Wpłaty na PFRON – jak obliczyć wskaźnik zatrudnienia 6%?

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników muszą pamiętać o obowiązkowych wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jest również możliwość obniżenia takich wpłat pod warunkiem zatrudniania osób niepełnosprawnych. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dokładnie reguluje te zagadnienia.

Orzeczenie o niepełnosprawności

Żeby można zaliczyć pracownika do osób niepełnosprawnych musi on przedstawić pracodawcy orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności. Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów określonych ustawą:

 • znaczny,
 • umiarkowany,
 • lekki.

Ustalanie zatrudnienia ogółem

Stan zatrudnienia ogółem oblicza się po zakończeniu każdego miesiąca. Liczbę etatów wylicza się jako średnią arytmetyczną z dziennych stanów zatrudnienia, sumując stan zatrudnienia z każdego dnia w przeliczeniu na etaty, a następnie dzieląc przez liczbę dni w miesiącu z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. Stan zatrudnienia wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku stosując zaokrąglenia:

 • w dół, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4,
 • w górę, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do 9.
Do liczby pracowników, w przeliczeniu na etaty wlicza się osoby zatrudnione na podstawie:
 • umowy o pracę,
 • powołania,
 • wyboru,
 • mianowania,
 • spółdzielczej umowy o pracę.
Do liczby pracowników nie wlicza się osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych:
 • na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • przebywających na urlopach rodzicielskich,
 • przebywających na urlopach wychowawczych,
 • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
 • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Przykład 1
W miesiącu lipcu stan zatrudnienia ogółem wyglądał następująco:

 • od 1 do 5 lipca zatrudnienie wynosiło 23 etatów,
 • od 6 do 15 lipca zatrudnienie wynosiło 25 etatów,
 • od 16 do 31 lipca zatrudnienie wynosiło 27 etatów.
Wyliczenie stanu zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy:
ZOG = [(5 dni x 23 etaty) + (10 dni x 25 etatów) + (16 dni x 27 etatów)] / 31 dni = 25,71 etatów – płatnik ma obowiązek dokonania wpłat na PFRON za miesiąc lipiec.

 

Jak wyliczyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

Do wyliczenia stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych potrzebna jest informacja o liczbie zatrudnionych pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. Pracodawca musi dysponować orzeczeniem najpóźniej w dniu podpisania umowy o pracę.

Do wyliczenia wskaźnika osób niepełnosprawnych zalicza się pracowników zatrudnionych na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • powołania,
 • wyboru,
 • mianowania,
 • spółdzielczej umowy o pracę.

Do wyliczenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie bierze się pod uwagę:

 • osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • osób niepełnosprawnych przebywających na urlopie bezpłatnym.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – wzór:

W = ZON / ZOG

gdzie:
W – oznacza wskaźnik z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,
ZON – stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego – etaty),
ZOG – stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego – etaty).

Przykład 2
Dane o zatrudnieniu w sierpniu:

 • od 1 do 10 sierpnia zatrudnienie wynosiło 33 etaty,
 • od 11 do 25 lipca zatrudnienie wynosiło 42 etaty,
 • od 1 do 31 sierpnia zatrudniono 4 osoby niepełnosprawne.

Wyliczenie wskaźnika w sierpniu:
ZOG = [(10 dni x 45 etatów) + (21 dni x 42 etaty)] / 31 dni = 42,97 etatów
ZON = (31 dni x 4 etaty) / 31 dni = 4 etaty
W = ZON / ZOG = 4 etaty / 42,97 etatów = 0,0931 (9,31%) – nie występuje obowiązek zapłaty na PFRON za sierpień.

Czy wpłaty do PFRON mogą być kosztem? – przeczytaj.
 

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań