Wszystko o KPIR – cz. 2

zasady prowadzenia kpir

Chcesz poznać zasady prowadzenia księgi podatkowej? Zapoznaj się z naszą publikacją na ten temat.

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów wbrew pozorom nie należy do najłatwiejszych. Dokonywanie księgowań musi być zgodne z obowiązującymi przepisami. W cyklu artykułów poświęconym prowadzeniu PKPiR przybliżamy najważniejsze informacje, jakie każdy przedsiębiorca powinien znać i stosować, aby nie narazić się na zarzuty ze strony fiskusa. Dzisiaj opiszemy rodzaje dokumentów i podstawowe zasady księgowania.

Zasady prowadzenia KPiR

Zapisów w księdze podatkowej dokonuje się w języku polskim i w walucie polskiej, w sposób staranny, czytelny i trwały. Jeżeli na dowodzie są podane wartości w walucie obcej, to przedsiębiorca powinien dokonać ich przeliczenia na złote, zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o PIT. Podstawą zapisów są prawidłowe i rzetelne dowody będące podstawą dokonywanych wpisów. Błędne zapisy powinny być poprawiane przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, aby zachować czytelność błędnego zapisu. Zapisy zmniejszające przychody i koszty mogą być dokonywane kolorem czerwonym lub ze znakiem minus.

Rodzaje dokumentów wpisywanych do PKPiR

W rozporządzeniu zostały wymienione dowody księgowe, które są podstawą zapisów w PKPiR, a należą do nich:

 • faktury VAT, faktury VAT RR, dokumenty celne, rachunki, wystawione zgodnie z właściwymi przepisami, m.in. ustawą o podatku VAT,
 • inne dokumenty stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem, w tym:
  • dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania zbiorczym zapisem,
  • noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta lub przekazane kontrahentowi,
  • dowody przesunięć między zakładami należącymi do tego samego przedsiębiorcy,
  • dowody opłat pocztowych i bankowych,
  • inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat,
  • raporty z kasy fiskalnej dobowe lub miesięczne,
  • dokumenty określające zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22p ustawy o PIT,
  • opisy lub specyfikacje otrzymanych materiałów lub towarów handlowych, które na dzień dostawy nie zostały udokumentowane fakturą. Taki opis musi być połączony z nadesłaną następnie fakturą,
  • dowody wewnętrzne enumeratywnie dokumentujące wydatki wymienione w rozporządzeniu (§ 13), do których należą m.in.: koszty diet i innych należności za czas podróży służbowej, koszty związane z parkowaniem pojazdu, opłaty sądowe i notarialne, wydatki związane z opłatami w części przypadającej na działalność gospodarczą.

Dokumenty będące podstawą zapisów w PKPiR muszą być oznaczone numerem lub w inny sposób, który umożliwia powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie i powinien zawierać:

 • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej,
 • datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej,
 • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość,
 • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych.

Podstawowe zasady księgowania w KPiR

Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług są dokonywane na podstawie:

 1. Wystawionych faktur.
  Jeżeli w danym dniu przedsiębiorca wystawia wiele faktur, zapisów w księdze może dokonywać jedną sumą wynikającą z dziennego zestawienia tych faktur. Takie zestawienie powinno zawierać:
  • datę i kolejny numer zestawienia,
  • numery faktur od–do objętych zestawieniem,
  • sumę zbiorczą tych faktur,
  • podpis przedsiębiorcy lub osoby, która sporządziła zestawienie.
 2. Ewidencji sprzedaży bezrachunkowej, o ile nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
  Wpisu do PKPiR dokonuje się na podstawie dowodu wewnętrznego raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym lub raz w miesiącu po zakończeniu miesiąca.
 3. Wydruków z kasy fiskalnej.

Wpisu do PKPiR dokonuje się na podstawie dowodu wewnętrznego raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym lub raz w miesiącu po zakończeniu miesiąca.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość