Blog ifirma.pl

Zmiany od 1 czerwca 2017 w świadectwach pracy

|
Zmiany w terminach wystawiania świadectw pracy w przypadku sprostowania świadectwa pracy
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Z dniem 1 czerwca 2017 Resort pracy zmienił przepisy dotyczące wystawiania świadectw pracy w razie konieczności ich sprostowania. Terminy wystawiania świadectw pracy reguluje art. 97 Kodeksu Pracy. Zmiany jakie zaszły w przepisach dotyczą w głównej mierze terminów na dokonanie określonych czynności przez pracodawcę jak i pracownika.

Zmiany w terminach wystawiania świadectw pracy w przypadku sprostowania świadectwa pracy.

Zmiany jakie zaszły po stronie pracodawcy obrazuje poniższe tabela.

 
Terminy obligujące pracodawcę
do 31.05.2017
od 10.06.2017
Termin na wystawienia świadectwa pracy, w sytuacji uwzględniania przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy.7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie
W razie prawomocnego orzeczenia sądu o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznanie odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy termin na umieszczenie tych informacji w sprostowanym świadectwie.7 dni3 dni
Wydanie nowego świadectwa wrazie zawarcia ugody między pracownikiem a pracodawcą.Niezwłocznie3 dni od dnia zawarcia lub zatwierdzenia ugody przez sąd
 

Zmiany w terminach dostarczenia świadectwa pracy przez pracownika celem sprostowania świadectwa pracy obrazuje druga tabela.

 
Termin obligujące pracownika
do 31.05.2017
od 10.06.2017
Pracownik rozwiązał umowę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 1¹ Kodeksu pracy, sąd może orzec na rzecz pracodawcy odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy. Termin na przedłożenia pracodawcy świadectwa pracy celem uwzględniania tej informacji w świadectwie.7 dni3 dni
W razie prawomocnego orzeczenia sądu o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznanie odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy termin na umieszczenie tych informacji w sprostowanym świadectwie.7 dni3 dni
W razie niespełnienia powyższego obowiązku przez pracownika, pracodawca wzywa pracownika aby pracownik przedłożył świadectwo pracy do uzupełnienia. Termin na dostarczenie przez pracownika świadectwa celem sprostowania.7 dni od otrzymania wezwania3 dni od otrzymania wezwania
 
Przykład 1.
Pan Adam Nowak rozwiązał umowę o pracę z firmą X, która w ostatnim dniu pracy przekazała mu świadectwo pracy. Pan Adam dostrzegł, że na świadectwie pracy nie została uwzględniona praca w szkodliwych warunkach. W związku z tym wystąpił do sądu o sprostowanie przez pracodawcę świadectwa pracy. Firma musi wystawić sprostowanie w ciagu 7 dni od momentu uprawomocnienia się wyroku sądu.
Przykład 2.
Pan Piotr pracuje w wypożyczalni samochodów. Zajmuje sie dostarczaniem i odbiorem wypożyczanych samochodów od i do klientów wypożyczalni. Pewnego dnia klient zostawił wypożyczony samochód w serwisie gdzie naprawiał swój samochód. Pan Piotr odebrał samochód z serwisu, a nie od klienta. W odebranym samochodzie stwierdzono uszkodzenia. Pracodawca zwolnił Pana Piotra z powodu nie wykonania należycie swoich obowiązków i wystawił świadectwo pracy z adnotacją o zwolnieniu dyscyplinarnym. Pan Piotr wystosował do pracodawcy pismo o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Ostatecznie strony zawarły ugodę i rozwiązały umowę o pracę na podstawie porozumienia stron. W związku z powyższym pracodawca ma 7 dni na wystawienie sprostowanego świadectwa pracy. Umowa kończy się 14 sierpnia 2017, świadectwo powinno być wystawione i dostarczone pracownikowi do 21 sierpnia 2017.
Przykład 3.
Pan Jan zwolnił się z pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracodawca z tego powodu poniósł straty, ponieważ miał zawarty kontrakt na wykonanie transportu. Z powodu braków w kadrze pracowniczej firma nie mogła zrealizować kontraktu. Pracodawca złożył pozew do sądu o odszkodowanie z tytułu poniesionej straty. Sąd orzekł odszkodowanie, które Pan Jan musi zapłacić na rzecz byłego pracodawcy. Pan Jan ma 7 dni na dostarczenie pracodawcy świadectwa pracy w celu zamieszczenia stosownego wpisu o orzeczeniu sądu.

Zmiany w wystawianiu świadectw pracy na rzecz pracowników tymczasowych oraz nowy wzór świadectwa pracy

Z pracą tymczasową mamy do czynienia wtedy gdy umowa jest podpisywana z agencją pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, dla którego praca będzie wykonywana. Z taką pracą mamy do czynienia przy pracach sezonowych np. na plantacjach. Z uwagi na brak precyzji w przepisach określających możliwość kierowania do pracy pracowników przez agencje pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy, ustawodawca chcąc zmniejszyć nadużycia w danym zakresie, zredagował dotychczasowe przepisy. Celem wprowadzenia zmian w przepisach o pracy tymczasowej było jednoznaczne wskazanie okresu na jaki można zatrudnić tego samego pracownika u tego samego pracodawcy. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami agencja pracy tymczasowej mogła skierować pracownika tymczasowego do wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy, przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym kolejne 36 miesięcy. W obecnych przepisach pojawił się dodatkowy zapis, iż pracodawca może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że dodatkowy zapis ustawowy nic nie wnosi, gdyż mówi o tym samym tylko w inny sposób. Rzeczywistość jest jednak inna. Zmiana jaką wprowadziły przepisy eliminuje bowiem możliwość kontynuowania dotychczasowych praktyk agencji pracy tymczasowych próbujących obejść przepisy. Praktyki te polegały na tworzeniu przez jeden podmiot kilku agencji pracy tymczasowej, celem wysłania tego samego pracownika do pracy u tego samego pracodawcy. Na podstawie obecnych przepisów agencja pracy tymczasowej wystawia świadectwo pracy dla pracowników tymczasowych i ma obowiązek wykazania pracodawców, dla których praca była wykonywana oraz okres wykonywania pracy.
Przykład 4.
Pani Anna w okresie od 4 maja 2017 do 30 czerwca 2017 pracowała przy zbiorach truskawek. W okresie od 4 maja 2017 do 31 maja prace były wykonywane w firmie Słodka Truskawka. Od 1 czerwca 2017 prace były wykonywane na rzecz firmy Agro Truskawka. Agencja pracy tymczasowej wystawiając tej Pani świadectwo pracy musi wskazać firmy i okresy kiedy była świadczona umowa o pracę. W związku z zaistniałymi zmianami przepisów od 1 czerwca 2017 zaczął obowiązywać dla wszystkich pracodawców wystawiajacych świadectwa pracy nowy wzór dokumentu. Świadectwo pracy zostało uzupełnione o dodatkowe pola dotyczące okresu zatrudnienia pracowników w ramach pracy tymczasowej. Nowy wzór świadectwa pracy dostępny jest na stronach serwisu we wzorach dokumentów. Pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.Jeżeli jednak z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia wygaśnięcia umowy przesyła świadectwo pracy pracownikowi (lub osobie przez pracownika upoważnionej) pocztą. W tej sytuacji wskazane jest wysłanie świadectwa za potwierdzeniem odbioru pocztowego.   Autor: Aneta Sobkowicz – ifirma.pl

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie