Wiążąca Informacja Stawkowa – zmiany jeszcze w 2019 roku

Pomysł na wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) był już dyskutowany w 2018 roku. Przepisy miały wejść w życie od początku 2019 roku, później mówiło się o 1 kwietnia 2019 roku. Termin wejścia w życie nowych przepisów był skutecznie przesuwany. Zgodnie z ostatnimi informacjami przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 listopada 2019 roku.

Jak było do tej pory?

Określenie właściwego kodu PKWiU było niejednokrotnie dość kłopotliwe. Symbol PKWiU pozwala ocenić możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku VAT, jest również niezwykle pomocny przy kwalifikowaniu towarów i usług do odwrotnego obciążenia. Dlatego tak ważne jest właściwe jego przyporządkowanie. Jedyną możliwością, na chwilę obecną, jest skierowanie zapytania o wydanie informacji do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Jednak otrzymana informacja nie ma charakteru decyzji w związku z powyższym nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy. Budziło to naturalny sprzeciw i niezadowolenie po stronie podatników.

Co się zmieni?

Ponadto przedsiębiorcy, który wystąpi o wydanie WIS, będzie przysługiwała ochrona na takich samych zasadach jak w przypadku indywidualnych interpretacji podatkowych.

Wniosek będzie podlegał opłacie w wysokości 40 zł. Jeżeli jednak wniosek będzie dotyczył czynności, na którą składa się kilka towarów bądź usług opłata będzie naliczona jako iloczyn kwoty 40 zł i liczby towarów i/lub usług.

Przykład:

Firma budowlana świadczy usługi kompleksowe:

  • 43.99.50.0 “Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych”
  • 43.99.40.0 “Roboty betoniarskie”
  • 43.99.90.0 “Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej niesklasyfikowanych”
▲ wróć na początek

Firma powzięła wątpliwość czy na pewno charakter wykonywanych prac mieści się pod określonymi symbolami PKWiU. Skierowała zapytanie o wydanie WIS.

Opłata od takiego wniosku wyniesie 3 x 40 zł =120 zł

Sposób uiszczenia opłaty za wydanie WIS zostanie określony w rozporządzeniu wykonawczym.

WIS będzie wydawane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Wnioski i decyzje WIS w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej

Decyzja wraz z wnioskiem o jej wydanie, jak również jej zmiana i uchylenie będą publikowane w BIP po usunięciu danych identyfikacyjnych podatnika i innych podmiotów figurujących w decyzji i wniosku.

Zastosowanie się do WIS przez inne podmioty poza Wnioskodawcą będzie możliwe o ile jego towary czy usługi będą zgodne z opisanymi we wniosku WIS. Ochrona wykorzystania WIS przez innego przedsiębiorcę będzie analogiczna jak w przypadku indywidualnej interpretacji podatkowej. Do decyzji WIS mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej takie jak do interpretacji podatkowych.

▲ wróć na początek

Ochrona przedsiębiorcy od kiedy

WIS będzie wiązała organy podatkowe wobec przedsiębiorcy dla towarów lub usług będących przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu 31 marca 2020 roku, a więc od 1 kwietnia 2020 roku. Istnieje możliwość wcześniejszego składania wniosków o wydanie decyzji, ale nie będą one pełniły funkcji ochronnej dla podatnika.

Dowiedz się jak złożyć wniosek WIS.

Najważniejsze pytania

Wiążąca informacja stawkowa – co to takiego?

Cytując art 42a ustawy o VAT:

„Wiążąca informacja stawkowa, zwana dalej „WIS”, jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.”

Co zmieni wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej?

Rozwiąże kłopotliwe kwestie związane z określeniem właściwego kodu PKWiU, którego odpowiednie przyporządkowanie jest ważne. Dotychczas jedyną możliwością było skierowanie zapytania do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Jednak otrzymana informacja nie miała charakteru decyzji. WIS jest decyzją i istnieje możliwość odwołania się od niej. Ponadto przedsiębiorcy, występującemu o wydanie wiążącej informacji stawkowej przysługuje ochrona (taka jak w przypadku indywidualnych interpretacji podatkowych).

Od kiedy WIS zacznie obowiązywać?

Przepisy dotyczące wiążącej informacji stawkowej weszły w życie 1 listopada 2019 roku. WIS będzie wiązała organy podatkowe wobec przedsiębiorcy dla towarów lub usług będących przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu 31 marca 2020 roku, a więc od 1 kwietnia 2020 roku

Jakie organy będą wydawać WIS?

Organem właściwym do wydawania WIS będzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Z kolei do zmiany lub uchylenia WIS upoważniony będzie szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań