Blog ifirma.pl

Wygaśnięcie umowy o pracę – przyczyny

|
Umowa o pracę może przestać obowiązywać pracownika i pracodawcę w wyniku jej rozwiązania w przypadku zawarcia porozumienia, za wypowiedzeniem lub bez złożenia wypowiedzenia. Jednakże poza tymi możliwościami, przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy wyróżniają również taką instytucję, jaką jest wygaśnięcie umowy o pracę. Oznacza to, że w przypadku zaistnienia konkretnej okoliczności, umowa taka niejako automatycznie przestaje obowiązywać.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Wygaśnięcie umowy o pracę z mocy prawa

Zgodnie z przepisem art. 63 Kodeksu pracy Umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych.

Z powyższego przepisu wynika, że wygaśnięcie umowy o pracę może nastąpić albo na podstawie norm kodeksowych, albo pozakodeksowych, czyli przepisów szczególnych. Katalog takich okoliczności, które mogą skutkować wygaśnięciem umowy o pracę, ma charakter zamknięty, co oznacza, że umowa może wygasnąć wyłącznie na podstawie uregulowań prawnych wprost stanowiących, że w związku z wystąpieniem danej sytuacji stosunek pracy wygasa.

Wygaśnięcie umowy wskutek śmierci pracownika

Śmierć pracownika jest okolicznością uzasadniającą wygaśnięcie umowy o pracę. Jeśli zaś chodzi o prawa majątkowe, które powstały w związku ze stosunkiem pracy, to przechodzą one po śmierci pracownika, w równych częściach na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wygaśnięcie umowy wskutek śmierci pracodawcy

Co do zasady śmierć pracodawcy również stanowi podstawę do wygaśnięcia umowy o pracę. Co więcej, w związku ze śmiercią pracodawcy pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jednakże zgodnie z przepisami prawa pracy, taka umowa pozostanie ważna, przykładowo gdy:

 • pracownik zostanie przejęty przez nowego pracodawcę;
 • zostanie ustanowiony zarząd sukcesyjny z chwilą śmierci pracodawcy zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Natomiast w przypadku gdy zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego z chwilą śmierci pracodawcy, umowa o pracę wygasa z upływem 30 dni od dnia śmierci pracodawcy, chyba że przed upływem tego terminu osoba uprawniona do dokonywania czynności zachowawczych, albo zarządca sukcesyjny uzgodni z pracownikiem, na mocy pisemnego porozumienia stron, że stosunek pracy będzie kontynuowany na dotychczasowych zasadach:
  • do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli porozumienie z pracownikiem zawiera osoba uprawniona do dokonywania czynności zachowawczych ustawy o zarządzie sukcesyjnym;
  • do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, jeżeli porozumienie z pracownikiem zawiera zarządca sukcesyjny.

Wygaśnięcie umowy z powodu tymczasowego aresztowania

Umowa o pracę wygasa również w przypadku tymczasowego aresztowania pracownika. Co istotne, pracownik musi być nieobecny 3 miesiące w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika.

Nawet jeśli dojdzie do wygaśnięcia umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania, to pracodawca jest obowiązany ponownie zatrudnić pracownika, jeżeli postępowanie karne zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik zgłosił swój powrót do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia. Jednakże warto zapamiętać, że pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy nie zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.

Podsumowanie

Niewątpliwie zakończenie stosunku pracy nie musi być następstwem złożenia, przykładowo oświadczenia woli o chęci rozwiązania obowiązującej strony umowy. Przepisy prawa pracy przewidują również sytuacje, kiedy taka umowa zasadniczo automatycznie przestaje istnieć.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie