Jak wypełnić druk ZUS ZCNA krok po kroku

ZUS ZCNA jak wypełnić

Druk ZUS ZCNA to formularz umożliwiających zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Dokument wypełnia się także wówczas, gdy konieczne jest zgłoszenie utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny, bądź wymagane jest wprowadzenie korekt lub zmian w poprzednio złożonym formularzu. W niniejszym artykule, krok po kroku, instruujemy jak poprawnie wypełnić druk ZCNA i w jaki sposób nanieść ewentualne poprawki.

Czy muszę zgłaszać członków rodziny do ZUS – materiał video

ZCNA co to jest? W jakim celu wypełnia się formularz?

Płatnik składek może wnioskować do ZUS-u o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia. Jest to możliwe tylko w trzech przypadkach, uregulowanych w aktach prawnych i powiązanych z nimi zasadach podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstaw wymiaru składek. Członek rodziny może zostać zgłoszony poprzez druk ZCNA ZUS tylko wtedy, gdy nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu oraz:

 1. Jest dzieckiem wnioskodawcy, bądź małżonka, lub dziecko zostało przysposobione, jest wnukiem płatnika lub płatnik sprawuje ustanowioną opiekę nad dzieckiem, także w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu. W każdym tym przypadku dziecko nie może mieć więcej niż 18 lat, chyba że uczy się dalej: w szkole, na studiach wyższych, w szkole doktorskiej lub zakładzie kształcenia nauczycieli. Wtedy dziecko może być objęte ubezpieczeniem do lat 26. Warunkiem wykluczającym klauzulę wieku jest posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym – wówczas nie występuje ograniczenie wiekowe.
 2. Jest małżonkiem płatnika składek.
 3. Jest wstępnym pozostającym w jednym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną.

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego druk – kiedy i gdzie należy złożyć formularz?

Druk ZCNA należy złożyć w ciągu siedmiu dni od momentu, w którym ubezpieczony poinformował cię o nabyciu takiego prawa bądź nastąpiła konieczność zgłoszenia takiego faktu. Analogiczna sytuacja ma miejsce w momencie, gdy członek rodziny osoby ubezpieczonej traci prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, lub uzyskuje inny tytuł, w związku z np. podpisaniem umowy o pracę. Formularz ZCNA ZUS można przekazać instytucji na trzy sposoby.

 • Zdalnie. Wykorzystując do tego celu profil na PUE i wypełniony wniosek w formie elektronicznej. Niezbędne do tego celu będzie także pełnomocnictwo, o ile jeśli chcesz zarejestrować nowy profil PUE i prowadzisz działalność jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej. Formularz wysyła się w programie Płatnik lub w aplikacji ePłatnik na portalu PUE.
 • Stacjonarnie. Druki ZUS ZCNA dostępne są w każdym oddziale ZUS-u. Można wydrukować i wypełnić formularz samodzielnie, korzystając z zakładki dostępnej na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek składa się w dowolnej placówce lub urzędomacie.
 • Pocztą. Analogicznie jak w przypadku wypełniania wniosku stacjonarnie – formularz zabezpieczamy kopertą, adresujemy i wysyłamy pod adres najbliższej placówki ZUS. Należy pamiętać o podpisie i poprawnym wypełnieniu dokumentu.

ZUS ZCNA jak wypełnić – krok po kroku

Formularz składa się z 8 punktów, rozłożonych na dwie strony. Poniżej przedstawiamy, jak wypełnić każdy z wyodrębnionych pól dokumentu. ZUS ZCNA – jak wypełnić krok po kroku?

I. Dane organizacyjne

Sekcja składa się z dwóch pól, wypełnianych przez urzędników. Nie należy ich uzupełniać.

II. Dane identyfikacyjne płatnika składek

W sekcji drugiej wypisujemy dane płatnika składek ZUS ZPA, ZUS ZFA lub we wniosku CEIDG-1.

Wypełniamy kolejno: numer NIP bez kresek, REGON, PESEL, rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), serię i numer tego dokumentu, nazwę skróconą płatnika, dane osobowe płatnika wraz z datą urodzenia.

zus-zcna część II

III. Dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej

W trzeciej sekcji uzupełnia się informacje dotyczące danych identyfikacyjnych ubezpieczonego. Wypisuje się numer PESEL, rodzaj dokumentu tożsamości, jego seria i numer, nazwisko imię i datę urodzenia osoby ubezpieczonej.

ZUS ZCNA część III

IV. i V. Dane o członku rodziny osoby ubezpieczonej uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego oraz adres zamieszkania

Dwie kolejne sekcje dotyczą członków rodziny osoby ubezpieczonej. Na początku należy zaznaczyć, czy chcemy daną osobę zgłosić (w polu 01 wpisujemy wówczas cyfrę 1), czy wypisać (w polu 01 wpisujemy wówczas cyfrę 2). Wypełniamy kolejne dane osobowe, pomijając rubrykę dotyczącą numeru NIP.

zus zcna część IV

W polu 10 wpisz dwuznakowy kod stopnia pokrewieństwa/powinowactwa:

 • 01 – małżonek,
 • 11 – dziecko własne, przysposobione lub dziecko małżonka,
 • 21 – wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
 • 30 – matka,
 • 31 – ojciec,
 • 32 – macocha,
 • 33 – ojczym,
 • 40 – babka,
 • 41 – dziadek,
 • 50 – osoby przysposabiające osoby ubezpieczone,
 • 60 – inni wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

W polu 11. zaznaczamy X lub pozostawiamy przestrzeń pustą. Jeśli członek rodziny jest niepełnosprawny, w polu 12. wpisujemy kod stopnia niepełnosprawności.

W sekcji B wpisujemy adres zamieszkania, o ile różni się od adresu zamieszkania ubezpieczonego.

część V

VI. Oświadczenie płatnika składek

W sekcji VI wypełnia się szczegółową datę sporządzenia formularza, uwiarygadnia się zgodność danych poprzez podpis jako płatnik składek lub osoba upoważniona. Jeśli jako płatnik składek posiadasz pieczątkę, w polu 03 należy ją odcisnąć.

część VI

VII. Oświadczenie osoby ubezpieczonej

W tej sekcji osoba ubezpieczona potwierdza swoim podpisem zgodność wprowadzonych danych.

zus zcna część VII

VIII. Adnotacje ZUS

To miejsce pozostaje puste – wypełniają je urzędnicy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Co to jest druk ZUS ZCNA?

  To dokument umożliwiający zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego.

 2. 🔸ZUS ZCNA jak wypełnić i gdzie złożyć?

  Druk wypełniamy zgodnie z załączoną instrukcją i składamy w formie elektronicznej, stacjonarnej bądź wysyłamy pocztą do oddziału ZUS.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość