Wpłaty na PFRON – jak obliczyć wskaźnik zatrudnienia 6%?

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych pfron

Zatrudniasz pracowników niepełnosprawnych? Sprawdź jak wyliczyć wskaźnik zatrudnienia 6%.

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników muszą pamiętać o obowiązkowych wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jest również możliwość obniżenia takich wpłat pod warunkiem zatrudniania osób niepełnosprawnych. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dokładnie reguluje te zagadnienia. W artykule przyjrzymy się temu bliżej i przedstawimy wzór na wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Orzeczenie o niepełnosprawności

Żeby można było zaliczyć pracownika do osób niepełnosprawnych musi on przedstawić pracodawcy orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności. Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów określonych ustawą:

 • znaczny,
 • umiarkowany,
 • lekki.

Ustalanie zatrudnienia ogółem

Stan zatrudnienia ogółem oblicza się po zakończeniu każdego miesiąca. Liczbę etatów wylicza się jako średnią arytmetyczną z dziennych stanów zatrudnienia, sumując stan zatrudnienia z każdego dnia w przeliczeniu na etaty, a następnie dzieląc przez liczbę dni w miesiącu z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. Stan zatrudnienia wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku stosując zaokrąglenia:

 • w dół, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4,
 • w górę, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do 9.

Do liczby pracowników, w przeliczeniu na etaty wlicza się osoby zatrudnione na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • powołania,
 • wyboru,
 • mianowania,
 • spółdzielczej umowy o pracę.

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych:

 • na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • przebywających na urlopach rodzicielskich,
 • przebywających na urlopach wychowawczych,
 • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
 • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.
Przykład 1:

W miesiącu lipcu stan zatrudnienia ogółem wyglądał następująco:

 • od 1 do 5 lipca zatrudnienie wynosiło 23 etatów,
 • od 6 do 15 lipca zatrudnienie wynosiło 25 etatów,
 • od 16 do 31 lipca zatrudnienie wynosiło 27 etatów.

Wyliczenie stanu zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy:

ZOG = [(5 dni x 23 etaty) + (10 dni x 25 etatów) + (16 dni x 27 etatów)] / 31 dni = 25,71 etatów – płatnik ma obowiązek dokonania wpłat na PFRON za miesiąc lipiec.

Jak wyliczyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

Do wyliczenia stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych potrzebna jest informacja o liczbie zatrudnionych pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. Pracodawca musi dysponować orzeczeniem najpóźniej w dniu podpisania umowy o pracę.

Do wyliczenia wskaźnika osób niepełnosprawnych zalicza się pracowników zatrudnionych na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • powołania,
 • wyboru,
 • mianowania,
 • spółdzielczej umowy o pracę.

Do wyliczenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie bierze się pod uwagę:

 • osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • osób niepełnosprawnych przebywających na urlopie bezpłatnym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – wzór:

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wzór

W = ZON / ZOG

gdzie:

W – oznacza wskaźnik z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,

ZON – stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego – etaty),

ZOG – stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego – etaty).

Przykład 2:

Dane o zatrudnieniu w sierpniu:

 • od 1 do 10 sierpnia zatrudnienie wynosiło 45 etatów,
 • od 11 do 31 sierpnia zatrudnienie wynosiło 42 etaty,
 • od 1 do 31 sierpnia zatrudniono 4 osoby niepełnosprawne.

Wyliczenie wskaźnika w sierpniu:

ZOG = [(10 dni x 45 etatów) + (21 dni x 42 etaty)] / 31 dni = 42,97 etatów

ZON = (31 dni x 4 etaty) / 31 dni = 4 etaty

W = ZON / ZOG = 4 etaty / 42,97 etatów = 0,0931 (9,31%) – nie występuje obowiązek zapłaty na PFRON za sierpień.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Jak obliczyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

  Wzór do obliczenia tego wskaźnika to: W = ZON / ZOG, gdzie W oznacza wskaźnik z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, ZON - stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego - etaty), ZOG - stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego - etaty).

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość