowy.   B. Dane swojej firmy jako płatnika podatku: 3   C. Dane Facebook – firmy otrzymującej należność: 4 Uwaga! Co do zasady zgodnie z opinią organów skarbowych wszystkie dane kontrahenta powinny być wypełnione. Przedsiębiorcy nie zawsze mają możliwość uzyskania takich danych – np. daty rozpoczęcia działalności kontrahenta, zatem deklaracja wypełniana jest częściowo. W praktyce warto zatem skontaktować się z urzędem bądź złożyć informację z wyjaśnieniem przyczyny braku określonych danych.   D. Informacja o wysokości przekazanej należności w złotówkach – w tym przypadku w części zwolnionej z opodatkowania: 5 H. Podpis i data sporządzenia dokumentu: 6 e1532670698397 Uwaga! Jeśli IFT-2R składamy w formie papierowej, należy złożyć także czytelny podpis lub podpis i pieczęć w części H. Warto pamiętać, że obowiązkowa jest jedynie informacja roczna (IFT-2R). W trakcie roku formularz (IFT-2) składamy wyłącznie na wniosek kontrahenta – wtedy też konieczne byłoby uzupełnienie pominiętych w tym przypadku dat w części G druku. Podobnie, gdyby formularz składał podmiot, którego rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym (np. spółka z o. o.) konieczne mogłoby się okazać wypełnienie części F, dotyczącej roku podatkowego.  
Facebook i Google a zwolnienie z podatku u źródła – sprawdź, jakie są warunki!
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI