Blog ifirma.pl

Wpłaty na PFRON – jak obliczyć wskaźnik zatrudnienia 6%?

|
|
4 minut czytania
Zatrudniasz pracowników niepełnosprawnych? Sprawdź jak wyliczyć wskaźnik zatrudnienia 6%.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników muszą pamiętać o obowiązkowych wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jest również możliwość obniżenia takich wpłat pod warunkiem zatrudniania osób niepełnosprawnych. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dokładnie reguluje te zagadnienia. W artykule przyjrzymy się temu bliżej i przedstawimy wzór na wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Orzeczenie o niepełnosprawności

Żeby można było zaliczyć pracownika do osób niepełnosprawnych musi on przedstawić pracodawcy orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności. Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów określonych ustawą:

 • znaczny,
 • umiarkowany,
 • lekki.

Ustalanie zatrudnienia ogółem

Stan zatrudnienia ogółem oblicza się po zakończeniu każdego miesiąca. Liczbę etatów wylicza się jako średnią arytmetyczną z dziennych stanów zatrudnienia, sumując stan zatrudnienia z każdego dnia w przeliczeniu na etaty, a następnie dzieląc przez liczbę dni w miesiącu z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. Stan zatrudnienia wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku stosując zaokrąglenia:

 • w dół, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4,
 • w górę, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do 9.

Do liczby pracowników, w przeliczeniu na etaty wlicza się osoby zatrudnione na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • powołania,
 • wyboru,
 • mianowania,
 • spółdzielczej umowy o pracę.

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych:

 • na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • przebywających na urlopach rodzicielskich,
 • przebywających na urlopach wychowawczych,
 • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
 • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Przykład 1:

W miesiącu lipcu stan zatrudnienia ogółem wyglądał następująco:

 • od 1 do 5 lipca zatrudnienie wynosiło 23 etatów,
 • od 6 do 15 lipca zatrudnienie wynosiło 25 etatów,
 • od 16 do 31 lipca zatrudnienie wynosiło 27 etatów.

Wyliczenie stanu zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy:

ZOG = [(5 dni x 23 etaty) + (10 dni x 25 etatów) + (16 dni x 27 etatów)] / 31 dni = 25,71 etatów – płatnik ma obowiązek dokonania wpłat na PFRON za miesiąc lipiec.

Jak wyliczyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

Do wyliczenia stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych potrzebna jest informacja o liczbie zatrudnionych pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. Pracodawca musi dysponować orzeczeniem najpóźniej w dniu podpisania umowy o pracę.

Do wyliczenia wskaźnika osób niepełnosprawnych zalicza się pracowników zatrudnionych na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • powołania,
 • wyboru,
 • mianowania,
 • spółdzielczej umowy o pracę.

Do wyliczenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie bierze się pod uwagę:

 • osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • osób niepełnosprawnych przebywających na urlopie bezpłatnym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – wzór:

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wzór

W = ZON / ZOG

gdzie:

W – oznacza wskaźnik z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,

ZON – stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego – etaty),

ZOG – stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego – etaty).

Przykład 2:

Dane o zatrudnieniu w sierpniu:

 • od 1 do 10 sierpnia zatrudnienie wynosiło 45 etatów,
 • od 11 do 31 sierpnia zatrudnienie wynosiło 42 etaty,
 • od 1 do 31 sierpnia zatrudniono 4 osoby niepełnosprawne.

Wyliczenie wskaźnika w sierpniu:

ZOG = [(10 dni x 45 etatów) + (21 dni x 42 etaty)] / 31 dni = 42,97 etatów

ZON = (31 dni x 4 etaty) / 31 dni = 4 etaty

W = ZON / ZOG = 4 etaty / 42,97 etatów = 0,0931 (9,31%) – nie występuje obowiązek zapłaty na PFRON za sierpień.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Jak obliczyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

   Wzór do obliczenia tego wskaźnika to: W = ZON / ZOG, gdzie W oznacza wskaźnik z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, ZON - stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego - etaty), ZOG - stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego - etaty).
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie