Blog ifirma.pl

Automatyzacja spraw załatwianych przez KAS – co będzie można załatwić online?

|
|
6 minut czytania
Zastanawiasz się, jakie sprawy mogą być załatwiane automatycznie przez organy skarbowe? A może interesuje cię kiedy nastąpi integracja kasy z terminalem płatniczym? Na te inne pytania odpowiemy ci w dzisiejszej publikacji.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Od wielu lat mówi się o zmianach, które mają przyspieszyć i ułatwić kontakt pomiędzy organami Krajowej Administracji Skarbowej a szeroko rozumianym podatnikiem. Okres pandemii i związane z nim obostrzenia na stałe odmieniły wiele obszarów życia. Szczególnie jaskrawo się to przejawia w formach kontaktu, tam gdzie jest to możliwe odchodzi się od kontaktu osobistego. Wprowadzono i w dalszym ciągu są wprowadzane nowe kanały porozumiewania się na odległość. W dzisiejszej publikacji napiszemy o zmianach, obejmujących automatyzację spraw załatwianych przez KAS a także nawiążemy do niektórych nowych regulacji w ustawie o podatku VAT.

Automatyzacja spraw załatwianych przez KAS – czego dotyczy zmiana

10 czerwca 2022 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Ustawa reguluje zasady komunikacji organów KAS z podatnikami. Odnosi się do spraw, które mogą być załatwiane on-line przez e-Urząd Skarbowy (e-US). Ta forma komunikacji jest równoważna z punktu widzenia prawa z obowiązującymi przed zmianą tradycyjnymi metodami. Wprowadzenie nowych przepisów jest korzystne dla obu stron i powinno znacząco wpłynąć na skrócenie czasu załatwienia sprawy. Nowe rozwiązania są skierowane do:

 • podatników,
 • płatników,
 • pełnomocników,
 • komorników sądowych,
 • notariuszy.

Kategorie załatwianych spraw obejmą podatki: PIT, CIT i VAT. Osoby ubiegające się o wydanie zaświadczenia przez organ podatkowy nie będą musiały już ponosić kosztów opłaty skarbowej, o ile wniosek zostanie złożony on-line. Poniżej opiszemy niektóre z wprowadzonych zmian.

Jakie sprawy z KAS będzie można załatwiać on-line?

Ustawa dotycząca automatyzacji spraw załatwianych przez KAS obejmuje szereg zmian wprowadzonych do wielu ustaw. Jest to niezbędny proces dostosowawczy, który zachodzi na wielu płaszczyznach. Nas najbardziej będą interesowały te zmiany, które mają wpływ na przedsiębiorców i przede wszystkim o nich napiszemy.

e-Urząd Skarbowy

Kluczowa zmiana dotyczy e-Urzędu Skarbowego. Pisaliśmy już o rodzaju spraw, jakie mogą być załatwiane przez e-US. Nowa usługa zastąpiła poprzednio funkcjonujący Portal Podatkowy, na którym była dostępna usługa Twój e-PIT. Już obecny kształt e-US umożliwia załatwianie większego wachlarza spraw a zgodnie z zapowiedziami ten katalog ma być jeszcze rozbudowywany.

Zwroty nadpłat dla podatników bez adresu zamieszkania na terytorium Polski

Zwroty nadpłat, najczęściej wynikające ze składanych zeznań rocznych będą realizowane jedynie na rachunek bankowy w przypadku podatników bez adresu zamieszkania w Polsce. Informacje na temat numeru rachunku osoba uprawniona może zamieścić zarówno w składanym zeznaniu, jak i na zgłoszeniu aktualizacyjnym osoby fizycznej ZAP-3. Wprowadzone zmiany spowodują, że takie osoby nie otrzymają już takiego zwrotu nadpłaty za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Zajęcie nadpłaty z zeznania małżeńskiego

Przez wiele lat kwestionowano możliwość realizacji zajęcia wierzytelności z nadpłaty, która powstała w związku ze złożeniem zeznania małżeńskiego, jeżeli zaległość dotyczyła tylko jednego z małżonków. Po zmianie przepisów Ordynacji podatkowej w przypadku zajęcia wierzytelności jednego z małżonków przedmiotowym zajęciem objęta zostanie wierzytelność wspólna małżonków.

Zakres informacji na wydawanych zaświadczeniach o niezaleganiu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości można złożyć przez usługę e-US. Na wydawanych zaświadczeniach nie będą się już pojawiały informacje o prowadzonych postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

Zmiana zaświadczeń ZAS-DF i ZAS-DP

Wprowadzone zostały nowe wzory zaświadczeń ZAS-DF i ZAS-DP:

 • ZAS-DF – zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT,
 • ZAS-DP – zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli zaświadczenie zostanie wydane automatycznie, bez udziału urzędu skarbowego będzie podpisane pieczęcią szefa KAS, można je pobrać, jako dokument elektroniczny. Jeżeli natomiast będzie wydane w trybie manualnym przez urząd skarbowy i doręczone na konto e-US będzie opatrzone podpisem elektronicznym dokonanym przez osobę do tego upoważnioną.

Zaświadczenia wydawane w formie dokumentu elektronicznego w e-US mają taką samą moc prawną, jak te wydawane w formie tradycyjnej i powinny być uznawane przez instytucje, do których są dostarczane, takie jak: banki, inne urzędy, uczelnie, itp.

W przypadku awarii e-Urzędu Skarbowego, użytkownicy będą informowani w drodze komunikatu umieszczanego na stronie BIP, okres awarii nie będzie wliczany do terminu załatwienia sprawy.

Czynny żal przez e-Urząd Skarbowy

W Kodeksie karnym skarbowym doprecyzowano, że czynny żal może być składany za pośrednictwem e-US. Nie zmienia to zasad obowiązujących wcześniej, w dalszym ciągu czynny żal można składać również w formie papierowej.

Usługa e-Koncesje

Nowa usługa ma na celu usprawnienie procesu wydawania koncesji i zezwoleń. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do ustawy, nowa funkcjonalność będzie służyć obsłudze rynku hazardowego w zakresie udzielania koncesji/zezwoleń na prowadzenie działalności w obszarze gier hazardowych a także umożliwi nadzór nad podmiotami działającymi na podstawie koncesji i zezwoleń.

Odroczenie obowiązku integracji kasy fiskalnej z terminalem

Od 1 lipca 2022 roku miał być wprowadzony obowiązek integracji kasy fiskalnej z terminalem, jednak został on przesunięty na 1 stycznia 2025 roku. Zmiana ta została wprowadzona ustawą o automatyzacji spraw załatwianych przez KAS. Przedsiębiorcy zastanawiają się, czy wszyscy mają bezwzględny obowiązek posiadania terminala płatniczego? Zajmowaliśmy się już tym tematem wcześniej.

Tworzenie grup VAT od 2023 roku

Tworzenie grup VAT jest skierowane głównie do podmiotów powiązanych, które po zmianie przepisów będą mogły rozliczać się wspólnie. Obecnie każda z firm powiązana finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie musi prowadzić odrębne ewidencje VAT i składać oddzielnie pliki JPK_V7. Każda transakcja dokonana pomiędzy takimi podmiotami musi być udokumentowana fakturą. Nowe przepisy wpłyną na neutralność obrotów dokonywanych w grupie VAT. Nie trzeba będzie już takich transakcji potwierdzać fakturami, sprawdzać rachunków na białej liści czy stosować obowiązkowy split payment. Prowadzone będą wspólne ewidencji i składany jeden JPK_V7. Grupy VAT będą mogły tworzyć w Polsce krajowe podmioty oraz polskie oddziały zagranicznych podmiotów. Rozwiązanie jest skierowane dla każdej formy prawnej, w tym dla małego i średniego biznesu. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o utworzeniu grupy VAT, to czas jej funkcjonowania nie może być krótszy niż 3 lata z możliwością przedłużenia.

Podsumowanie

Zmiany wprowadzone ustawą o automatyzacji spraw załatwianych przez KAS obejmują szerokie spektrum nowych regulacji, które pojawiają się w różnych ustawach. W dzisiejszej publikacji opisane zostały jedynie te, które wydają się kluczowe z punktu widzenia przedsiębiorcy. Załatwianie spraw on-line jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ pozwala zaoszczędzić czas i na tych obszarach w omawianej ustawie przeważnie skupia się ustawodawca. Przedsiębiorcy mogą różne wnioski i pisma kierować za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego i tym samym kanałem otrzymywać odpowiedzi.

Co do zasady ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, czyli 7 lipca 2022 r., jednak szereg przepisów zacznie obowiązywać w innych terminach, wyjątki są wymienione w ustawie. Przedsiębiorcom pozostawiono więcej czasu na integrację kasy fiskalnej z terminalem. Termin wdrożenia przepisów dotyczących grup VAT również został przesunięty z 1 lipca 2022 r. na 1 stycznia 2023 r.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie