Wybór formy opodatkowania 2023

wybór formy opodatkowania 2023

Zastanawiasz się jaką wybrać formę opodatkowania? W dzisiejszym artykule pokażemy na co zwrócić uwagę przy wyborze.

Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą mają do dyspozycji kilka form opodatkowania. Decyzja o wyborze jednej z nich nie jest wcale taka prosta. Począwszy od 2022 roku decydując się na konkretną opcję trzeba jeszcze znać zasady opłacania składki zdrowotnej, która nie pozostają bez znaczenia. W dzisiejszej publikacji opiszemy na co zwrócić uwagę wybierając formę opodatkowania w 2023 roku.

Możliwe formy opodatkowania działalności gospodarczej w 2023 roku

W działalności gospodarczej osób fizycznych dostępnych mamy kilka form opodatkowania dochodów. W zależności od tego, którą z nich wybierzemy podatek dochodowy będzie opłacany na odmiennych zasadach, obecnie mamy dostępne trzy formy opodatkowania.

Formy opodatkowania w działalności gospodarczej
  Skala podatkowa  
  Podatek liniowy  
  Zryczałtowany podatek dochodowy  
Podatek jest płacony od dochodu Podatek płacony jest od dochodu Podatek liczony jest od kwoty uzyskanego przychodu
Mamy 2 progi podatkowe:
  • 12% podatku – dochód do 120.000 zł,
  • 32% podatku – dochód powyżej 120.000 zł

Na skali podatkowej każdy przedsiębiorca ma prawo do kwoty wolnej od podatku w wysokości 30.000 zł

Bez względu na wysokość osiąganego dochodu przedsiębiorca zawsze zapłaci 19% podatku W przypadku ryczałtu ustawodawca wprowadził kilkanaście stawek podatku, których wysokość zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje na temat stawek ryczałtu są dostępne w podlinkowanej publikacji
Rozlicza się koszty uzyskania przychodów Nie rozlicza się kosztów uzyskania przychodów

Składka zdrowotna a forma opodatkowania działalności

Po wprowadzeniu Polskiego Ładu pojęcia “składka zdrowotna w działalności gospodarczej” odmieniamy przez wszystkie przypadki. Jest to niewątpliwie uzasadnione, ponieważ od 2022 roku diametralnie zmieniły się zasady rozliczania tej składki i ma to znaczący wpływ na obciążenia podatkowo-składkowe w firmie, szczegóły omówimy poniżej.

Składka zdrowotna w działalności gospodarczej
  Skala podatkowa  
  Podatek liniowy  
  Zryczałtowany podatek dochodowy  
Składka zdrowotna w wysokości 9%
W podstawie do naliczania składki zdrowotnej znajdzie się dochód z działalności gospodarczej
Składka zdrowotna w wysokości 4,9%
W podstawie do naliczania składki zdrowotnej znajdzie się dochód z działalności gospodarczej
Składka zdrowotna w wysokości 9%
W podstawie do naliczania składki zdrowotnej znajdzie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego. Mamy 3 progi przychodów do naliczania składki zdrowotnej:
  • do 60.000 zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia,
  • pomiędzy 60.000 zł a 300.00 zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia,
  • powyżej 300.000 zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia
Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej w jakiejkolwiek postaci Możliwość odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od dochodu w granicach limitu, który jest ustalany na każdy rok podatkowy – na 2023 rok wynosi 10.200 zł Możliwość odliczenia 50% zapłaconej składki zdrowotnej od przychodu, nie ma limitu odliczenia
Bez względu na wybraną formę opodatkowania każdy przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w terminie złożenia deklaracji ZUS DRA (ZUS RCA) za miesiąc kwiecień, tj. do 20 maja kolejnego roku
Wysokość składki zdrowotnej w 2023 roku została szczegółowo omówiona w podlinkowanej publikacji

Wybór formy opodatkowania 2023

Opisaliśmy już podstawowe założenia do obecnie dostępnych form opodatkowania. Zobaczmy więc na przykładach jak będzie wyglądało rozliczenie podatkowo-składkowe w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Przykład 1

Pan Piotr zamierza założyć działalność gospodarczą, w której będzie wykonywał usługi budowlane. Zobaczmy więc jak na przykładowych liczbach będzie wyglądało rozliczenie w zależności od wybranej formy opodatkowania.
400.000 zł – przychód w działalności gospodarczej,
150.000 zł – koszty uzyskania przychodów,
250.000 zł – dochód w działalności gospodarczej

Wysokość podatku do zapłaty
Skala podatkowa
Podatek liniowy
Ryczałt
52.400 zł
(120.000 zł x 12%) – 3.600 zł = 10.800 zł
130.000 zł x 32% = 41.600 zł
45.562 zł
250.000 zł – 10.200 zł (składka zdrowotna do odjęcia) = 239.800 zł x 19% = 45.562 zł
21.628 zł
400.000 zł – 6.770,88 zł =
393.229 zł x 5,5% = 21.628 zł
Wysokość składki zdrowotnej
22.500 zł
250.000 zł x 9% = 22.500 zł
12.250 zł
250.000 zł x 4,9% = 12.250 zł z tego kwota 10.200 zł pomniejsza dochód do opodatkowania
13.541,76 zł
1.128,48 zł x 12 m-cy = 13.541,76 zł
z tego 50% a więc kwota 6.770,88 zł pomniejszy przychód do opodatkowania
Podsumowanie
Podatek+składka zdrowotna
74.900 zł
52.400 zł + 22.500 zł
57.812 zł
45.562 zł + 12.250 zł
35.169,76 zł
21.628 zł + 13.541,76 zł

Na tym przykładzie widać od razu, która forma opodatkowania będzie najbardziej optymalna dla pana Piotra. Przy czym nie zapominajmy, że rozliczenie na skali podatkowej będzie wyglądało zgoła odmiennie, jeśli pan Piotr skorzysta z preferencyjnego rozliczenia z małżonką lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W jaki sposób będzie wyglądało takie rozliczenie można sprawdzić w podlinkowanej publikacji.

Przykład 2

Pani Ilona zamierza otworzyć biuro rachunkowe i zastanawia się jaką formę opodatkowania wybrać. Zobaczmy, jak będzie wyglądało takie rozliczenie jeśli przyjmiemy następujące założenia:
150.000 zł – przychód w działalności gospodarczej,
50.000 zł – koszty uzyskania przychodów,
100.000 zł – dochód w działalności gospodarczej

Wysokość podatku do zapłaty
Skala podatkowa
Podatek liniowy
Ryczałt
8.400 zł
(100.000 zł x 12%) – 3.600 zł = 8.400 zł
18.069 zł
100.000 zł – 4.900 zł (składka zdrowotna do odjęcia) = 95.100 zł x 19% = 18.069 zł
24.860 zł
150.000 zł – 3.761,58 zł = 146.238 x 17% = 24.860 zł
Wysokość składki zdrowotnej
9.000 zł
100.000 zł x 9% = 9.000 zł
4.900 zł
100.000 zł x 4,9% = 4.900 zł z tego kwota 4.900 zł pomniejsza dochód do opodatkowania
7.523,16 zł
626,93 zł x 12 = 7.523,16 zł z tego 50% a więc kwota 3.761,58 zł pomniejsza przychód do opodatkowania
Podsumowanie
Podatek+składka zdrowotna
17.400 zł
8.400 zł + 22.500 zł
22.969 zł
18.069 zł + 4.900 zł
32.383,16 zł
24.860 zł + 7.523,16 zł

Co brać pod uwagę przy wyborze formy opodatkowania?

Wybierając formę opodatkowania, czy to na etapie rozpoczęcia działalności gospodarczej, czy podejmując decyzję o zmianie formy opodatkowania, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii a przede wszystkim:

Wysokość kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej tylko przy skali podatkowej i podatku liniowym
Wysokość składki zdrowotnej
Czy korzystamy z rozliczenia ulgi na dziecko
Czy chcemy rozliczyć się w sposób preferencyjny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko
Skala podatkowa jest dostępna dla każdego przedsiębiorcy, nie ma tutaj żadnych ograniczeń i wykluczeń
Wybierając ryczałt pamiętajmy, że ustawa przewiduje pewne wyłączenia o czym piszemy w podlinkowanej publikacji
Przedsiębiorca na podatku liniowym i na ryczałcie musi jeszcze pamiętać, że nie skorzysta z tego podatku, jeśli będzie świadczył usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, informacje na ten temat znajdziemy w podlinkowanej publikacji

Do kiedy wybór formy opodatkowania?

Wyboru formy opodatkowania dokonujemy w momencie zakładania firmy, jednak z początkiem każdego roku można dokonać zmiany formy opodatkowania. Termin na zmianę zależy od okresu, w którym uzyskamy pierwszy przychód w roku podatkowym.

Zmiana formy opodatkowania jest możliwa w terminie do:
  • 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym
  • końca roku – gdy pierwszy przychód uzyskano w grudniu danego roku
Przykład 3

Pani Lucyna prowadzi działalność sezonową, pierwszy przychód w 2023 roku uzyskała we wrześniu. W takim przypadku zmiany formy opodatkowania może dokonać do 20 października 2023 r.

Przykład 4

Pan Jakub prowadzi działalność gospodarczą od 2015 roku i był opodatkowany podatkiem liniowym. Począwszy od 2023 roku postanowił przejść na ryczałt. Pierwszy przychód w 2023 roku uzyskał w styczniu, w tym przypadku zmiana formy opodatkowania jest możliwa do 20 lutego 2023 r.

Zmiany formy opodatkowania można dokonać osobiście składając oświadczenie w urzędzie skarbowym
Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania można złożyć również za pośrednictwem CEIDG
Wybór formy opodatkowania rodzi skutki na kolejne lata aż do czasu ponownej zmiany. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca wybrał skalę podatkową na 2023 rok, to dopóki nie dokonana zmiany będzie opodatkowywał swoje dochody na takich zasadach także w 2024 roku i latach kolejnych
Zmiany formy opodatkowania można dokonywać co roku

Podsumowanie

Wybór formy opodatkowania jest jedną z najważniejszych decyzji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeśli wybór okaże się trafiony przedsiębiorca będzie opłacał optymalne podatki i składki ZUS. Decyzja o wyborze powinna być poprzedzona analizą pod kątem obciążeń podatkowo-składkowym. Punktem wyjścia do takich rozważań może być nasza dzisiejsza publikacja. Każdy rozpatrywany przypadek będzie inny, jest dużo zmiennych, które mają na to wpływ. Do tego wszystkiego nie można zapomnieć o składce zdrowotnej, która obecnie jest dużym obciążeniem dla każdego przedsiębiorcy. Osoby, które skłaniają się do wyboru ryczałtu muszą brać pod uwagę dużą rozpiętość obecnie obowiązujących stawek tego podatku. Wybierając formę opodatkowania każdy przedsiębiorca powinien na spokojnie przeanalizować wszystkie za i przeciw a przede wszystkim przeprowadzić symulację na konkretnych liczbach. Dzięki temu nie będzie zaskoczenia w momencie zapłaty zaliczek na podatek czy comiesięcznej składki zdrowotnej.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość