Blog ifirma.pl

VAT na Węgrzech – kompletny przewodnik. Stawki, progi rejestracyjne

|
|
7 minut czytania
Wysyłasz towary na rzecz klientów z Węgier? Sprawdź, czy powinieneś się rejestrować do węgierskiego systemu VAT i jakie są stawki VAT na Węgrzech.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Na Węgrzech podatek od wartości dodanej (a więc VAT) wprowadzono w 1988 roku. Lokalnie określa się go jako Általános forgalmi adó (w skrócie AFA).

Obecnie obowiązuje ustawa o podatku VAT wprowadzona w 2008 roku. Opiera się o stosowną Dyrektywę Unii Europejskiej. Jej respektowanie dotyczy wszystkich członków UE. Jej obowiązywanie obejmuje przepisy dotyczące węgierskich rejestracji VAT, deklaracji, zgodności, systemu Intrastat oraz list sprzedaży WE.

Zarządzanie systemem VAT leży w gestii węgierskiego Ministerstwa Finansów oraz Państwowego Urzędu Podatkowego. Opierając się o ustawę VAT, wydawany jest Biuletyn Urzędu Skarbowego zawierający informacje odnośnie ogółu spraw związanych z węgierskim podatkiem VAT.

Zagraniczne firmy sprzedające towary lub usługi na terenie Węgier mogą być zmuszone do zarejestrowania się jako płatnik VAT niebędący rezydentem. Warto wymienić kilka sytuacji, w których jest to niezbędne.

Czy powinieneś zarejestrować się w węgierskim VAT?

Węgry wymagają od nierezydentów zarejestrowania się, jeśli wykonują oni którąkolwiek z poniższych czynności:

 • import przez Węgry towarów do pozostałych krajów Europy,
 • sprzedaż lub zakup (zwane inaczej wysyłką oraz nabyciem) zakupów towarów z innego państwa należącego do Unii Europejskiej (w ramach sprzedaży wewnątrzwspólnotowej),
 • dostawy krajowe (w rozumieniu kupna i sprzedaży towarów na Węgrzech),
 • konsygnacyjne magazynowanie towarów na Węgrzech w ramach umów w celu ich sprzedaży lokalnym klientom,
 • sprzedaż internetowa dla lokalnych konsumentów, która podlega miejscowemu progowi sprzedaży na odległość,
 • jeżeli przedsiębiorstwo jest podmiotem, który nie podlega opodatkowaniu VAT, ale otrzymuje usługi na Węgrzech w ramach zasady odwrotnego obciążenia,
 • dostawa towarów na własną rękę.

Na tę chwilę, dzięki wprowadzeniu Pakietu VAT w 2010 roku, jedynie bardzo ograniczone okoliczności sprawiają, że podmioty zagraniczne są objęte obowiązkiem rejestracji VAT na Węgrzech.

Będąc dostawcą usług elektronicznych, nadawczych lub telekomunikacyjnych, należy zauważyć pewną rzecz. Mianowicie – rejestrując się w jednym z krajów UE (w ramach systemu MOSS), złożenie jednej deklaracji obejmuje wszystkie państwa członkowskie (27 państw).

Jakie są węgierskie progi rejestracyjne VAT?

Zagraniczne firmy handlujące na Węgrzech, które zarejestrowały się jako podatnicy VAT/GST w swoim kraju objęte są zerowym progiem rejestracji.

Firmy zarejestrowane w UE, które sprzedają towary węgierskim konsumentom za pośrednictwem Internetu zobowiązane są do przestrzegania progu rejestracji wynoszącego 8 800 000 forintów rocznie.

Jakie informacje są wymagane do uzyskania węgierskiego numeru VAT i rejestracji?

Zagraniczne podmioty gospodarcze nie mogą zarejestrować się wyłącznie w celu odprowadzania podatku VAT. Muszą dokonać rejestracji, aby płacić wszystkie należne podatki. Węgierskie organy podatkowe wymagają wypełnienia odpowiednich formularzy rejestracyjnych i złożenia ich wraz z odpowiednią dokumentacją:

 • kopią certyfikatu VAT (przetłumaczoną na język węgierski), po to by udowodnić, że dana firma jest zarejestrowana w celu płacenia podatku VAT w innym miejscu w obrębie Unii Europejskiej (jeśli dotyczy),
 • statutem spółki,
 • wyciągiem z krajowego rejestru handlowego przedsiębiorstwa (również w języku węgierskim),
 • oryginałem wzoru podpisu przedstawicieli firmy,
 • pełnomocnictwem (jeżeli firma korzysta z usług przedstawiciela fiskalnego).

Jaki jest format węgierskiego numeru VAT?

Rejestracja do węgierskiego VAT musi zakończyć się w ciągu 30 dni. Jeżeli dostarczy się prawidłową dokumentację – może potrwać nawet tylko jeden dzień roboczy.

Po dokonaniu rejestracji firma otrzymuje swój unikalny węgierski numer VAT. Wszystkie państwa członkowskie UE mają z góry ustalony format numeru VAT. Na Węgrzech jest to prefiks HU, po którym następuje 8-cyfrowy numer identyfikacyjny.

Kod kraju: HU

Format: 12345678

Liczba znaków: 8

Węgierskie deklaracje VAT

W przypadku każdej firmy zarejestrowanej w węgierskim urzędzie skarbowym jako nierezydent podatkowy, występuje przymus zgłoszenia transakcji podlegającej opodatkowaniu przez okresowe wypełnianie odpowiednich deklaracji.

Jak często wymagane są węgierskie deklaracje VAT?

Okres kwartalny jest domyślnym czasem na składanie węgierskich deklaracji podatkowych. Wszystkie nowe firmy (od 2015 roku) zobowiązane są do składania deklaracji miesięcznych do ostatniego dnia roku kalendarzowego, który następuje po dacie założenia firmy. To właśnie od tego momentu częstotliwość, z jaką należy składać deklaracje podatkowe, zależy od wysokości kwoty podatku VAT uiszczanego przez przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwa podlegają pod miesięczny okres rozliczeniowy, jeżeli należny podatek (mowa o kwocie netto) przekroczył milion forintów w drugim roku, który poprzedza bieżący rok podatkowy.

Małe firmy, które nie posiadają numeru VAT UE i płacą mniej niż 250 tysięcy forintów podatku VAT rocznie, mogą złożyć roczne deklaracje VAT. Większość węgierskich deklaracji VAT składa się elektronicznie. Jednak zagraniczny biznes może złożyć deklarację w formie papierowej (jeżeli nie posiada numeru VAT UE).

Jaki węgierski VAT może być odliczony?

Poza zadeklarowaniem sprzedaży bądź należnego podatku VAT w węgierskiej deklaracji, przedsiębiorstwa mogą odliczyć należny podatek (naliczony lub zakupiony). Występują pewne wyjątki, a wśród nich:

 • lokale gastronomiczne, usługi cateringowe oraz różne formy rozrywki dla pracowników,
 • opłaty za transport (m.in. taksówkami) oraz parking,
 • koszty eksploatacji samochodów (opłaty za paliwo i inne produkty).

Jakie są ostateczne terminy składania węgierskich deklaracji VAT?

Każda z węgierskich (miesięcznych lub kwartalnych) deklaracji VAT wymagana jest 20 dnia miesiąca, który następuje po zakończeniu danego okresu.

Węgierskie deklaracje roczne powinno się złożyć 25 lutego po zakończeniu danego roku.

Zgodność z węgierskim podatkiem VAT

Uzyskując węgierski numer VAT, należy liczyć się z zasadami zgodności, których należy przestrzegać w zakresie zarówno księgowości, jak i przestrzegania ustalonych stawek VAT. Świadcząc lokalne dostawy na podstawie węgierskiego numeru VAT, firmy są objęte obowiązkiem przestrzegania lokalnych zasad księgowości oraz stawek podatkowych. Obejmuje to: wyszczególnianie na wszelkich fakturach informacji o dostawcach i klientach, a także o kosztach transakcji itp. wystawianie faktur za towary lub usługi w zgodzie z węgierskimi przepisami dotyczącymi czasu ich dostawy, procesy oraz kwestie kontrolne związane z korzystaniem z faktur elektronicznych, prowadzenie księgi, która musi być przechowywana przez okres co najmniej ośmiu lat, postępowanie z notami kredytowymi, korektę deklaracji VAT itp. kursy tłumaczenia faktur w walutach zagranicznych.

Węgierskie wymogi dotyczące faktur

Podstawowe informacje, które muszą zawierać faktury:

 • data wystawienia,
 • unikalny numer, kolejny numer,
 • numer VAT dostawcy,
 • pełne nazwy oraz adresy dostawcy i nabywcy,
 • pełen opis dostarczonych towarów bądź usług,
 • szczegóły dotyczące ilości towarów,
 • data dostawy, jeżeli różni się od daty faktury,
 • podlegającą opodatkowaniu wartość dostawy (netto),
 • informacje o zastosowanej stawce VAT oraz kwocie VAT (w forintach, jeżeli fakturę wystawiono w jakiejkolwiek innej walucie obcej),
 • potwierdzenie zerowej stawki VAT – eksport, obciążenie odwrotne lub dostawę wewnątrzwspólnotową,
 • całkowitą wartość brutto faktury.

Stawki VAT na Węgrzech

Należy bezwzględnie przestrzegać przestrzegania prawidłowych węgierskich stawek VAT we wszelkiej prowadzonej dokumentacji oraz w fakturach. Przedsiębiorstwa ponoszą bowiem bezpośrednią odpowiedzialność za wszystkie popełnione wcześniej błędy. Unia Europejska ma za zadanie określić ramy w stosowaniu stawek VAT. Jednak jej kraje członkowskie mają pełną swobodę w ustalaniu własnych stawek głównych.

 
STAWKA
TYP
RODZAJ TOWARÓW LUB USŁUG
27% standardowa
 • wszystkie pozostałe towary i usługi podlegające opodatkowaniu
18% obniżona
 • niektóre środki spożywcze;
 • niektóre dania na wynos;
 • wstęp na niektóre koncerty na wolnym powietrzu
5% obniżona
 • niektóre środki spożywcze;
 • produkty farmaceutyczne (przeznaczone do użytku przez człowieka);
 • niektóre urządzenia medyczne dla osób niepełnosprawnych (z wyłączeniem naprawy);
 • książki (z wyłączeniem książek elektronicznych);
 • gazety i czasopisma;
 • niektóre mieszkania socjalne;
 • ogrzewanie komunalne;
 • niektóre dostawy nowych budynków;
 • usługi restauracyjne i cateringowe (żywność przygotowywana na miejscu i napoje bezalkoholowe);
 • usługi dostępu do Internetu;
 • niektóre usługi pisarzy i kompozytorów;
 • usługi związane z zakwaterowaniem w hotelach, pensjonatach i domach czynszowych
0% zerowa
 • transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy

Podobne stawki VAT – na 4 poziomach – obowiązują w Grecji. Przeczytaj więcej o systemie VAT w Grecji.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. VAT na Węgrzech - kiedy trzeba się zarejestrować?

   W przypadku każdej firmy zarejestrowanej w węgierskim urzędzie skarbowym jako nierezydent podatkowy, występuje przymus zgłoszenia transakcji podlegającej opodatkowaniu przez okresowe wypełnianie odpowiednich deklaracji.
  2. Jakie są węgierskie progi rejestracyjne VAT?

   Zagraniczne firmy handlujące na Węgrzech, które zarejestrowały się jako podatnicy VAT/GST w swoim kraju objęte są zerowym progiem rejestracji. Firmy zarejestrowane w UE, które sprzedają towary węgierskim konsumentom za pośrednictwem Internetu zobowiązane są do przestrzegania progu rejestracji wynoszącego 8 800 000 forintów rocznie.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie