Transakcje WDT a brak dokumentów wywozu towarów – sposób rozliczenia w JPK_V7

WDT a JPK_V7

Dokonujesz transakcji WDT? Sprawdź, jak należy postąpić jeżeli nie posiadasz dokumentów wywozu towarów do terminu złożenia JPK_V7.

Transakcje zagraniczne pomiędzy przedsiębiorcami z różnych krajów Unii Europejskiej są na porządku dziennym. Większość przedsiębiorców chce i wychodzi ze swoimi towarami poza granice kraju. Jest to niewątpliwie dobry kierunek, jednak w takich przypadkach trzeba jeszcze pamiętać o nieco innych zasadach rozliczania, szczególnie na gruncie ustawy o podatku VAT. W dzisiejszej publikacji opiszemy zagadnienie związane z rozliczeniem transakcji Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WDT) w JPK_V7 w przypadku braku dokumentów wywozowych.

Jak należy dokumentować transakcję WDT?

Transakcje WDT należy rozumieć, jako sprzedaż towarów w ramach Unii Europejskiej pomiędzy przedsiębiorcami z różnych krajów UE. Żeby można było uznać transakcję za WDT musi być spełnionych szereg warunków:

  • Sprzedawca i nabywca muszą być czynnymi podatnikami VAT, zarejestrowanymi do VAT UE.
  • Sprzedawca musi posiadać dowody potwierdzające wywóz towarów poza terytorium Polski, żeby mógł zastosować 0% stawkę podatku VAT.

Brak dokumentów wywozu towarów przy transakcji WDT – sposób rozliczenia w JPK_V7

Dowody potwierdzające wywóz towarów powinny się znaleźć w posiadaniu przedsiębiorcy przed upływem terminu do złożenia JPK_V7 za dany okres rozliczeniowy. Z posiadanych dokumentów musi w sposób jednoznaczny wynikać, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, to przedsiębiorca nie może rozliczyć transakcji WDT za dany okres rozliczeniowy.

Przykład 1

Pan Daniel jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym do VAT UE, VAT rozlicza w miesięcznych okresach rozliczeniowych. W miesiącu czerwcu 2022 roku dokonał dostawy towarów do kontrahenta w Niemczech w ramach WDT. Do 25 lipca 2022 roku nie otrzymał dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy, a więc nie wykaże WDT za czerwiec w JPK_V7. Dokumenty potwierdzające wywóz towarów dotarły do przedsiębiorcy 30 lipca 2022 r. w związku z tym wykaże transakcję WDT ze stawką 0% w rozliczeniu za miesiąc czerwiec 2022 r. poprzez korektę JPK_V7.

Jeżeli dokumenty wywozowe nie znajdą się u przedsiębiorcy za ten kolejny po następnym okresie rozliczeniowym, to wówczas transakcja WDT musi być wykazana w JPK_V7 w tym okresie ze stawką krajową. Rozliczenie będzie w takim przypadku wyglądało, tak jak zostało to opisane w przykładzie 2.

Przykład 2

Pan Adam dokonał sprzedaży w ramach transakcji WDT do kontrahenta z Czech w miesiącu maju 2022 r., podatek VAT rozlicza miesięcznie. Nie uzyskał dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do 25.06.2022 r. i niestety nie dysponował takim potwierdzeniem także do 25.08.2022 r. W takim przypadku pan Adam będzie zobowiązany wykazać w JPK_V7 za miesiąc lipiec 2022 r. dostawę ze stawką krajową, np. 23%. Jeżeli dokumenty dotrą do pana Adama 10.09.2022 r., to wówczas dokona korekty informacji podsumowującej VAT-UE, a także JPK_V7 za miesiąc maj 2022 r., w którym wykaże transakcję WDT ze stawką 0%. Trzeba będzie zrobić również korektę JPK_V7 za lipiec 2022 r., gdzie ta sprzedaż została wykazana ze stawką krajową, zmniejszy się podatek VAT należny od sprzedaży. Poniżej prezentujemy opisany sposób rozliczenia w zestawieniu tabelarycznym:

Data otrzymania dokumentów potwierdzających wywóz towarów Okres wykazania transakcji WDT w JPK_V7 i VAT-UE
Do 25.06.2022 r Za maj 2022 r. ze stawką 0%
Do 25.07.2022 r. Za maj 2022 r. ze stawką 0% poprzez korektę JPK_V7 i VAT-UE
Do 25.08.2022 r. Za maj 2022 r. ze stawką 0% poprzez korektę JPK_V7 i VAT-UE
Po 25.08.2022 r. Za lipiec 2022 r. ze stawką krajową, np. 23%
Wpływ dokumentów 10.09.2022 r. Za maj 2022 r. ze stawką 0% poprzez korektę JPK_V7 i VAT-UE
Za lipiec 2022 r. korekta JPK_V7, w której będzie pomniejszony podatek VAT należny od sprzedaży
Przykład 3

Pan Andrzej rozlicza podatek VAT kwartalnie. Dokonał sprzedaży towarów do kontrahenta w Niemczech w miesiącu kwietniu 2022 r. Przy rozliczeniach kwartalnych będziemy rozpatrywali następujący scenariusz:

  • dokumenty potwierdzające dostarczenie towarów przedsiębiorca otrzymał do 25 lipca 2022 r. – wykazuje WDT ze stawką 0% w części deklaracyjnej za II kwartał 2022 r. Jeżeli przykładowo dokumenty dotrą 10.06.2022 r., to wówczas należy jeszcze skorygować część ewidencyjną JPK_V7 za miesiąc kwiecień i wykazać WDT ze stawką 0%,
  • dokumenty dotarły do 25.10.2022 r. dokonuje korekty JPK_V7 i VAT-UE za II kwartał 2022 r. i wykazuje ze stawką 0%. W takim przypadku korekta będzie obejmowała część ewidencyjną JPK_V7 za kwiecień 2022 r. i część deklaracyjną za II kwartał 2022 r.,
  • dokumenty nie dotarły do 25.10.2022 r. za III kwartał 2022 r. wykazuje ze stawką krajową, np. 23%.

Przy założeniu, że pan Andrzej znajdzie się w posiadaniu dokumentów 10.11.2022 r. powinien dokonać korekty JPK_V7 i VAT-UE za II kwartał i wykazać 0% stawkę VAT i korekty za III kwartał 2022 r., gdzie zmniejsza podatek VAT należny od sprzedaży.

Podsumowanie

Transakcja sprzedaży w ramach WDT najczęściej nie nastręczają większych problemów z ich rozliczeniem. Pamiętajmy, że stosowanie 0% stawki podatku VAT, a więc stawki obniżonej nakłada na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki. Jednym z nich jest posiadanie dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do kontrahenta w innym niż Polska kraju UE. Brak właściwego udokumentowania pozbawia prawa do zastosowania 0% stawki VAT. W jaki sposób należy postąpić w sytuacji otrzymania takich dokumentów z opóźnieniem zostało to szczegółowo omówione na przykładach w publikacji. Przedsiębiorca dokonujący transakcji WDT powinien odpowiedzialnie podchodzić do tych obowiązków, ponieważ w przeciwnym razie organ podatkowy opodatkuje takie dostawy stawką właściwą dla dostaw krajowych.

Najważniejsze pytania

  1. 🔸Co w przypadku braku dokumentów wywozu towarów przy transakcji WDT?

    Z posiadanych dokumentów musi w sposób jednoznaczny wynikać, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, to przedsiębiorca nie może rozliczyć transakcji WDT za dany okres rozliczeniowy.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość